Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
° Wybory do Parlametu Europejskigo 2014
° Wybory samorządowe 2014r.
° Wybory prezydenckie 2015r.
° Wybory uzupełniające 2015r.
° Referendum 2015
° Wybory parlamentarne 2015
° Wybory samorządowe 2018
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory do Sejmu i Senatu 2019
° Wybory prezydenckie 2020
° Wybory prezydenckie 28 czerwiec 2020r.
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ostrówek
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory parlamentarne 2015 strona główna 

Wybory parlamentarne 2015
Granice obwodów głosowania
 obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2015-09-24 10:15:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji
wyborczych dotyczących zadań i trybu
przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w
obwodach głosowania utworzonych w kraju w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 25 października 2015 r.
 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Data wprowadzenia informacji 2015-09-29 09:32:13, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania
techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.
 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Data wprowadzenia informacji 2015-09-29 09:34:57, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 76/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-09-29 10:09:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.
 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Data wprowadzenia informacji 2015-09-29 12:13:06, wprowadzający: Admin PBIP
o zarejestrowanych listach kandydatów na pos³ów
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w
okrêgu wyborczym nr 11
 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu
Data wprowadzenia informacji 2015-09-29 12:21:10, wprowadzający: Admin PBIP
o zarejestrowanych kandydatach na senatora w
wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w
okręgu wyborczym nr 27
 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu
Data wprowadzenia informacji 2015-09-29 12:22:28, wprowadzający: Admin PBIP
Publiczne losowanie prawidłowo zgłoszonych
kandydatów do składu komisji
 komunikat
Data wprowadzenia informacji 2015-10-02 09:55:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Wykaz kandydatów na członków OKW w wyborach do
Sejmu RP i do Senatu RP
 wykaz
Data wprowadzenia informacji 2015-10-02 15:07:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 82/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-10-05 10:32:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Szkolenie dla obwodowych komisji wyborczych
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-10-06 11:03:07, wprowadzający: Admin PBIP
Poradnik dla obwodowych komisji wyborczych
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-10-06 11:07:12, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku