Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
° Wybory do Parlametu Europejskigo 2014
° Wybory samorządowe 2014r.
° Wybory prezydenckie 2015r.
° Wybory uzupełniające 2015r.
° Referendum 2015
° Wybory parlamentarne 2015
° Wybory samorządowe 2018
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory do Sejmu i Senatu 2019
° Wybory prezydenckie 2020
° Wybory prezydenckie 28 czerwiec 2020r.
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ostrówek
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Referendum 2015 strona główna 

Referendum 2015
o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Data wprowadzenia informacji 2015-06-24 08:47:21, wprowadzający: Admin PBIP
o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach
głosowania utworzonych w kraju, w referendum
ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6
września 2015 r.
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2015-06-25 09:32:32, wprowadzający: Admin PBIP
o uprawnieniach niepełnosprawnych osób
uprawnionych do udziału w referendum
ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6
września 2015 r.
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2015-06-25 09:37:51, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja dotycząca formy składania wniosków
dotyczących: dopisania do spisu wyborców w
wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru
głosowania korespondencyjnego, głosowania przez
pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie
do głosowania
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2015-06-25 09:46:41, wprowadzający: Admin PBIP
informacja o numerach oraz granicach obwodów
głosowania
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2015-07-28 10:23:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw
referendum w celu przeprowadzenia głosowania w
referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień
6 września 2015r.
 Zarządzenie NR 60/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-08-12 12:05:50, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa
w Obwodowej Komisji ds. Referendum powołanej dla
przeprowadzenia głosowania w referendum
ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września
20115r.
 Zarządzenie Nr 68/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-09-03 08:57:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
wersja do druku