Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
° Wybory do Parlametu Europejskigo 2014
° Wybory samorządowe 2014r.
° Wybory prezydenckie 2015r.
° Wybory uzupełniające 2015r.
° Referendum 2015
° Wybory parlamentarne 2015
° Wybory samorządowe 2018
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory do Sejmu i Senatu 2019
° Wybory prezydenckie 2020
° Wybory prezydenckie 28 czerwiec 2020r.
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ostrówek
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory uzupełniające 2015r. strona główna 

Wybory uzupełniające 2015r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy
Ostrówek
 POSTANOWIENIE NR 712-714-3/2015 KOMISARZA WYBORCZECO W SIERADZU
Data wprowadzenia informacji 2015-06-18 11:58:36, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Ostrówek
 Zarządzenie Nr 135/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-24 08:43:35, wprowadzający: Admin PBIP
Granice obwodu głosowania
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2015-07-28 10:20:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie wyboru przewodniczącego komisji
 UCHWAŁA Nr 1 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Ostrówku
Data wprowadzenia informacji 2015-07-28 11:56:17, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego
komisji
 UCHWAŁA Nr 2 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Ostrówku
Data wprowadzenia informacji 2015-07-28 11:58:10, wprowadzający: Admin PBIP
plan dzialań komisji
 UCHW AŁA Nr 3/2015 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OSTRÓWKU
Data wprowadzenia informacji 2015-07-28 12:02:15, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w
wyborach uzupelniajqcyeh do Rady Gminy Ostrówek
zarządzonych na dzień 13 września 2015r.
 Uchwała Nr 6/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-08-20 12:50:12, wprowadzający: Admin PBIP
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Ostrówku z dnia 6 sierpnia 2015r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy Ostrówek
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-08-20 12:57:19, wprowadzający: Admin PBIP
Protokól z wyborów do Rady Gminy Ostrówek
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-09-14 14:20:19, wprowadzający: Admin PBIP
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-09-14 14:21:41, wprowadzający: Admin PBIP
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu
 o wynikach wyborów uzupełniających
Data wprowadzenia informacji 2015-09-15 12:41:07, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku