Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego strona główna 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Arkusz nr 1
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 11:04:13, wprowadzający: Admin PBIP
Arkusz nr 2
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 11:04:44, wprowadzający: Admin PBIP
Arkusz nr 3
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 11:05:10, wprowadzający: Admin PBIP
Arkusz nr 4
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 11:05:56, wprowadzający: Admin PBIP
Arkusz nr 5
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 11:07:07, wprowadzający: Admin PBIP
Arkusz nr 6
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 11:07:31, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
położonych w gminie Ostrówek
 Uchwała Nr III/16/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-05-26 08:12:38, wprowadzający: Admin PBIP
Uzasadnienie zawierające informacje o udziale
społeczeństwa w postepowaniu
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-06-25 12:37:00, wprowadzający: Admin PBIP
Podsumowanie
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-06-25 12:38:41, wprowadzający: Admin PBIP
Obwieszczenie
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-06-25 12:39:49, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku