Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek"
Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w gminie Ostrówek"
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2015r. strona główna 

2015r.
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 Zarządzenie Nr 1/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 10:26:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie aktualizacji przyjętych zasad(polityki)
rachunkowości
 Zarządzenie Nr 2/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 10:33:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu
Gminy Ostrówek na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 3/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 10:56:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu
Gminy w Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 4/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 10:58:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na
sprzedaż nieruchomości
 Zarządzenie Nr 5/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 11:08:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie rozpatrzenia uwag do sporządzonego
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów położonych w gminie
Ostrówek
 Zarządzenie Nr 6/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 11:18:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 7/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 11:19:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 7a/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 11:22:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 8/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 11:31:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 9/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 11:34:08 Informację zaktualizowano 2015-03-26 11:37:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania do pełnienia funkcji
Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 Zarządzenie Nr 10/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 11:39:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Grażyna Konarzewska
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do zalatwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej
 Zarządzenie Nr 11/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 11:42:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania i zasadach działania komisji
konkursowej
 Zarządzenie Nr 12/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 11:45:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 13/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 11:46:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie Fmansowym Urzędu Gminy w
Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 14/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 11:48:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
zmieniające Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy
Ostrówek w sprawie uruchomienia rekrutacji i
wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Udziału
Beneficjenta Ostatecznego
 Zarządzenie Nr 15/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 11:52:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezplatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 16/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 11:55:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności
związanych z wyborami
 Zarządzenie Nr 17/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 11:59:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do sprawowania nadzoru nad
wykorzystaniem udzielonych dotacji i
funkcjonowaniem ośrodka wsparcia w roku 2015
 Zarządzenie Nr 18/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 12:04:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 19/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 12:06:20 Informację zaktualizowano 2015-03-26 12:10:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 20/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 12:16:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 21/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 12:22:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
opiekuna świetlicy w Wielgiem
 Zarządzenie Nr 22/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 12:31:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniające Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy
Ostrówvk w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego
 Zarządzenie Nr 23/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 12:33:29 Informację zaktualizowano 2015-03-26 12:40:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniające Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy
Ostrówek w sprawie uruchomienia rekrutacji i
wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Udziału
Beneficjenta Ostatecznego
 Zarządzenie Nr 24/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 12:36:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie przeprowadzenia czwartego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 25/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 12:39:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok,
 Zarządzenie Nr 26/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 11:44:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie powołania Komisji ds. odbiorów
częściowych oraz odbioru końcowego
 Zarządzenie Nr 27/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 11:48:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie oddania w nieodpłatne użyczenie
sprzętu komputerowego
 Zarządzenie Nr 28/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 11:51:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
publicznego losowania składu Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 6 w DPS w Skrzynnie
 Zarządzenie Nr 29/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 11:55:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 30/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 11:57:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 31/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 11:58:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolltej Polskiej, zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r.
 Zarządzenie Nr 32/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 12:03:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 33/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 12:05:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP ,
zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
 Zarządzenie Nr 34/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 12:08:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 35/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 12:09:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 36/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 12:13:11, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 37/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 12:14:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 38/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 12:18:11, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie powołania komisji do spraw brakowania
druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych
na potrzeby wydawania dowodów osobistych
 Zarządzenie Nr 39/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 12:21:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 40/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-22 09:16:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 41/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-22 09:17:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drukami
scisłgo zarachowania z zakresu rejestracji stanu
cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 42/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-22 09:22:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Leszek Bak
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania
druków ścisłego zarachowania z zakresu
rejestracji stanu cywilnego
 Zarządzenie Nr 43/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-22 09:34:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 44/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-22 09:37:50, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezplatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 45/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-22 09:44:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności
związanych z wyborami
 Zarządzenie Nr 46/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-22 09:47:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń referendalnych i
plakatów podmiotów uprawnionych do udzialu w
referendum
 Zarządzenie Nr 47/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-22 09:51:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności
związanych z wyborami
 Zarządzenie Nr 48/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-22 09:54:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 49/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-22 10:11:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 50/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-22 10:14:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 51/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-22 10:16:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie wprowadzenia zasad polityki
rachunkowości dotyczących projektu systemowego
"Otworzmy dzieciom świat-przedszkole na start" w
Gminie Ostrówek
 Zarządzenie Nr 52/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-27 09:24:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Martyna Bator
w sprawie wprowadzenia zasad polityki
rachunkowości dotyczących projektu
..Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie
projektu "Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w
gminie Ostrówek"
 Zarządzenie Nr 53/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-27 09:28:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie regulaminu udzielania zamówień
publicznych realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w
ramach projektu ,,Otworzmy dzieciom
świat-przedszkole na start" w Gminie Ostrówek
 Zarządzenie Nr 54/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-27 09:36:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o
awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 55/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-27 09:42:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Grażyna Konarzewska
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 56/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 09:13:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 57/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 09:16:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 58/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 09:19:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 59/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 09:20:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw
referendum
 Zarzadzenie Nr 60/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 09:22:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz
operatorów informatycznej obsługi
 Zarządzenie Nr 61/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 09:27:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie ustalenia dnia wolnego
 Zarządzenie Nr 62/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 09:28:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
 Zarządzenie Nr 63/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 09:30:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 64/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 09:32:36 Informację zaktualizowano 2016-01-22 09:50:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego
gminnej komisji ds. szacowania szkód
 Zarządzenie Nr 65/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 09:51:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 66/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 10:09:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 10:10:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarzadzenie Nr 67/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 10:30:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa
w Obwodowej Komisji ds. Referendum
 Zarzadzenie Nr 68/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 10:14:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów
przejazdu ucznia niepełnosprawnego realizującego
obowiązek szkolny, któremu dowozenie i opiekę
zapewniają rodzice lub opiekuni prawni
 Zarzadzenie Nr 69/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 10:20:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie ustalenia tcrminu składania wniosków o
udzielenie pomocy finansowej uczniom z terenu
Gminy Ostrówek
 Zarządzenie Nr 70/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 10:24:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu uchwały budżetowej Gminy Ostrówek
na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 71/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 10:33:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 72/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 10:34:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 73/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 10:37:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
zmieniające Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy
Ostrówek w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego
 Zarządzenie Nr 74/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 10:45:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności
związanych z wyborami
 Zarządzenie Nr 75/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 10:53:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 76/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 10:55:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniające Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy
Ostrówek z dnia 01 lipca 2014r.
 Zarządzenie Nr 77/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 10:59:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz
operatorów informatycznej obsługi
 Zarzadzenie Nr 78/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 11:02:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarzadzenie Nr 79/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 11:04:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarzadzenie Nr 80/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 11:06:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
publicznego losowania składu OKW
 Zarządzenie Nr 81/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 11:10:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 82/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 11:11:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarzadzenie Nr 83/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 11:13:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarzadzenie Nr 84/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 11:16:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 85/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 11:18:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 11:22:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
zmieniające Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy
Ostrówek
 Zarządzenie Nr 87/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 11:27:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Martyna Bator
w sprawie powołania komisji do ustalenia stanu
technicznego pomieszczeń w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Ostrówku
 Zarzadzenie Nr 88/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 11:31:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 89/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 11:32:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 90/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 11:34:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego
robót budowlanych w pomieszczeniach w
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku
 Zarzadzenie Nr 91/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 11:36:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji
okresowej drogą spisu z natury
 Zarzadzenie Nr 92/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 11:38:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 93/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 11:45:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 94/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 11:48:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
zmieniające Zarządzenie w sprawie
przeprowadzenia naboru ua stanowiska urzędnicze w
Urzędzie Gminy w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 95/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 11:50:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Grażyna Konarzewska
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 96/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 11:52:11, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 97/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 11:55:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 98/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 11:57:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 99/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 11:58:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 100/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 12:02:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarzadzenie Nr 101/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 12:04:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarzadzenie Nr 102/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 12:05:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników
Urzędu Gminy w Ostrówku
 Zarzadzenie Nr 101/20153
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 12:07:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarzadzenie Nr 104/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 12:09:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarzadzenie Nr 105/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 12:12:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 12:14:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 Zarzadzenie Nr 107/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 12:16:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2015 rok
 Zarzadzenie Nr 108/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 12:17:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
zmieniające Zarządzenie Nr 96/2015 w sprawie
sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 109/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-02-05 08:54:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie aktualizacji przyjętych zasad(polityki)
rachunkowości
 Zarządzenie Nr 110/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-02-26 09:45:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
wersja do druku