Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
° Wybory do Parlametu Europejskigo 2014
° Wybory samorządowe 2014r.
° Wybory prezydenckie 2015r.
° Wybory uzupełniające 2015r.
° Referendum 2015
° Wybory parlamentarne 2015
° Wybory samorządowe 2018
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory do Sejmu i Senatu 2019
° Wybory prezydenckie 2020
° Wybory prezydenckie 28 czerwiec 2020r.
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ostrówek
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory prezydenckie 2015r. strona główna 

Wybory prezydenckie 2015r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 16/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-02-26 11:04:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Jak zostać członkiem komisji wyborczej
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-02-26 11:07:07, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 16 w
Sieradzu o składzie, siedzibie i pełnionych
dyżurach
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-04-03 09:32:39, wprowadzający: Admin PBIP
Ucchwała Nr 4/2015 Okręgowej Komisji Wyborczej w
sprawie utworzenia inspekcji i określenia jej
zadań
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-04-03 09:57:47, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja o numerach oraz granicach stałych i
odrębnych obwodów głosowania
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2015-04-15 09:49:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Informuję, że publiczne losowanie prawidłowo
zgłoszonych kandydatów do składu komisji
wyborczych, w których liczba kandydatów
przekracza dopuszczalny skład komisji odbędzie
się 20.04.2015r.
 komunikat
Data wprowadzenia informacji 2015-04-17 09:39:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Kandydaci do OKW w wyborach Prezydenta RP
zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-04-18 10:48:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolltej Polskiej, zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r.
 Zarządzenie Nr 32/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-04-20 14:34:18 Informację zaktualizowano 2015-04-22 12:51:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Posiedzenie obwodowych komisji wyborczych
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-04-20 14:59:45, wprowadzający: Admin PBIP
Instrukcja głosowania korespondencyjnego
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-04-22 13:24:52, wprowadzający: Admin PBIP
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA
KORESPONDENCYJNEGO
 wzór
Data wprowadzenia informacji 2015-04-22 13:27:31, wprowadzający: Admin PBIP
Głosowanie korespondencyjne w kraju w wyborach
Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja
2015 r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-04-22 13:41:35, wprowadzający: Admin PBIP
Komunikaty PKW w zakresie bieżących wyborów
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-04-23 14:41:25, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP ,
zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
 Zarządzenie Nr 34/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 13:51:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
wersja do druku