Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
° 2012
° 2013
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia Przetargów > 2015r. strona główna 

2015r.
PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY
OSTRÓWEK
 Ogłoszenie, SIWZ, Projekty techniczne, STOiWR, Przedmiary robót
Data wprowadzenia informacji 2015-03-04 11:52:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY
OSTRÓWEK
 Wyjaśnienia do przetargu
Data wprowadzenia informacji 2015-03-16 14:22:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci oraz
pomieszczeń dla personelu (dostawa urządzeń) w
ramach projektu „”Otwórzmy dzieciom świat-
przedszkole na start” w Gminie Ostrówek”
Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w
Gminie Ostrówek
 zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia informacji 2015-07-01 08:48:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Martyna Bator
Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci oraz
pomieszczeń dla personelu (dostawa urządzeń) w
ramach projektu „”Otwórzmy dzieciom świat-
przedszkole na start” w Gminie Ostrówek”
Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w
Gminie Ostrówek
 wydłużenie terminu
Data wprowadzenia informacji 2015-07-01 13:56:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Martyna Bator
Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci oraz
pomieszczeń dla personelu (dostawa urządzeń) w
ramach projektu „”Otwórzmy dzieciom świat-
przedszkole na start” w Gminie Ostrówek”
Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w
Gminie Ostrówek
 zapytanie ofertowe II
Data wprowadzenia informacji 2015-07-15 13:07:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Martyna Bator
„”Otwórzmy dzieciom świat-przedszkole na
start” w Gminie Ostrówek”
 zapytanie ofertowe - place zabaw
Data wprowadzenia informacji 2015-07-22 11:58:50 Informację zaktualizowano 2015-07-22 11:59:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Martyna Bator
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem
nieruchomości położonej w Ostrówku, tj. sala
remizy strażackiej o powierzchni 240m z
przeznaczeniem na organizowanie imprez
okolicznościowych
 ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2015-08-07 14:50:56 Informację zaktualizowano 2015-08-10 09:24:24, wprowadzający: Admin PBIP
Przebudowa pomieszczeń w budynku Środowiskowego
Domu Samopomocy w Ostrówku
 zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia informacji 2015-08-10 09:17:26 Informację zaktualizowano 2015-08-10 09:23:36, wprowadzający: Admin PBIP
Organizacja placów zabaw (dostawa wraz z
montażem urządzeń) w ramach projektu
„”Otwórzmy dzieciom świat- przedszkole na
start” w Gminie Ostrówek”
 zapytanie ofertowe- place zabaw
Data wprowadzenia informacji 2015-08-11 12:53:33 Informację zaktualizowano 2015-08-11 13:08:56, wprowadzający: Admin PBIP
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 550 000 PLN(słownie: pięćset
pięćdziesiąt tysięcy złotych) z
przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
 Ogłoszenie i SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2015-08-17 10:42:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI,
WYPOSAŻENIA SZATNI, TABLICY INTERAKTYWNEJ Z
OPROGRAMOWANIEM, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ICT ORAZ
ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA, WYPOSAŻENIA
WYPOCZYNKOWEGO, SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, SPRZĘTU
AGD, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK, ARTYKUŁÓW
PLASTYCZNYCH, ROLET w ramach projektu
„”Otwórzmy dzieciom świat- przedszkole na
start” w Gminie Ostrówek” Priorytet IX,
Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w
Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Ostrówek.
 ogłoszenie, SIWZ i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Data wprowadzenia informacji 2015-08-21 13:17:09, wprowadzający: Admin PBIP
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI,
WYPOSAŻENIA SZATNI, TABLICY INTERAKTYWNEJ Z
OPROGRAMOWANIEM, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ICT ORAZ
ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA, WYPOSAŻENIA
WYPOCZYNKOWEGO, SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, SPRZĘTU
AGD, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK, ARTYKUŁÓW
PLASTYCZNYCH, ROLET w ramach projektu
„”Otwórzmy dzieciom świat- przedszkole na
start” w Gminie Ostrówek” Priorytet IX,
Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w
Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Ostrówek.
 Odpowiedzi na pytania
Data wprowadzenia informacji 2015-08-26 08:57:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Martyna Bator
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI,
WYPOSAŻENIA SZATNI, TABLICY INTERAKTYWNEJ Z
OPROGRAMOWANIEM, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ICT ORAZ
ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA, WYPOSAŻENIA
WYPOCZYNKOWEGO, SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, SPRZĘTU
AGD, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK, ARTYKUŁÓW
PLASTYCZNYCH, ROLET w ramach projektu
„”Otwórzmy dzieciom świat- przedszkole na
start” w Gminie Ostrówek” Priorytet IX,
Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w
Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Ostrówek
 Odpowiedzi na pytania
Data wprowadzenia informacji 2015-08-26 14:16:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Martyna Bator
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI,
WYPOSAŻENIA SZATNI, TABLICY INTERAKTYWNEJ Z
OPROGRAMOWANIEM, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ICT ORAZ
ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA, WYPOSAŻENIA
WYPOCZYNKOWEGO, SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, SPRZĘTU
AGD, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK, ARTYKUŁÓW
PLASTYCZNYCH, ROLET w ramach projektu
„”Otwórzmy dzieciom świat- przedszkole na
start” w Gminie Ostrówek” Priorytet IX,
Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w
Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Ostrówek
 Objaśnienia
Data wprowadzenia informacji 2015-08-27 09:09:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Martyna Bator
Przebudowa pomieszczeń w budynku Środowiskowego
Domu Samopomocy w Ostrówku
 zaproszenie o złożenia oferty cenowej
Data wprowadzenia informacji 2015-09-14 10:11:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Joanna Królewicz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Dostawa
Internetu dla 80 gospodarstw domowych i
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku na
potrzeby Projektu pn „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek”
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-10-12 08:52:06, wprowadzający: Admin PBIP
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI,
WYPOSAŻENIA SZATNI, TABLICY INTERAKTYWNEJ Z
OPROGRAMOWANIEM, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ICT ORAZ
ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA, WYPOSAŻENIA
WYPOCZYNKOWEGO, SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, SPRZĘTU
AGD, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK, ARTYKUŁÓW
PLASTYCZNYCH, ROLET w ramach projektu Otwórzmy
dzieciom świat- przedszkole na start w Gminie
Ostrówek Priorytet IX, Działanie 9.1,
Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych
w Gminie Ostrówek
 Ogłoszenie, Siwz z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2015-10-15 14:49:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Martyna Bator
Dostawa Internetu dla 80 gospodarstw domowych i
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku na
potrzeby Projektu pn „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek”
 zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia informacji 2015-10-21 10:08:08, wprowadzający: Admin PBIP
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI,
WYPOSAŻENIA SZATNI, TABLICY INTERAKTYWNEJ Z
OPROGRAMOWANIEM, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ICT ORAZ
ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA, WYPOSAŻENIA
WYPOCZYNKOWEGO, SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, SPRZĘTU
AGD, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK, ARTYKUŁÓW
PLASTYCZNYCH, ROLET w ramach projektu Otwórzmy
dzieciom świat- przedszkole na start w Gminie
Ostrówek Priorytet IX, Działanie 9.1,
Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych
w Gminie Ostrówek
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2015-10-22 14:47:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Martyna Bator
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI,
WYPOSAŻENIA SZATNI, TABLICY INTERAKTYWNEJ Z
OPROGRAMOWANIEM, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ICT ORAZ
ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA, WYPOSAŻENIA
WYPOCZYNKOWEGO, SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, SPRZĘTU
AGD, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK, ARTYKUŁÓW
PLASTYCZNYCH, ROLET w ramach projektu Otwórzmy
dzieciom świat- przedszkole na start w Gminie
Ostrówek Priorytet IX, Działanie 9.1,
Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych
w Gminie Ostrówek
 Zmiany w SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2015-10-22 15:05:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Martyna Bator
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI,
WYPOSAŻENIA SZATNI, TABLICY INTERAKTYWNEJ Z
OPROGRAMOWANIEM, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ICT ORAZ
ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA, WYPOSAŻENIA
WYPOCZYNKOWEGO, SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, SPRZĘTU
AGD, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK, ARTYKUŁÓW
PLASTYCZNYCH, ROLET w ramach projektu Otwórzmy
dzieciom świat- przedszkole na start w Gminie
Ostrówek Priorytet IX, Działanie 9.1,
Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych
w Gminie Ostrówek
 Odpowiedzi na pytania
Data wprowadzenia informacji 2015-10-23 09:50:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Martyna Bator
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI,
WYPOSAŻENIA SZATNI, TABLICY INTERAKTYWNEJ Z
OPROGRAMOWANIEM, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ICT ORAZ
ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA, WYPOSAŻENIA
WYPOCZYNKOWEGO, SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, SPRZĘTU
AGD, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK, ARTYKUŁÓW
PLASTYCZNYCH, ROLET w ramach projektu Otwórzmy
dzieciom świat- przedszkole na start w Gminie
Ostrówek Priorytet IX, Działanie 9.1,
Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych
w Gminie Ostrówek
 Odpowiedzi na pytania
Data wprowadzenia informacji 2015-10-23 13:38:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Martyna Bator
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI,
WYPOSAŻENIA SZATNI, TABLICY INTERAKTYWNEJ Z
OPROGRAMOWANIEM, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ICT ORAZ
ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA, WYPOSAŻENIA
WYPOCZYNKOWEGO, SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, SPRZĘTU
AGD, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK, ARTYKUŁÓW
PLASTYCZNYCH, ROLET w ramach projektu Otwórzmy
dzieciom świat- przedszkole na start w Gminie
Ostrówek Priorytet IX, Działanie 9.1,
Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych
w Gminie Ostrówek
 Zmiana załącznika cenowego
Data wprowadzenia informacji 2015-10-23 14:09:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Martyna Bator
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2015-11-27 13:17:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych
 Wyjaśnienia do przetargu
Data wprowadzenia informacji 2015-12-03 12:12:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
wersja do druku