Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
° Wybory do Parlametu Europejskigo 2014
° Wybory samorządowe 2014r.
° Wybory prezydenckie 2015r.
° Wybory uzupełniające 2015r.
° Referendum 2015
° Wybory parlamentarne 2015
° Wybory samorządowe 2018
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory do Sejmu i Senatu 2019
° Wybory prezydenckie 2020
° Wybory prezydenckie 28 czerwiec 2020r.
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ostrówek
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory samorządowe 2014r. strona główna 

Wybory samorządowe 2014r.
w sprawie zgłaszania kandydatów do składów
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2014-08-27 12:47:06, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu
komitetu wyborczego
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2014-08-27 12:48:04, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja o okręgach
 obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-09-12 12:39:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m
st. Warszawy oraz wyborów wótów, burmistrzów i
prezydentów miast
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-09-17 12:11:49, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Ostrówku o
planie dyżurów
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-09-26 09:07:28, wprowadzający: Admin PBIP
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Ostrówku
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-09-26 09:09:44, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie powołania terytorialnych komisji
wyborczych
 Postanowienie
Data wprowadzenia informacji 2014-10-01 11:41:05 Informację zaktualizowano 2014-10-01 11:41:41, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przcznaczonych na bezplatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 65/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-10-02 12:59:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2014-10-02 13:05:30, wprowadzający: Admin PBIP
o upływie terminów związanych z uprawnieniami
wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada
2014 r.
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
Data wprowadzenia informacji 2014-10-02 13:18:55, wprowadzający: Admin PBIP
Wykaz okręgów wyborczych w wyborach do Rady
Powiatu w Wieluniu
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-10-02 13:23:37, wprowadzający: Admin PBIP
Wykaz okręgów wyborczych utworzonych dla
wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-10-02 13:24:23, wprowadzający: Admin PBIP
Termin zgłaszania list kandydatów przedłuża
sie o 5 dni
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-10-08 15:06:58, wprowadzający: Admin PBIP
Kandydaci na członków obwodowych komisji
wyborczych
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-10-17 22:50:44, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja o przyznanych numerach list kandydatów
na radnych do Rady Gminy Ostrówek
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 09:09:11, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 Uchwała Nr 4/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 09:10:43, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja w sprawie wykluczeń w zakresie
prowadzenia agitacji wyborczej
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-10-24 13:53:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sparwie zarządzenia ponownego ustalenia
wyników głosowania i wyników wyborów do Rady
Gminy Ostówek w okredu nr 14
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 14:36:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
o wynikach ponownego przeliczenia głosów
oddanych na kandydatów w wyborach do Rady Gminy
Ostrówek w okręgu wyborczym nr 14 oraz ponownego
ustalenia wyników wyborów do Rady Gminy
Ostrówek w okręgu wyborczym nr 14
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2015-01-29 12:36:19, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku