Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > 2014 strona główna 

2014
Informacja Wójta Gminy Ostrówek z wykonania
budżetu za I kwartał 2014r.
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2014-04-23 10:04:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
Informacja Wójta Gminy Ostrówek z wykonania
budżetu za II kwartal 2014r
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 09:08:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
Informacja z wykonania budżetu gminy Ostrówek za
I półrocze 2014r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-09-19 10:05:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
Informacja Wójta Gminy Ostrówek z wykonania
budżetu na III kwartał 2014r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 09:07:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
Informacja Wójta Gminy Ostrówek z wykonania
budżetu za 2014r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-02-12 11:52:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
Sprawozdanie z wykoniania budżetu gminy Ostrówek
za 2014r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:18:36, wprowadzający: Admin PBIP
bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki
samorządu terytorialnego
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-05-26 08:00:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
bilans jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-05-26 08:01:50, wprowadzający: Admin PBIP
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-05-26 08:04:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant
porównawczy)
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-05-26 08:05:42, wprowadzający: Admin PBIP
skonsolidowany bilans jednostki samorządu
terytorialnego
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-05-27 08:55:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
wersja do druku