Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
° Wybory do Parlametu Europejskigo 2014
° Wybory samorządowe 2014r.
° Wybory prezydenckie 2015r.
° Wybory uzupełniające 2015r.
° Referendum 2015
° Wybory parlamentarne 2015
° Wybory samorządowe 2018
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory do Sejmu i Senatu 2019
° Wybory prezydenckie 2020
° Wybory prezydenckie 28 czerwiec 2020r.
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ostrówek
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory do Parlametu Europejskigo 2014 strona główna 

Wybory do Parlametu Europejskigo 2014
Informacja o numerach oraz granicach obwodów
głosowania
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 10:47:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
24 lutego 2014r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 10:50:17, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 14 w
Sieradzu z dnia 7 kwietnia 2014r. o składzie,
siedzibie i pełnionych dyżurach.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 10:51:55, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz
operatorów informatycznej obslugi obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja
2014r.
 Zarządzenie Nr 14/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:30:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-04-18 08:46:00, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 13/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-18 09:46:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Zawiadomienie o terminie losowania składu
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w DPS w
Skrzynnie.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-05-02 14:44:06, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w celu przeprowadzenia wyborów posłów do
Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień
25 maja 2014 r.
 Zarządzenie Nr 26/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-05-05 14:05:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Obwodowe Komisje Wyborcze
 składy komisji
Data wprowadzenia informacji 2014-05-23 14:22:59, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku