Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek"
Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w gminie Ostrówek"
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2014r. strona główna 

2014r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do załatwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej
 Zarządzenie Nr 1/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-03-24 10:40:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu
Gminy Ostrówek na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 2/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-03-24 10:48:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu
Gminy w Ostrówku na 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 3/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-03-24 10:52:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze
środków zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych
 Zarządzenie Nr 4/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-03-24 10:56:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Grażyna Konarzewska
zmieniające Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy
Ostrówek w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego
 Zarządzenie Nr 5/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-03-24 10:59:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Grażyna Konarzewska
zmieniające Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy
Ostrówek w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego
 Zarządzenie Nr 5/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-03-24 11:04:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Grażyna Konarzewska
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 6/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-03-24 11:01:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 7/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-03-24 11:08:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie powołania i zasadach działania komisji
konkursowej
 Zarządzenie Nr 8/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-03-24 11:30:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego
 Zarządzenie Nr 9/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-03-24 11:32:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzynnie
 Zarządzenie Nr 10/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-03-24 11:41:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 11/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-03-24 11:43:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 12/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-03-24 11:45:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezplatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 13/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-03-24 11:53:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 14/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 10:32:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności
kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora
czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 15/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 10:47:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok,
 Zarządzenie Nr 16/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 10:49:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 17/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 10:53:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników
Urzędu Gminy w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 18/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 10:56:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Grażyna Konarzewska
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 19/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 11:02:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności
związanych z wyborami
 Zarządzenie Nr 20/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 11:06:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 21/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 08:17:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 22/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 08:18:36, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie powołania i zasadach działania komisji
konkursowej do opiniowania ofert w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu profilaktyki uzaleznień
 Zarządzenie Nr 23/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 08:21:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
publicznego losowania składu Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 6 w DPS w Skrzynnie
 Zarządzenie Nr 24/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 08:22:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego
 Zarządzenie Nr 25/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 08:25:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w celu przeprowadzenia wyborów posłów do
Parlamentu Europejskiego
 Zarządzenie Nr 26/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 08:30:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku do
prowadzenia postepowań w sprawach o zasiłki dla
opiekunów
 z272014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 08:32:47, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 28/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 08:35:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 29/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 08:38:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości
środków unijnych na finansowanie projektu pt
,,Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Gminnej
Biblioteki w Ostrówku"
 Zarządzenie Nr 30/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 08:40:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości
środków unijnych na finansowanie projektu pt
,,Budowa boiska wiejskiego do piłki siatkowej w
Okalewie"
 Zarządzenie Nr 31/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 08:42:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 32/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 08:43:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 33/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 08:45:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie odwołania z funkcji Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Wielgiem
 Zarządzenie Nr 34/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 08:46:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 35/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 08:48:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 36/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 08:50:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie powołania zespołu zarządzającego
projektem pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w gminie Ostrówek"
 Zarządzenie Nr 37/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 08:52:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 38/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 08:54:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 39/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 08:55:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 40/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 08:57:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie wprowadzenia zasad polityki
rachunkowości dotyczących projektu systemowego
,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie
Ostrówek"
 Zarządzenie Nr 41/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-08-19 10:11:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie przeprowadzenia konkursu na Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Skrzynnie
 Zarządzenie Nr 42/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-08-19 10:14:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie określenia procedury likwidacji Szkoły
Podstawowej w Wielgiem prowadzonej przez Gminę
Ostrówek
 Zarządzenie Nr 43/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-08-19 10:18:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie regulaminu dowozu uczniów do szkół w
Gminie Ostrówek
 Zarządzenie Nr 44/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-08-19 10:19:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Skrzynnie
 Zarządzenie Nr 45/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-08-19 10:27:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 46/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-08-19 10:28:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok.
 Zarządzenie nr 47/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-08-19 10:29:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o
awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 48/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-08-19 10:31:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Grażyna Konarzewska
w sprawie uruchomienia rekrutacji i wprowadzenia
Regulaminu Rekrutacji i Udziału Beneficjenta
Ostatecznego w projekcie wraz z Regulaminem
Komisji Rekrutacyjnej działającej w ramach
Projektu pn. ,,Przeciwdziałania wykluczeniu
cyfrowemu w gminie Ostrówek"
 Zarządzenie Nr 49/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 09:36:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Skrzynnie
 Zarządzenie Nr 50/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 09:40:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o
udzielenie pomocy finansowej uczniom z terenu
Gminy Ostrówek na zakup podręczników i
materiałów dydaktycznych w roku szkolnym
2014/2015
 Zarządzenie Nr 51/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 09:42:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
zmieniające Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy
Ostrówek z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej
 Zarządzenie Nr 52/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 09:46:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 53/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 09:50:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 54/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 10:00:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 55/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 10:02:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzedu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok.
 Zarządzenie nr 56/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 10:10:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie aktualizacji przyjętych zasad(polityki)
rachunkoności
 Zarządzenie Nr 57/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 10:26:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów
przejazdu ucznia niepełnosprawnego realizującego
obowiązek szkolny, któremu dowożenie i opiekę
zapewniają rodzice lub opiekuni prawni
 Zarządzenie Nr 58/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 10:36:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 59/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 10:39:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniające Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy
Ostrówek z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie
ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 60/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 10:43:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Grażyna Konarzewska
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 61/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 10:45:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
zmieniające Zarządzenie nr 49/2014 Wójta Gminy
Ostrówek w sprawie uruchomienia rekrutacji
 Zarządzenie Nr 62/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 10:48:18, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu uchwały budżetowej Gminy Ostrówek
na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 63/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 10:55:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 64/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 11:16:22 Informację zaktualizowano 2014-11-21 11:17:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezplatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 65/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 11:10:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości
środków unijnych na finansowanie projektu
pt.,,Wyposażenie placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Janowie"
 Zarządzenie Nr 66/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 11:20:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości
środków unijnych na finansowanie projektu
pt.,,Wyposażenie placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Okalewie"
 Zarządzenie Nr 67/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 11:24:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie przedłużenia procesu rekrutacji do
Projektu pn. ,,Przeciwdziałania wykluczeniu
cyfrowemu w gminie Ostrówek"
 Zarządzenie Nr 68/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 11:26:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności
związanych z wyborami
 Zarządzenie Nr 69/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 11:28:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie przedłużenia procesu rekrutacji do
Projektu pn. ,,Przeciwdziałania wykluczeniu
cyfrowemu w gminie Ostrówek"
 Zarządzenie Nr 70/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 11:31:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
w sprawie powołania koordynatora gminnego
obsługi systemu informatycznego obwodowych
komisji wyborczych oraz operatorów systemów
informatycznych OKW
 Zarządzenie nr 71/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 11:35:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie: przeprowadzenia drugiego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 Zarządzenie Nr 72/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 11:37:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 73/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 09:58:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 74/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 10:00:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 75/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 10:01:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 76/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 10:03:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 77/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 10:06:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników
Urzędu Gminy w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 78/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 10:08:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Grażyna Konarzewska
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 79/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 10:17:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 80/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 10:25:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 81/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 10:29:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 82/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 10:31:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 83/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 10:33:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 84/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 10:35:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
zmieniające Zarządzenie nr 49/2014 Wójta Gminy
Ostrówek
 Zarządzenie Nr 85/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 10:37:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 86/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 10:40:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 87/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 10:41:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 88/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 10:42:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 89/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 10:44:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 90/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 10:45:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 91/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 10:47:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 91a/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 10:57:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 92/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 10:58:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 93/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 11:06:20, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na
terenie Gminy Ostrówek
 Zarządzenie Nr 94/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 11:07:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 95/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 11:11:11, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
wersja do druku