Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
° Gospodarka komunalna
° Ochrona środowiska
° Podatki
° Gospodarka odpadami
° Ewidencja Ludności
° Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
° Nadanie numeru budynku
° Sąd Administracyjny
° Udostępnienie informacji
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze) > Gospodarka odpadami strona główna 

Gospodarka odpadami
Deklaracja o wysokości opłat
 druk
Data wprowadzenia informacji 2021-01-04 14:17:01, wprowadzający: Admin PBIP
Wniosek o demontaż i usunięcie wyrobów
zawierających azbest
 Wniosek (BEZ DATY!!!)
Data wprowadzenia informacji 2016-06-09 14:22:31, wprowadzający: Admin PBIP
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW
BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW
 druk
Data wprowadzenia informacji 2013-04-17 08:25:47, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku