Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wyniki Przetargów > 2013 strona główna 

2013
Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w
miejscowościach: Skrzynno, Oleśnica, Wola
Rudlicka, Ostrówek, Niemierzyn, Okalew, Rudlice,
Milejów, Jackowskie, Kuźnica, Janów, Wielgie
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2013-03-28 12:08:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Dostawa samochodu 9- osobowego przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 miejsca
przystosowanego do mocowania wózka inwalidzkiego
oraz podjazdu umożliwiającego wprowadzenie
wózka
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2013-05-07 14:47:53 Informację zaktualizowano 2013-05-07 14:49:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w
miejscowościach: Skrzynno, Oleśnica, Wola
Rudlicka, Ostrówek, Niemierzyn, Okalew, Rudlice,
Milejów, Jackowskie, Kuźnica, Janów, Wielgie
 Zawiadomienie o wyborze oferty w wyniku ponownego badania i oceny ofert
Data wprowadzenia informacji 2013-05-22 11:28:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z
TERENU GMINY OSTRÓWEK
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2013-06-04 09:58:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Dostawa ciągnika rolniczego i przyczepy
asenizacyjnej
 zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 14:41:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 2 000 000 PLN z przeznaczeniem na
finansowanie planowanego w budżecie gminy
deficytu budżetowego i spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 13:07:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
Przebudowa drogi wewnętrznej Bolkow - Nietuszyna
od km 0+000 do km 1+798 ( Etap l-od km 0+000 do km
1+122 o długości 1,122 km)
 zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2013-08-08 12:32:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej z przyłączami w miejscowości
Ostrówek, gm. Ostrówek
 zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2013-09-12 08:32:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Dostawa brykietu lub pelletu z biomasy drzewnej do
kotłowni przy siedzibie Urzędu Gminy w Ostrówku
 zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 14:32:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych
 zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2013-12-02 11:26:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
wersja do druku