Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek"
Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w gminie Ostrówek"
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2013r. strona główna 

2013r.
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu
Gminy Ostrówek na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 1/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 12:15:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu
Gminy w Ostrówku na 2013 rok
 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 12:19:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 3/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 12:22:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 4/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 12:27:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie powołania i zasadach działania komisji
konkursowej do opiniowania ofert w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu kultury fizycznej i sportu
 Zarządzenie Nr 5/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 12:31:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 6/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-22 12:36:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 7/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-22 12:41:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszcyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 8/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-22 12:45:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 9/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-05-15 12:26:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 10/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-05-15 12:28:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie powołania stałej komisji powypadkowej
dla rozpatrywania okoliczności i przyczyn
zdarzeń wypadkowych pracowników Urzędu Gminy w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 11/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-05-15 12:32:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 12/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-05-15 12:34:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
kierownika gminnej jednostki budżetowej oraz jego
zastępcy
 Zarządzenie Nr 13/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-02 08:19:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Grażyna Konarzewska
w sprawie powołania i zasadach działania komisji
konkursowej do opiniowania ofert w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu profilaktyki uzależnień
 Zarządzenie Nr 14/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-02 08:24:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie srodków zapobiegawczych, w związku z
wypadkiem przy pracy, któremu uległa Danuta
Kawecka-robotnik gospodarczy podczas mycia okien w
pomieszczeniu biurowym
 Zarządzenie Nr 15/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-02 08:28:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Grażyna Konarzewska
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 16/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-02 08:32:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 17/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-02 08:33:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 18/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-02 08:35:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 19/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-02 08:37:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 20/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-02 08:39:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 21/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-02 08:42:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do załatwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej
 Zarządzenie Nr 22/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-02 08:44:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do załatwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej
 Zarządzenie Nr 23/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-02 08:46:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do załatwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej
 Zarządzenie Nr 24/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-02 08:48:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze ds. utrzymania porządku i czystości
 Zarządzenie Nr 25/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-02 08:54:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniające Zarządzenie Nr 25/2013 w sprawie
powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze ds. utrzymania porządku i czystości
 Zarządzenie Nr 26/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 11:16:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 27/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 11:17:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 28/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 11:18:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości
srodków unijnych na finansowanie projektu pt.
budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych
 Zarządzenie Nr 29/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 11:22:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie ustalenia imiennęgo składu osobowego
gminnej komisji ds. szacowania szkód w sprawie
ustalenia imiennęgo składu osobowego gminnej
komisji ds. szacowania szkód
 Zarządzenie Nr 30/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 11:24:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 31/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 11:26:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 32/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 11:31:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zasad zbywania mienia ruchomego
stanowiącego własność Gminy Ostrówek
 Zarządzenie Nr 33/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 11:33:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie przeznaczcnia mienia ruchomego,
stanowiącego wlasność Gminy Ostrówek, do
sprzedaży tj. samochodu ciężarowego do 3.5t.
marki Volkswagen Transporter T5, o numerzę
rejestracyjnym EWI66EV
 Zarządzenie Nr 34/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 11:35:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o
udzielenie pomocy finansowej uczniom z terenu
Gminy Ostrówek na zakup podręczników i
materiałów dydaktycznych w roku szkolnym
2013/2014
 Zarządzenie Nr 35/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 11:39:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 36/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 11:40:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 37/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 11:43:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 38/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 11:44:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie opracowania materiaów planistycznych do
projektu uchwały budżetowej Gminy Ostrówek na
2014 rok.
 Zarządzenie Nr 39/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 11:48:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 40/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 11:51:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 41/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 11:52:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 42/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-10-02 12:03:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 43/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-10-02 12:06:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 44/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-10-02 12:08:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 45/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-11-26 10:23:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 46/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-11-26 10:26:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 47/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-11-26 10:27:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 48/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-11-26 10:28:36, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 49/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-11-26 10:31:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 50/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-11-26 10:32:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
zmieniające Zarządzenie Nr 41/08 Wójta Gminy
Ostrówek w sprawie wprowadzenia instrukcji
postępowania dotyczącej przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeI oraz przeciwdziałania
finansowaniu terroryzmu
 Zarządzenie Nr 51/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-03 08:44:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 ZARZĄDZENIE Nr 52/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-03 12:33:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 53/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-03 12:38:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 Zarządzenie Nr 54/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-03 12:40:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Grażyna Konarzewska
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 55/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-03 12:43:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 56/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-03 12:44:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 57/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-03 12:47:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 58/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-03 12:48:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 59/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-03 12:50:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 60/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-03 12:51:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 61/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-03 12:55:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzedu Gminy w
Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 62/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-03 13:06:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 63/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-03 13:08:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 64/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-03 13:23:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 65/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-03 13:30:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 66/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 07:57:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 67/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 07:58:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 68/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 08:02:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
wersja do druku