Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
° 2012
° 2013
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia Przetargów > 2013 strona główna 

2013
Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w
miejscowościach: Skrzynno, Oleśnica, Wola
Rudlicka, Ostrówek, Niemierzyn, Okalew, Rudlice,
Milejów, Jackowskie, Kuźnica, Janów, Wielgie
 Ogłoszenie, SIWZ, Przedmiary robót, Specyfikacja techniczna
Data wprowadzenia informacji 2013-02-15 15:06:49 Informację zaktualizowano 2013-02-28 12:13:11, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w
miejscowościach: Skrzynno, Oleśnica, Wola
Rudlicka, Ostrówek, Niemierzyn, Okalew, Rudlice,
Milejów, Jackowskie, Kuźnica, Janów, Wielgie
 Projekty techniczne
Data wprowadzenia informacji 2013-02-15 18:15:01 Informację zaktualizowano 2013-02-15 18:15:50, wprowadzający: Admin PBIP
Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w
miejscowościach: Skrzynno, Oleśnica, Wola
Rudlicka, Ostrówek, Niemierzyn, Okalew, Rudlice,
Milejów, Jackowskie, Kuźnica, Janów, Wielgie
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Wyjaśnienia SIWZ, Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2013-02-28 09:02:21 Informację zaktualizowano 2013-02-28 12:08:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Dostawa ciągnika rolniczego i przyczepy
asenizacyjnej
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2013-03-06 14:27:12 Informację zaktualizowano 2013-03-06 14:28:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
DOSTAWA SAMOCHODU 9- OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO
DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , W TYM
1 MIEJSCA PRZYSTOSOWANEGO DO MOCOWANIA WÓZKA
INWALIDZKIEGO ORAZ PODJAZDU UMOZLIWIAJĄCEGO
WPROWADZENIE WÓZKA
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 13:03:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
DOSTAWA SAMOCHODU 9- OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO
PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , W TYM 1
MIEJSCA PRZYSTOSOWANEGO DO MOCOWANIA WÓZKA
INWALIDZKIEGO ORAZ PODJAZDU UMOZLIWIAJĄCEGO
WPROWADZENIE WÓZKA
 Wyjaśnienia do przetargu
Data wprowadzenia informacji 2013-04-19 10:50:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z
TERENU GMINY OSTRÓWEK
 Ogłoszenie, SIWZ wraz załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2013-05-16 15:36:03, wprowadzający: Admin PBIP
Dostawa ciągnika rolniczego i przyczepy
asenizacyjnej
 Ogłoszenie, SIWZ wraz załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2013-05-17 10:53:57, wprowadzający: Admin PBIP
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z
TERENU GMINY OSTRÓWEK
 Wyjaśnienia treści SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2013-05-21 09:38:03, wprowadzający: Admin PBIP
Dostawa ciągnika rolniczego i przyczepy
asenizacyjnej
 odpowiedzi na pytania
Data wprowadzenia informacji 2013-05-21 10:38:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 2 000 000 PLN z przeznaczeniem na
finansowanie planowanego w budżecie gminy
deficytu budżetowego i spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
 Ogłoszenie, SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2013-06-26 09:08:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 2 000 000 PLN z przeznaczeniem na
finansowanie planowanego w budżecie gminy
deficytu budżetowego i spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
 Wyjaśnienia
Data wprowadzenia informacji 2013-07-03 11:13:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków - Nietuszyna
od km 0+000 do km 1+798 ( Etap I - od km 0+000 do
km 1+122 o długości 1,122 km)
 Projekt budowlano wykonawczy- Załącznik nr 10
Data wprowadzenia informacji 2013-07-08 14:23:03, wprowadzający: Admin PBIP
Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków - Nietuszyna
od km 0+000 do km 1+798 ( Etap I - od km 0+000 do
km 1+122 o długości 1,122 km)
 Ogłoszenie, SIWZ, Przedmiar robót, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Data wprowadzenia informacji 2013-07-08 14:26:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZBĘDNEGO MIENIA
RUCHOMEGO
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 13:40:37, wprowadzający: Admin PBIP
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej z przyłączami w miejscowości
Ostrówek, gm. Ostrówek
 Ogłoszenie, SiWZ, Przedmiary robót, Dokumentacja techniczna (opisowa i rysunki), STWiOR
Data wprowadzenia informacji 2013-08-26 12:45:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Dostawa brykietu lub pelletu z biomasy drzewnej do
kotłowni przy siedzibie Urzędu Gminy w Ostrówku
na sezon grzewczy 2013/14
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2013-09-10 12:55:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2013-11-19 12:52:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej dla
Gminy Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych
 wyjaśnienia do przetargu
Data wprowadzenia informacji 2013-11-25 11:46:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
wersja do druku