Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
° Gospodarka komunalna
° Ochrona środowiska
° Podatki
° Gospodarka odpadami
° Ewidencja Ludności
° Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
° Nadanie numeru budynku
° Sąd Administracyjny
° Udostępnienie informacji
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze) > Podatki strona główna 

Podatki
FORMULARZE DOTYCZĄCE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
WAŻNE OD 1 LIPCA 2019R.

Aktualne formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych obowiazujące od 1 lipca 2019r.


 

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-01 11:08:40 Informację zaktualizowano 2019-07-01 11:19:00, wprowadzający: Admin PBIP
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 WNIOSEK
Data wprowadzenia informacji 2016-02-16 14:07:09 Informację zaktualizowano 2020-07-29 11:22:23, wprowadzający: Admin PBIP
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1
 DT-1/A
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 14:21:13, wprowadzający: Admin PBIP
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 DT-`1
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 14:20:05, wprowadzający: Admin PBIP
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
 IR-1
Data wprowadzenia informacji 2015-12-16 11:33:46, wprowadzający: Admin PBIP
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
 IN-1
Data wprowadzenia informacji 2015-12-16 11:32:51, wprowadzający: Admin PBIP
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
 IL-1
Data wprowadzenia informacji 2015-12-16 11:31:13, wprowadzający: Admin PBIP
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
 DR-1
Data wprowadzenia informacji 2015-12-16 11:30:10, wprowadzający: Admin PBIP
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 DN-1
Data wprowadzenia informacji 2015-12-16 11:29:16 Informację zaktualizowano 2016-12-19 13:53:37, wprowadzający: Admin PBIP
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
 DL-1
Data wprowadzenia informacji 2015-12-16 11:28:18, wprowadzający: Admin PBIP
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1
 DT-1/A
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 14:20:30, wprowadzający: Admin PBIP
DEKLARACAJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 DT-1
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 14:18:17, wprowadzający: Admin PBIP
DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU
ROLNYM
 ZR-1/B
Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 09:45:31, wprowadzający: Admin PBIP
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
 ZR-1/A
Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 09:43:55, wprowadzający: Admin PBIP
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
 IR-1
Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 09:42:19, wprowadzający: Admin PBIP
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
 DR-1
Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 09:40:55, wprowadzający: Admin PBIP
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD
NIERUCHOMOŚCI
 ZN-1/B
Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 09:40:07, wprowadzający: Admin PBIP
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
 ZN-1/A
Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 09:39:13, wprowadzający: Admin PBIP
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
 IN-1
Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 09:36:56, wprowadzający: Admin PBIP
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 DN-1
Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 09:35:53, wprowadzający: Admin PBIP
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM
 ZL-1/B
Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 09:34:51, wprowadzający: Admin PBIP
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
 ZL-1/A
Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 09:33:29, wprowadzający: Admin PBIP
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
 IL-1
Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 09:31:29, wprowadzający: Admin PBIP
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
 DL-1
Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 09:29:01, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku