Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego strona główna 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr XXXIII/229/18
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 11:13:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego - cześć tekstowa
 Załącznik Nr 1
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 11:11:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego - Uwarunkowania
 Załącznik Nr 2
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 11:10:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego - Kierunki Zagospodarowania
 Załącznik Nr 3
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 11:07:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRYWANIA
UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
OSTRÓWEK
 Załącznik Nr 4
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 11:05:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrówek
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-07-11 09:50:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRYWANIA
UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
OSTRÓWEK
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-07-11 09:48:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
LISTA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-07-11 09:45:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ostrówek
 Projekt Uchwały
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:23:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrówek
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:20:30, wprowadzający: Admin PBIP
ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRYWANIA
UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
OSTRÓWEK
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:18:05, wprowadzający: Admin PBIP
Lista UWAG nieuwzglednionych
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:15:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:12:50, wprowadzający: Admin PBIP
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - tekst
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:11:03, wprowadzający: Admin PBIP
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Uwarunkowania
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:08:01, wprowadzający: Admin PBIP
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Kierunki Zagospodarowania
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:06:45, wprowadzający: Admin PBIP
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:04:45, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Ostrówek wraz z prognozą
oddziatywania na środowisko
 Zarządzenie Nr 28/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-06-28 11:58:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad
przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ostrówek
 protokół
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 14:30:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - tekst
Data wprowadzenia informacji 2018-04-27 08:46:51, wprowadzający: Admin PBIP
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Data wprowadzenia informacji 2018-04-27 08:45:49, wprowadzający: Admin PBIP
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-04-27 08:44:02, wprowadzający: Admin PBIP
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
  Kierunki Zagospodarowania
Data wprowadzenia informacji 2018-04-27 08:41:34, wprowadzający: Admin PBIP
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Uwarunkowania
Data wprowadzenia informacji 2018-04-27 08:39:12, wprowadzający: Admin PBIP
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Podsumowanie
Data wprowadzenia informacji 2017-05-12 10:16:03, wprowadzający: Admin PBIP
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - tekst
Data wprowadzenia informacji 2017-05-12 10:13:57, wprowadzający: Admin PBIP
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Data wprowadzenia informacji 2017-05-12 10:12:29, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXII/155/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-05-10 13:01:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 treść
Data wprowadzenia informacji 2017-05-10 12:58:01, wprowadzający: Admin PBIP
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Uwarunkowania
Data wprowadzenia informacji 2017-05-10 12:57:15, wprowadzający: Admin PBIP
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Kierunki Zagospodarowania
Data wprowadzenia informacji 2017-05-10 12:54:57, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Ostrówek wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
 Zarządzenie Nr 21/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 14:52:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Projekt kopalni "Złoczew"
 otwórz
Data wprowadzenia informacji 2015-12-03 14:17:56 Informację zaktualizowano 2015-12-03 14:18:50, wprowadzający: Admin PBIP
Rozstrzygnięcie Nadzorcze
 treść
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 11:56:39, wprowadzający: Admin PBIP
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
Data wprowadzenia informacji 2013-10-01 13:11:05, wprowadzający: Admin PBIP
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 UWARUNKOWANIA
Data wprowadzenia informacji 2013-10-01 13:08:09 Informację zaktualizowano 2013-10-01 13:09:13, wprowadzający: Admin PBIP
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA
Data wprowadzenia informacji 2013-10-01 13:04:27 Informację zaktualizowano 2013-10-01 13:05:25, wprowadzający: Admin PBIP
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 treść
Data wprowadzenia informacji 2013-10-01 12:54:53 Informację zaktualizowano 2013-10-01 12:55:43, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku