Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
° Stanowisko ds. gospodarki gruntami i przedsiębiorczości
° Stanowisko ds. kadrowych
° Stanowisko ds. samorządowych
° Stanowisko gospodarcze
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Referat ogólno-administracyjny > Stanowisko gospodarcze strona główna 

Stanowisko gospodarcze
Robotnik gospodarczy - Danuta Kawecka

Zakres obowiązków wynikający z zajmowanego stanowiska

1) codzienne utrzymywanie w czystości pomieszczeń Urzędu Gminy poprzez:
a) wycieranie kurzu na meblach i parapetach okiennych,
b) czyszczenie i konserwację podłóg,
c) odkurzanie dywanów i wykładzin,
d) opróżnianie koszów na śmieci,
e) sprzątanie łazienek,
f) pielęgnację zieleni w Urzędzie,
2) okresowe:
a) mycie okien i pranie firan oraz ręczników z łazienek,
b) utrzymywanie w należytym stanie obejścia przed urzędem,
c) odśnieżanie i posypywanie piaskiem schodów przed urzędem,
d) sadzenie i pielęgnacja kwiatów na klombach,
e) wywieszanie flag przed urzędem z okazji świąt państwowych.
 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:03:23, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku