Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
° 2023r
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wyniki Przetargów > 2012 strona główna 

2012
Przebudowa drogi gminnej Wielgie – Kuźnica
 zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 11:22:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Nietuszyna , gm. Ostrówek” – Etap I i II
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2012-08-24 14:47:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Dostawa i zakup brykietu – pelletu z biomasy na
sezon grzewczy 2012/2013 do kotłowni przy
siedzibie Urzędu Gminy w Ostrówku
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2012-09-26 09:31:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu
pn.: Indywidualizacja uczniów klas I-III w Gminie
Ostrówek.
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2012-10-05 12:23:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
wersja do druku