Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
° 2012
° 2013
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia Przetargów > 2012 strona główna 

2012
Przebudowa drogi gminnej Wielgie – Kuźnica
 Ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2012-06-04 14:23:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Przebudowa drogi gminnej Wielgie – Kuźnica
 Dokumentacja techniczan, Specyfikacja techniczna, Przedmiar robót
Data wprowadzenia informacji 2012-06-04 15:00:58 Informację zaktualizowano 2012-06-04 15:01:40, wprowadzający: Admin PBIP
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Nietuszyna , gm. Ostrówek – Etap I i II
 Ogłoszenie, SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2012-07-30 13:39:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Nietuszyna , gm. Ostrówek – Etap I i II
 Dokumentacja techniczna, STWIOR, Przedmiary i kosztorysy
Data wprowadzenia informacji 2012-08-01 14:50:51, wprowadzający: Admin PBIP
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Nietuszyna , gm. Ostrówek – Etap I i II
 Wyjaśnienia do przetargu
Data wprowadzenia informacji 2012-08-09 14:46:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Nietuszyna , gm. Ostrówek – Etap I i II
 Modyfikacja SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2012-08-09 14:53:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Dostawa i zakup brykietu – pelletu z biomasy na
sezon grzewczy 2012/2013 do kotłowni przy
siedzibie Urzędu Gminy w Ostrówku
 Ogłoszenie, SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2012-09-10 09:37:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
Dostawa i zakup brykietu – pelletu z biomasy na
sezon grzewczy 2012/2013 do kotłowni przy
siedzibie Urzędu Gminy w Ostrówku
 Wyjaśnienia do przetargu
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 09:35:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu
pn.: Indywidualizacja uczniów klas I-III w Gminie
Ostrówek.
 Ogłoszenie, SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:50:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Martyna Bator
wersja do druku