Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nabór na wolne stanowiska pracy strona główna 

Nabór na wolne stanowiska pracy
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
kierownika SPZPOZ w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 78/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-08 08:44:15, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie przedłużenia powierzenia funkcji
pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły
Podstawowej w Janowie
 Zarządzenie Nr 52/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-07-27 14:05:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Aneta Walaszczyk
w sprawie przedłużenia powierzenia funkcji
pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły
Podstawowej w Okalewie
 Zarządzenie Nr 51/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-07-27 14:04:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Aneta Walaszczyk
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Publicznego Przedszkola w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 50/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-07-19 08:45:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Aneta Walaszczyk
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko
dyrektora Przedszkola w Ostrówku
 treść
Data wprowadzenia informacji 2022-07-15 11:56:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Aneta Walaszczyk
w sprawie odwołania konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w
Okalewie
 Zarządzenie Nr 46/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-07-01 12:22:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Aneta Walaszczyk
w sprawie odwołania konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w
Janowie
 Zarządzenie Nr 45/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-07-01 12:21:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Aneta Walaszczyk
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 43/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-06-29 11:26:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Aneta Walaszczyk
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w
Okalewie
 Zarządzenie Nr 42/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-06-29 11:24:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Aneta Walaszczyk
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie
 Zarządzenie Nr 41/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-06-29 11:23:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Aneta Walaszczyk
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza konkurs na
kandydata na stanowisko dyrektora w Publicznym
Przedszkolu w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 38/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-06-14 13:58:58 Informację zaktualizowano 2022-06-14 13:59:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Aneta Walaszczyk
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza konkurs na
kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole
Podstawowej w Okalewie
 Zarządzenie Nr 37/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-06-14 13:56:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Aneta Walaszczyk
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza konkurs na
kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole
Podstawowej w Janowie
 Zarządzenie Nr 36/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-06-14 13:55:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Aneta Walaszczyk
otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko
pracy Podinspektor ds. oświaty gminnej
 Informacja o wynikach naboru
Data wprowadzenia informacji 2021-10-27 12:33:43 Informację zaktualizowano 2021-10-27 12:34:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 Zarządzenie Nr 66/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-10-25 14:47:28 Informację zaktualizowano 2021-10-26 11:30:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: M
otwarty i konkurencyjny nabór na wolne
stanowisko pracy Podinspektor ds. oświaty gminnej
 Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne
Data wprowadzenia informacji 2021-10-22 14:13:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty i
konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektor ds. oświaty gminnej
 treść
Data wprowadzenia informacji 2021-10-11 12:46:37 Informację zaktualizowano 2021-10-11 12:48:55, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie odwołania konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w
Janowie
 Zarządzenie Nr 49/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-13 12:57:01, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza konkurs na
kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Janowie
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2021-07-21 10:40:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej im. rotmistrza
Witolda Pileckiego w Ostrówku
 treść
Data wprowadzenia informacji 2019-08-02 09:55:30, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
urzędnicze podinspektor ds. wymiaru podatku i
opłat
 treść
Data wprowadzenia informacji 2019-07-15 08:21:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko
pracy - Podinspektor ds. wymiaru podatku i opłat
 lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Data wprowadzenia informacji 2019-07-08 13:57:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej im. rotmistrza
Witolda Pileckiego w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 43/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 10:34:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. rotmistrza Tadeusza Kościuszki w
Skrzynnie
 informacja o wyniku konkursu
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 14:21:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w
Ostrówku
 informacja o wyniku konkursu
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 14:19:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
Ogłoszenie zmieniające o naborze na wolne
stanowisko pracy
 treść
Data wprowadzenia informacji 2019-06-26 12:33:42 Informację zaktualizowano 2019-06-26 12:34:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty i
konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy -
Podinspektor ds. wymiaru podatku i opłat
 treść
Data wprowadzenia informacji 2019-06-24 12:52:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej im. rotmistrza
Tadeusza Kościuszki w Skrzynnie
 Zarządzenie 26/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 10:12:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej im. rotmistrza
Witolda Pileckiego w Ostrówku
 Zarządzenie 25/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 10:05:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - na stanowisko
urzędnicze podinspektor ds. księgowości
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 12:22:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
- Podinspektor ds. księgowości
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 14:18:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie Nr 37/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-07-16 10:46:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Zmiana oświadczenia aplikacyjnego
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-07-16 10:44:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty i
konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy -
Podinspektor ds. kięgowości
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 13:57:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
KWESTINARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ
O ZATRUDNIENIE
 druk
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 13:51:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Informacja o wyniku konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w
Ostrówku
 treść
Data wprowadzenia informacji 2017-07-28 10:49:18, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 38/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-07-03 09:17:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
Informacja o wynikach naboru - Podinspektor ds.
oświaty gminnej
 treść
Data wprowadzenia informacji 2017-02-16 12:20:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Informacja o wynkikach naboru - Podinspektor ds.
obsługi jednostek organizacyjnych
 treść
Data wprowadzenia informacji 2017-02-16 12:15:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
- Podinspektor ds. obsługi jednostek
organizacyjnych
 terść
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 08:51:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
- Podinspektor ds. oświaty gminnej
 treść
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 08:49:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty i
konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy -
Podinspektor ds. obsługi jednostek
organizacyjnych
 treść
Data wprowadzenia informacji 2017-01-19 14:46:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 Zarządzenie Nr 8/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-01-19 14:40:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty i
konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy -
Podinspektor ds. oświaty gminnej
 treść
Data wprowadzenia informacji 2017-01-19 14:37:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 Zarządzenie Nr 7/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-01-19 14:33:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
kwestionariusz osobowy
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2017-01-19 14:29:07, wprowadzający: Admin PBIP
Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się
o stanowisko urzędnicze
 oświadczenie
Data wprowadzenia informacji 2017-01-19 14:27:38, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja o wynikach konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Janowie
 treść
Data wprowadzenia informacji 2016-08-22 12:44:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie
 Zarządzenie Nr 34/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-12 14:32:08 Informację zaktualizowano 2016-08-19 10:17:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Janowie
 Zarządzenie Nr 32/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-07-26 10:00:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W OSTRÓWKU
 treść
Data wprowadzenia informacji 2016-03-25 08:57:26, wprowadzający: Admin PBIP
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE
NA STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU
POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRÓWKU
 treść
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 12:39:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ostrówku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko pracy
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2016-03-04 08:08:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
urzędnicze Inspektora ds. gospodarki komunalnej
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2015-12-21 11:10:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
lista kandydatów spełniających wymogi formalne
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2015-12-08 07:35:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniające Zarządzenie w sprawie
przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w
Urzędzie Gminy w Ostrówku oraz na wolne
stanowiska kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych
 Zarządzenie Nr 95/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-12-01 13:15:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty i
konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy ds.
gospodarki komunalnej
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2015-11-26 12:32:58 Informację zaktualizowano 2015-11-26 12:34:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
urzędnicze opiekun świetlicy wiejskiej w
Wielgiem
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-03-31 12:33:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla
przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska
opiekuna świetlicy w Wielgiem
 Zarządzenie Nr 22/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-11 08:35:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Ostrówku oraz na
wole stanowiska kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych
 Zarządzenie Nr 1/11
Data wprowadzenia informacji 2015-03-11 08:34:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o
stanowisko urzędnicze
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2015-03-11 08:31:48 Informację zaktualizowano 2017-01-19 14:21:09, wprowadzający: Admin PBIP
Kwestionariusz osobowy
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2015-03-11 08:30:17 Informację zaktualizowano 2017-01-19 14:15:59, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty i
konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy
Młodszy referent - opiekun świetlicy
 ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2015-03-10 12:08:11, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Skrzynnie
 Zarządzenie Nr 50/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-08-19 10:33:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
Informacja o wynikach konkursu
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2014-08-11 14:58:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie przeprowadzenia konkursu na Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Skrzynnie
 Zarządzenie Nr 42/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-02 11:48:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
Informacja o wyniku naboru podinspektora na wolne
stanowisko urzędnicze ds. utrzymania czystości i
porządku
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 07:39:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Lista kandydatów
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2013-07-04 09:44:18 Informację zaktualizowano 2013-07-05 13:31:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze ds. utrzymania porządku i czystości
 Zarządzenie Nr 25/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-06-21 12:36:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Ostrówku oraz na
wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych
 Zarządzenie Nr 1/2011
Data wprowadzenia informacji 2013-06-21 12:34:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY, OŚWIADCZENIE
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-06-21 10:01:26, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty i
konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy
Podinspektor ds. utrzymania czystości i porządku
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Data wprowadzenia informacji 2013-06-20 14:05:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
INFORMACJA O WYIMIKU KONKURSU NA KANDYDATA na
stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w
Ostrówku
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2012-05-08 10:40:31 Informację zaktualizowano 2012-05-08 10:41:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
zmieniające Zarządzenie Nr 17/ 2012 Wójta Gminy
Ostrówek z dnia 10.04.2012 w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego
Przedszkola w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 20/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-16 10:03:04 Informację zaktualizowano 2012-04-16 10:30:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Publicznego Przedszkola w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Ostrówek
Data wprowadzenia informacji 2012-04-10 11:15:00 Informację zaktualizowano 2017-01-19 14:19:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
wersja do druku