Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego strona główna 

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
ofert na wykonanie w 2012 r. zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego na
terenie gminy Ostrówek lub na rzecz jej
mieszkańców.
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-04-04 12:12:32 Informację zaktualizowano 2016-01-04 13:52:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Uszula Turek
INFORMACJA O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2012-05-07 08:09:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
realizację w 2013 roku zadania publicznego z
zakresu kultury fizycznej i sportu
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 09:42:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Grażyna Konarzewska
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 11:40:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Grażyna Konarzewska
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
ofert na wykonanie w 2013 r. zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego na
terenie gminy Ostrówek lub na rzecz jej
mieszkańców
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2013-04-11 14:29:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
o wynikach konkursu na realizację zadania
publicznego w 2013 r. w zakresie organizacji
wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2013-05-07 14:54:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację w 2014 roku zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2014-01-07 08:24:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Grażyna Konarzewska
o wynikach otwartego konkursu ofert
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2014-02-05 11:45:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Grażyna Konarzewska
z realizacji Programu współpracy Gminy Ostrówek
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za 2013 rok
 sprawozdanie
Data wprowadzenia informacji 2014-04-01 09:33:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
ofert na wsparcie w 2014 r. zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego na
terenie gminy Ostrówek lub na rzecz jej
mieszkańców
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2014-04-16 07:39:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 12:31:11, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację w 2015 roku zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu
 ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2015-01-19 11:15:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Grażyna Konarzewska
o wynikach otwartego konkursu
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2015-02-11 13:36:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Grażyna Konarzewska
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza
 ogłoszenie o konkursie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-04 13:49:25, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2016-02-04 08:13:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Grażyna Konarzewska
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację w 2017 roku zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2017-01-16 08:11:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Grażyna Konarzewska
o wynikach otwartego konkursu ofert
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2017-02-09 10:04:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Grażyna Konarzewska
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację w 2018 roku zadania
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-01-02 13:40:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-01-23 13:33:12, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację w 2019 roku zadania
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-12-31 11:55:44, wprowadzający: Admin PBIP
Ogloszenie wyników otwartego konkursu ofert
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-01-24 07:47:43 Informację zaktualizowano 2019-01-24 10:13:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację w 2020 zadania publicznego z
zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 13:48:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2020-01-02 10:58:21, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację w 2021 zadania publicznego z
zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2020-12-04 11:18:55 Informację zaktualizowano 2020-12-04 13:51:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2021-01-08 13:24:23, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację w 2021 zadania publicznego z
zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2021-01-08 13:29:37, wprowadzający: Admin PBIP
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu kultury
fizycznej
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2021-02-01 10:40:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację w 2022 zadania publicznego z
zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2022-01-28 13:03:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022
zadania publicznego z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 Ogloszenie wyników otwartego konkursu ofert
Data wprowadzenia informacji 2022-02-22 13:21:00 Informację zaktualizowano 2022-02-22 13:21:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
wersja do druku