Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
° Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
° Kontrole zewnętrzne
° Ewidencje i rejestry
° Obwieszczenia
° Sprawozdania
° Polityka bezpieczeństwa danych osobowych (RODO)
° Formularze KRS
° Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
° Pomoc publiczna
° Pomoc prawna
° Interpelacje wnioski i zapytania radnych Rady Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Gminy 2022 > Obwieszczenia strona główna 

Obwieszczenia
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż koparko-odmularki
"PELIKAN" na ciągniku rolniczym Ursus typ C-360
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2023-02-01 12:08:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Opiniowanie projektu programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostrówek
– na rok 2023
 treść
Data wprowadzenia informacji 2023-01-31 11:40:07, wprowadzający: Admin PBIP
projekt Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Ostrówek w 2023 roku
 treść
Data wprowadzenia informacji 2023-01-31 11:33:26, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza czwarty
nieograniczony przetarg ustny na niżej wymienione
nieruchomości:
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2023-01-27 11:00:51, wprowadzający: Admin PBIP
Wszczęcie postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2023-01-23 14:30:03, wprowadzający: Admin PBIP
wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2023-01-20 07:51:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Budowa linii napowietrzno-kablowej nN ze złączem
kablowym
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2023-01-04 11:31:53, wprowadzający: Admin PBIP
dostawa brykietu lub pelletu z biomasy drzewnej do
kotłowni przy siedzibie Urzędu Gminy w Ostrówku
w ilości 80 ton
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2022-12-30 08:13:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Informacja o wynikach przetargu
 treść
Data wprowadzenia informacji 2022-12-28 08:44:11, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Informacja o wynikach przetargu
 treść
Data wprowadzenia informacji 2022-12-28 08:43:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-12-22 09:15:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
dostawa brykietu lub pelletu z biomasy drzewnej do
kotłowni przy siedzibie Urzędu Gminy w Ostrówku
w ilości 80 ton
 zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia informacji 2022-12-20 12:49:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
o wydaniu decyji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-12-15 11:26:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania
decyzji o warunkach zabudowy
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-12-12 14:06:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza trzeci
nieograniczony przetarg ustny na wymienione
nieruchomości
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2022-11-18 09:13:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa
stałego dla gospodarstw domowych
 INFORMACJA
Data wprowadzenia informacji 2022-11-03 09:34:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Leszek Bak
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego
dla GDDKiA
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-11-02 09:20:41, wprowadzający: Admin PBIP
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-10-28 14:54:42, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja o wydaniu decyzji Starosty
Wieluńskiego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-10-28 12:25:05, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
budowa instalacji fotowoltaicznej
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-10-28 08:57:37, wprowadzający: Admin PBIP
aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2022r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2022-10-19 13:33:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Aneta Walaszczyk
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-10-17 11:30:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
dostawa brykietu lub pelletu z biomasy drzewnej do
kotłowni przy siedzibie Urzędu Gminy w Ostrówku
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2022-09-19 14:24:11, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza drugi
nieograniczony przetarg ustny na wymienione
nieruchomości
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2022-09-09 08:09:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
dostawa brykietu lub pelletu z biomasy drzewnej do
kotłowni przy siedzibie Urzędu Gminy w Ostrówku
 zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia informacji 2022-09-02 13:48:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
o wszczęciu postępowania administracyjnego z
wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad, Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2,
91-857 Łódz, reprezentowanej przez pełnomocnika
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługe,
wodną tj. odprowadzenie wód opadowych i
roztopowych z drogi ekspresowej S8e od km 129+629
do km 231+100 oraz na szczególne korzystanie z
wód
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-08-30 10:07:15, wprowadzający: Admin PBIP
wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu likalizacji celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-08-18 12:13:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-08-12 08:40:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych
 treść
Data wprowadzenia informacji 2022-08-04 12:16:50 Informację zaktualizowano 2022-08-04 12:19:45, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja o wynikach przetargów
 treść
Data wprowadzenia informacji 2022-07-28 08:47:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-07-22 10:06:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Lista osób zakwalifikowanych do pierwszego
ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż
działek nr 656/23, 656/26, 656/8 położonych w
miejscowości Wielgie
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2022-07-18 10:07:41, wprowadzający: Admin PBIP
wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu likalizacji celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-07-14 11:25:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny na wymienione
nieruchomości
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2022-07-01 08:18:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Informacja o wynikach przetargów
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2022-06-22 09:42:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
ograniczony przetarg ustny na wymienioną
nieruchomość
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2022-06-20 09:43:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2022-06-20 07:35:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-06-02 13:05:12 Informację zaktualizowano 2022-06-02 13:06:40, wprowadzający: Admin PBIP
wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu likalizacji celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-05-27 09:16:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2022-05-13 08:30:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny na wymienioną
nieruchomość
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2022-05-11 14:49:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługe
wodną
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2022-04-28 12:35:55, wprowadzający: Admin PBIP
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych
do użyczenia
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2022-04-22 09:12:21 Informację zaktualizowano 2022-05-17 11:47:12, wprowadzający: Admin PBIP
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2022r.
 terść
Data wprowadzenia informacji 2022-04-04 14:08:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Aneta Walaszczyk
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2022-03-25 10:10:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu ograniczonego ustnego
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2022-03-25 10:09:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie przeprowadzenia wyborów
uzupełniających Sołtysa sołectwa Wielgie
 Zarządzenie Nr 16/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-03-16 08:31:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia w 2022 roku
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2022-03-11 08:20:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
zatwierdzenieprojektu na przebudowę stacji
uzdatniania wody w Ostrówku
 obwieszczenie Starosty Wieluńskiego
Data wprowadzenia informacji 2022-03-02 14:10:01, wprowadzający: Admin PBIP
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2021-11-12 08:29:37, wprowadzający: Admin PBIP
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2021r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2021-11-03 14:39:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego ,,Budowie drogi
gminnej nr 117409E w miejscowości Piskornik"
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2021-10-12 08:45:55, wprowadzający: Admin PBIP
Dostawa brykietu lub pelletu z biomasy drzewnej do
kotłowni przy siedzibie Urzędu Gminy w Ostrówku
na sezon grzewczy 2021/2022
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2021-09-22 11:28:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Dostawa brykietu lub pelletu z biomasy drzewnej do
kotłowni przy siedzibie Urzędu Gminy w Ostrówku
na sezon grzewczy 2021/2022
 zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia informacji 2021-09-06 12:48:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
wszczęte postępowanie, w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji pod nazwa: ,,Budowa
drogi gminnej nr 117409E w miejscowości Piskornik
o długości 768 m
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2021-08-31 09:12:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2021-08-13 09:33:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej im.
rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrówku oraz do
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w
Skrzynnie w roku szkolnym 2021/2022
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2021-07-23 10:30:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej im.
rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrówku oraz do
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w
Skrzynnie w roku szkolnym 2021/2022
 zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia informacji 2021-07-07 09:56:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod
nazwaą Przebudowa stacji uzdatniania wody w
Ostrówku
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2021-07-05 13:44:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2021r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2021-05-17 10:39:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 treść
Data wprowadzenia informacji 2021-03-16 12:05:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
wykaz lokali przeznaczonych do najmu i
nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2021-02-19 13:01:36 Informację zaktualizowano 2021-02-19 13:02:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Wójt Gminy ogłasza przetarg ustny na sprzedaż
ciagnika BIALORUS
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2021-02-18 14:21:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny na wymienioną
nieruchomość
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2021-02-03 11:10:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2020-12-18 12:43:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia w 2021 roku
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2020-12-18 11:59:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2020-12-18 11:51:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2020r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-11-24 09:54:08, wprowadzający: Admin PBIP
w wydaniu decyzji pozwolenia na budowę
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2020-11-12 07:58:26, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2020-11-10 10:22:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
informacja o wyniku przetargu
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 08:36:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny na niżej
wymienioną nieruchomość
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-05-04 10:09:01, wprowadzający: Admin PBIP
o wydaniu pozwolenia na budowę
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2020-04-22 12:24:38, wprowadzający: Admin PBIP
Zapytanie ofertowe na demontaż pojazdu marki
AUTOSAN
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 14:10:26, wprowadzający: Admin PBIP
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-03-13 10:30:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-03-13 10:28:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego
 Zarządzenie Nr 18/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-02-24 11:51:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
Obwieszczenie rozbudowa sieci wodociągowej do
miejscowości Okalew
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-01-28 13:51:18, wprowadzający: Admin PBIP
o wydaniu pozwolenia na budowę
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-12-20 12:06:18, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-12-03 11:20:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego
 Zarządzenie Nr 79/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-11-20 11:39:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
Wszczęcie postępowania, w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-11-14 13:06:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 treść
Data wprowadzenia informacji 2019-11-08 08:48:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2019r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2019-11-07 11:59:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-10-24 13:31:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Wszczęcie postępowania, w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-10-18 10:35:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
o zmianie decyzji pozwolenia na budowę
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-10-17 14:01:23, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-09-10 14:10:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Wszczęcie postępowanie, w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 12:24:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-08-22 11:46:36 Informację zaktualizowano 2019-08-22 11:48:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego
 Zarządzenie Nr 50/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-08 08:18:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie projektu koncesji dla PGE na wydobywanie
węgla brunatnego ze złoża 'Złoczew'
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-07-23 09:46:56, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja o wyniku przetargu pisemnego
nieograniczonego na sprzedaż samochodu marki
AUTOSAN (autobus szkolny)
 treść
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 11:45:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
Wszczęcie postępowanie, w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-06-25 09:34:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Wszczęcie postępowanie, w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-06-18 11:02:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego
 Zarządzenie Nr 33/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 07:55:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-05-31 10:49:29 Informację zaktualizowano 2019-05-31 10:57:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2019r.
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2019-05-29 11:12:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-05-16 08:05:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Wszczęcie postępowania, w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-04-11 11:37:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
o wszczęciu postępowania administracyjnego z
wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 10:53:56, wprowadzający: Admin PBIP
Wszczęcie postępowanie, w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-04-03 09:32:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Wszczęcie postępowanie, w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-03-26 11:11:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 10:29:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-03-12 08:02:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-02-22 09:48:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 treść
Data wprowadzenia informacji 2019-02-12 08:44:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-02-08 11:51:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Lista osób zakwalifikowanych do pierwszego
ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż
działki nr 236/5 o pow. 0,3000 ha położonej w
Ostrówku
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2019-02-01 14:34:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Na wniosek z dnia 16.01.2019r. Elektrowni PV
Karpicko Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566
Warszawa , zostało wszczęte postępowanie, w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod
nazwą: ,,Przyłącze elektroenergetyczne
średniego napięcia dla elektrowni
fotowoltaicznej".
 obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-01-23 10:58:07, wprowadzający: Admin PBIP
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-01-18 13:55:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wszczęcie postępowanie, w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na: ,,Rozbiórce mostu w
m. Ostrówek oraz dwóch mostów w m. Oleśnica i
budowa trzech nowych obiektów inżynierskich
przez kanały nieżeglowne w ciągu drogi krajowej
nr 45 "
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-01-15 10:15:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
ograniczony przetarg ustny na niżej wymienioną
nieruchomość:
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 11:29:48, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny na niżej wymienione
nieruchomości
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 11:27:15, wprowadzający: Admin PBIP
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2018 r.
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-11-27 11:48:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich na
terenie Gminy Ostrówek
 Zarządzenie Nr 70/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 12:35:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-11-09 10:46:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu ograniczonego ustnego
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-11-09 10:43:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-11-09 08:11:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-11-06 09:10:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o wydaniu
decyzji pozwolenia na budowę
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-11-05 12:04:24, wprowadzający: Admin PBIP
skrócony czas pracy dla pracowników Urzędu
Gminy w Ostrówku
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-08-08 12:43:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
 Zarządzenie Nr 42/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-08-01 13:31:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
Wójta Gminy Ostrówek w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-07-27 09:10:33, wprowadzający: Admin PBIP
Wójta Gminy Ostrówek w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 09:59:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 35/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 13:35:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 31/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-07-09 14:50:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-07-05 09:49:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-06-21 10:46:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
zostało wszczęte postepowanie, w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na: Budowie odcinka linii
kablowo-napowietrznej oświetlenia drogowego od
istniejącej linii kablowej niskiego napięcia w
miejscowościach Rudlice
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-06-19 10:22:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
zostato wszczęte postępowanie na wniosek p.
Damiana Ślipek ul. Jana Pawła II 84L 98-200
Sieradz, pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódz, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódz, w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na:
,,Budowie linii energetycznej niskiego napięcia
wraz ze złączem kablowo-pomiarowym"
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-06-15 13:47:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę
 OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELUŃSKIEGO
Data wprowadzenia informacji 2018-05-15 12:27:27, wprowadzający: Admin PBIP
Wójta Gminy Ostrówek w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-05-15 12:23:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza piąty
nieograniczony przetarg ustny na wymienione
nieruchomości
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-04-20 08:32:09, wprowadzający: Admin PBIP
Wójta Gminy Ostrówek o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Ostrówek
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-04-20 07:58:39, wprowadzający: Admin PBIP
Wójta Gminy Ostrówek w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-03-26 14:14:18, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza trzeci
nieograniczony przetarg ustny na wymienioną
nieruchomość
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 12:03:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza drugi
nieograniczony przetarg ustny na wymienione
nieruchomości
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2017-11-09 11:58:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza czwarty
nieograniczony przetarg ustny na wymienione
nieruchomości
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2017-10-27 08:06:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przcdsiewzięcia pn. ,,wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew"
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 08:34:41 Informację zaktualizowano 2017-10-10 08:36:17, wprowadzający: Admin PBIP
 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-06 13:29:18, wprowadzający: Admin PBIP
Wójta Gminy Ostrówek w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2017-10-06 13:28:33, wprowadzający: Admin PBIP
Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o wydaniu
decyzji pozwolenia na budowę
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2017-09-28 15:12:25, wprowadzający: Admin PBIP
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
Uproszczonego Planu Urządzania Lasu niebędących
własnością Skarbu Państwa obrębów
ewidencyjnych gminy Ostrówek
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2017-09-21 08:51:03 Informację zaktualizowano 2017-09-22 11:11:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Obwieszczenie o budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej PLAY, nr WIE4497A wraz z wewnętrzną
linią zasilającą
 treść
Data wprowadzenia informacji 2017-08-29 12:13:20, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierszy
nieograniczony przetarg ustny na wymienioną
nieruchomość
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2017-08-25 11:13:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o wydaniu
decyzji pozwolenia na budowę
 treść
Data wprowadzenia informacji 2017-08-24 14:51:10, wprowadzający: Admin PBIP
Obwieszczenia Wójta Gminy Ostrówek w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 treść
Data wprowadzenia informacji 2017-08-03 13:12:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw
 treść
Data wprowadzenia informacji 2017-08-03 10:56:46, wprowadzający: Admin PBIP
ogłoszenie Zarządu Województwa Łódzkiego
 treść
Data wprowadzenia informacji 2017-08-03 10:48:23, wprowadzający: Admin PBIP
wszczęcie postępowania administracyjnego
dotyczącego ustalenia lokalizacji celu
publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2017-07-12 14:03:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
wszczęcie postępowania administracyjnego
dotyczącego ustalenia lokalizacji celu
publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2017-07-12 14:02:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Wójta Gminy Ostrówek w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2017-07-12 09:59:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrówek w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2017-06-20 11:39:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Informacja o przyjąciu Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ostrówek
 treść
Data wprowadzenia informacji 2017-05-22 12:15:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 treść
Data wprowadzenia informacji 2017-05-12 10:21:13, wprowadzający: Admin PBIP
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przcdsiewzięcia pn. ,,wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew"
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2017-05-08 09:57:50, wprowadzający: Admin PBIP
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu
 treść
Data wprowadzenia informacji 2017-04-18 13:03:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza trzeci
nieograniczony przetarg ustny na wymienione
nieruchomości
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2017-04-14 10:51:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 tekst
Data wprowadzenia informacji 2017-04-12 12:00:49, wprowadzający: Admin PBIP
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Kierunki Zagospodarowania
Data wprowadzenia informacji 2017-04-12 11:59:23, wprowadzający: Admin PBIP
Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego -
obory w miejscowości Wielgie
 treść
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 09:00:37, wprowadzający: Admin PBIP
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 treść
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 09:29:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 tekst
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 09:24:47, wprowadzający: Admin PBIP
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Uwarunkowania
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 09:23:11, wprowadzający: Admin PBIP
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Kierunki Zagospodarowania
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 09:17:40, wprowadzający: Admin PBIP
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - tekst
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 09:15:02, wprowadzający: Admin PBIP
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 09:06:40 Informację zaktualizowano 2017-01-30 09:07:15, wprowadzający: Admin PBIP
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Ostrówek
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2017-01-20 09:24:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrówek w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2017-01-18 08:39:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego
 treść
Data wprowadzenia informacji 2017-01-10 13:16:33, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny na wymienioną
nieruchomość
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 12:29:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrówek w sprawie
wydania decyji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-12-22 11:42:26, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja o wyniku przetargu
 treść
Data wprowadzenia informacji 2016-12-08 09:24:18, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2016-11-10 09:50:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza drugi
nieograniczony przetarg ustny na niżej wyminione
nieruchomości.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2016-10-28 10:18:37, wprowadzający: Admin PBIP
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2016-10-14 08:42:44 Informację zaktualizowano 2016-10-14 08:43:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrówek w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 Obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2016-10-11 13:19:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrówek że w dniu
08.08.2016r. zostało wszczete postępowanie w
sprawie: GK.6733.49.2016
 obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-09-07 14:54:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzta Stępień
Wydłużenie terminu wyznaczonego na uzupełnienie
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-08-23 12:13:40, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny na wymienione
nieruchomości
 treść
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 08:09:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrówek w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-08-17 12:11:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Wójta Gminy Ostrówek ze w dniu 20.07.2016r.
zostato wszczęte postępowanie w sprawie
dotyczącej ustalenia lokalizacji celu publicznego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-08-02 12:19:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2016-07-01 08:45:05, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja o wyniku przetargu
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2016-01-26 10:47:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
o przystąpieniu do sporządzenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ostrówek oraz o
przystqpieniu do przeprowadzenia strategicznej
occny oddzialywania na środowisko, w tym
sporziądzenia Prognozy oddziaływania na
środowisko
 obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 08:22:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny na wymienioną
nieruchomość
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2015-12-16 12:30:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników
Urzędu Gminy w Ostrówku
 Zarządzenie nr 103/23015
Data wprowadzenia informacji 2015-12-14 11:47:11 Informację zaktualizowano 2015-12-14 11:49:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Grażyna Konarzewska
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-11-02 13:10:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-10-16 10:16:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Konsultacje społeczne LGD ,, Ziemia
Wieluńsko-Sieradzka"
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2015-08-04 11:50:50 Informację zaktualizowano 2015-08-12 12:12:43, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja o przyjęciu Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2015-04-24 08:03:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-04-01 09:15:32, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza czwarty
nieograniczony przetarg ustny na wymienioną
nieruchomość
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2015-03-25 11:45:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
IV sesja Rady Gminy Ostrówek
 Proponowany porządek obrad
Data wprowadzenia informacji 2015-03-19 09:33:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-03-10 11:57:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2015-02-25 14:14:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-02-20 14:16:01, wprowadzający: Admin PBIP
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-02-20 12:55:15, wprowadzający: Admin PBIP
III sesja Rady Gminy Ostrówek 13.02.2015r.
 Proponowany porządek obrad
Data wprowadzenia informacji 2015-02-03 12:12:08, wprowadzający: Admin PBIP
o wyborze oferty w wyniku zapytania ofertowego na
dostawę materiałów biurowych i druków
akcydensowych
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2015-01-29 12:39:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
Wójt gminy Ostrówek ogłasza drugi
nieograniczony przetarg ustny
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-01-26 12:12:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Plan Rozwoju i Koncepcja Zagospodarowania ZOF
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 08:42:27, wprowadzający: Admin PBIP
KALENDARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH
 treść
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 11:37:23, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza trzeci
nieograniczony przetarg ustny naj wymienioną
nieruchomość
 ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2015-01-07 12:57:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Informacja o wyniku przetargu
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-12-23 11:15:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
II sesja Rady Gminy w Ostrówku
 Proponowany prządek obrad:
Data wprowadzenia informacji 2014-12-18 13:20:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
Wojewody Łódzkiego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-12-17 13:40:07, wprowadzający: Admin PBIP
o powtórnym wyłożeniu do publiczncgo wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów położonych w gminie
Ostrówek wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko
 Sprostowanie obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 12:49:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
o powtórnym wyłożeniu do publiczncgo wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów położonych w gminie
Ostrówek wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-12-05 09:55:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny
 ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2014-11-13 14:16:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość
 ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2014-11-13 09:17:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza drugi
nieograniczony przetarg ustny na wymienioną
nieruchomość
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-10-17 10:12:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszarów położonych w gminie Ostrowek wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-10-10 14:23:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-10-01 10:45:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-10-01 10:43:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-09-02 08:42:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-08-19 09:06:19, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny na wymienioną
nieruchomość
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2014-08-14 11:23:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 12:30:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
 zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2014-07-01 12:16:48, wprowadzający: Admin PBIP
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-07-01 09:19:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-06-05 14:07:53, wprowadzający: Admin PBIP
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-06-03 11:46:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
XXXVI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Ostrówek - 28
maja 2014r.
 Porządek obrad
Data wprowadzenia informacji 2014-05-23 14:25:42, wprowadzający: Admin PBIP
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2014-05-15 09:07:08, wprowadzający: Admin PBIP
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
 zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2014-04-30 10:30:19, wprowadzający: Admin PBIP
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Data wprowadzenia informacji 2014-04-22 08:24:03, wprowadzający: Admin PBIP
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - tekst
Data wprowadzenia informacji 2014-04-22 08:21:58, wprowadzający: Admin PBIP
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Uwarunkowania
Data wprowadzenia informacji 2014-04-22 08:09:37, wprowadzający: Admin PBIP
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Kierunki Zagospodarowania
Data wprowadzenia informacji 2014-04-18 13:53:55, wprowadzający: Admin PBIP
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 tekst
Data wprowadzenia informacji 2014-04-18 13:48:54, wprowadzający: Admin PBIP
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 09:29:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu
dzierżawcy
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-04-01 09:29:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Uprzejmie zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy
Ostrówek, która odbędzie się 31 marca 2014r.
 Proponowany porządek obrad
Data wprowadzenia informacji 2014-03-20 08:17:06, wprowadzający: Admin PBIP
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w gminie Ostrówek
 Obwieszczenie i Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2014-03-14 11:00:30, wprowadzający: Admin PBIP
Uprzejmie zapraszam na XXXIII sesję Rady Gminy
Ostrówek, która odbędzie się 12 lutego 2014r
 Proponowany porządek obrad
Data wprowadzenia informacji 2014-02-10 13:58:40, wprowadzający: Admin PBIP
Uprzejmie zapraszam na XXXII sesję Rady Gminy
Ostrówek, która odbędzie się 10 lutego 2014r.
 Proponowany porządek obrad
Data wprowadzenia informacji 2014-01-31 10:28:03, wprowadzający: Admin PBIP
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym współwłaścicielowi
nieruchomości
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-01-07 09:44:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia w 2014 r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-01-07 09:42:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Ostrówek,
która odbędzie się w dniu 18 września
2013r. /środa/ o godz. 10:00
 treść
Data wprowadzenia informacji 2013-09-10 09:17:22, wprowadzający: Admin PBIP
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego 27.05.2013r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2013-05-27 13:52:03, wprowadzający: Admin PBIP
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego 27.05.2013r.
 Uwarunkowania
Data wprowadzenia informacji 2013-05-27 13:50:38, wprowadzający: Admin PBIP
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
 Kierunki zagospodarowania
Data wprowadzenia informacji 2013-05-27 13:49:19, wprowadzający: Admin PBIP
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
 Prognoza oddziaływania - treść
Data wprowadzenia informacji 2013-05-27 13:47:13, wprowadzający: Admin PBIP
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego 27.05.2013r.
 Prognoza oddziaływania
Data wprowadzenia informacji 2013-05-27 13:46:02, wprowadzający: Admin PBIP
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2013-05-17 09:41:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
Informacja dla mieszkanców - sposób
rozwiązywania umów na odbiór odpadów
komunalnych
 treść
Data wprowadzenia informacji 2013-03-26 11:49:57, wprowadzający: Admin PBIP
Obwieszczenie Wojewody Lódzkiego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2013-03-06 13:40:14, wprowadzający: Admin PBIP
Harmonogram wyłączenia naziemnej telewizji
analogowej
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2013-02-12 08:46:08, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek zawiadamia, że w dniu 4
stycznia 2013r. wydano decyzję lokalizacyjną
inwestycji celu publicznego polegającej na
przebudowie drogi wewnętrznej Niemierzyn - Kresy
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 13:38:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do
wynajęcia
 wykaz
Data wprowadzenia informacji 2012-12-04 13:23:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do
wynajęcia
 wykaz
Data wprowadzenia informacji 2012-10-19 13:32:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
 treść
Data wprowadzenia informacji 2012-10-15 15:17:59, wprowadzający: Admin PBIP
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
 Uwarunkowania
Data wprowadzenia informacji 2012-10-15 15:17:06, wprowadzający: Admin PBIP
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
 Kierunki zagospodarowania
Data wprowadzenia informacji 2012-10-15 15:16:24, wprowadzający: Admin PBIP
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
 Prognoza oddziaływania - treść
Data wprowadzenia informacji 2012-10-15 15:09:08, wprowadzający: Admin PBIP
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
 Prognoza oddziaływania
Data wprowadzenia informacji 2012-10-15 15:08:06, wprowadzający: Admin PBIP
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 treść
Data wprowadzenia informacji 2012-10-04 12:43:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ostrówek wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-10-03 09:59:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
prostująjcego oczywiste omyłki pisarskie w
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Data wprowadzenia informacji 2012-09-11 08:51:32, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów
niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów
lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do
szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w
przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez
rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych
 Zarządzenie Nr 38/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-30 14:00:42, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Milejów
 ZARZĄDZENIE NR 36/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-19 10:24:58, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek podaje do wiadomości
informacje o granicach obszarów i terenów
górniczych
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-07-11 12:01:24, wprowadzający: Admin PBIP
Zawiadamiam, że w dniu 6 czerwca 2012 r. wydano
decyzję o warunkach zabudowy Nr 27/2012 dla
inwestycji obejmującej budowę elektrowni
wiatrowej o mocy 1,5 MW wraz ze stacją
transformatorową na terenie działki o nr ew. 318
w m. Skrzynno 98-311 Ostrówek
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-06-15 09:40:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
prostującego oczywiste omyłki pisarskie w
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Data wprowadzenia informacji 2012-05-23 11:23:12, wprowadzający: Admin PBIP
Zawiadamiam, że w dniu 14 maja 2012 r. wydano
decyzję o warunkach zabudowy Nr 17/2012. dla
inwestycji obejmującej budowę elektrowni
wiatrowej z linią energetyczną SN 15kV na
terenie działki o nr ew. 1199 oraz dz nr ewid.
1198, 1197, 1354,1355 w m. Okalew, 98 - 311
Ostrówek
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-05-21 09:01:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
WÓJT GMINY OSTRÓWEK ogłasza pierwszy
nieograniczony przetarg ustny
 przetarg
Data wprowadzenia informacji 2012-05-17 09:03:18, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-04-24 13:45:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Zawiadomienie o wydaniu postanowień prostujących
oczywiste omyłki pisarskie w decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej
 Obwieszczenie Wojewody Lódzkiego
Data wprowadzenia informacji 2012-03-27 14:22:30, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek ogłasza drugi
nieograniczony przetarg ustny na wymienione
nieruchomości
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 10:00:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ostrówek
 UCHWAŁA NR XIII/87/2011RADY GMINY OSTRÓWEK z dnia 29 grudnia 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-26 08:33:38 Informację zaktualizowano 2012-01-26 08:34:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostrówek, w
tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko
 OBWIESZCZENIE
Data wprowadzenia informacji 2012-01-17 08:25:02, wprowadzający: Admin PBIP
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Ostrówek
 OBWIESZCZENIE
Data wprowadzenia informacji 2012-01-17 08:16:21, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku