Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
° Publicznie dostępny wykaz danych
° Gminny Program Usuwania Azbestu
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje o Środowisku strona główna 

Informacje o Środowisku
o wszczęciu w dniu 17.05.2023r. na wniosek
wniosku F.P.R.U.H. „Grosik” , os. Stare Sady
16/12, 98-300 Wieluń postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego przebudowie drogi wewnętrznej
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Nietuszyna działka nr ewid. 394, 418, 317
obręb Nietuszyna, gm. Ostrówek
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2023-05-17 12:03:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adm Załęcki
o wszczęciu w dniu 17.05.2023r. na wniosek
wniosku F.P.R.U.H. „Grosik” , os. Stare Sady
16/12, 98-300 Wieluń postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego przebudowie drogi wewnętrznej
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Nietuszyna działka nr ewid. 508, 560, 446 obręb
Nietuszyna, gm. Ostrówek
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2023-05-17 12:02:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adm Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 02.02.2023 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV
Okalew III o mocy do 1.5 MW
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2023-02-02 13:02:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 02.02.2023 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV
Okalew II o mocy do 2 MW
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2023-02-02 13:01:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 16.01.2023 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV
Okalew o mocy do 1 MW
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2023-01-17 09:35:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu w dniu 11.01.2023r. na wniosek
wniosku Copernic Black Sp. z o. o., ul. Lekarska
1, 31-203 Kraków postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego
budowie farmy fotowoltaicznej PV Okalew III o mocy
do 1.5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 1082,
1081 w obrębie Okalew, gm. Ostrówek
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2023-01-11 13:56:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu w dniu 11.01.2023r. na wniosek
wniosku Copernic Black Sp. z o. o., ul. Lekarska
1, 31-203 Kraków postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego
budowie farmy fotowoltaicznej PV Okalew II o mocy
do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 1272,
1271 w obrębie Okalew, gm. Ostrówek
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2023-01-11 13:54:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 04.01.2023 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia na budowę
kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.
Ostrówek-kol. Dobroszyny, gmina Ostrówek, pow.
wieluński
 treść
Data wprowadzenia informacji 2023-01-04 08:52:39 Informację zaktualizowano 2023-01-04 08:56:59, wprowadzający: Admin PBIP
o wszczęciu w dniu 20.12.2022r. na wniosek
wniosku Copernic Black Sp. z o. o., ul. Lekarska
1, 31-203 Kraków postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego
budowie farmy fotowoltaicznej PV Okalew o mocy do
1 MW
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-12-20 10:18:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu w dniu 30.11.2022r. na wniosek
wniosku Gminy Ostrówek, Ostrówek 115,
98-311 Ostrówek postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego budowie kanalizacji sanitarnej z
przyłączami w m. Ostrówek, Ostrówek- kol.
Dobroszyny, gmina Ostrówek, pow. wieluński
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-11-30 12:09:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 14.11.2022 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV
Skrzynno o mocy do 2 MW
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-11-14 11:26:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 24.10.2022 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o
mocy do 3,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną na działce o nr ewidencyjnym 408 w
obrębie Niemierzyn, gm. Ostrówek
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-10-24 11:40:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 14.09.2022 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV
Oleśnica o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr
ewidencyjnym 49/2, 49/5, 47 w obrębie geodezyjnym
Oleśnica, gm. Ostrówek, powiat wieluński,
województwo łódzkie
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-09-14 10:35:48 Informację zaktualizowano 2022-09-14 10:37:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu w dniu 06.09.2022r. na wniosek
wniosku Copernic PPA Sp. z o. o., ul. Lekarska 1,
31-203 Kraków postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego
budowie farmy fotowoltaicznej PV Skrzynno o mocy
do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 1040
w obrębie Skrzynno, gm. Ostrówek
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-09-06 13:08:18, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 30.08.2022 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków
w miejscowości Rudlice
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-08-31 09:08:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu w dniu 29.08.2022r. na wniosek
wniosku OZE FARMS Sp. z o.o., ul. Łąkowa 2,
86-014 Sicienko postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego
budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na
działce o nr ewidencyjnym 408 w obrębie
Niemierzyn, gm. Ostrówek
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-08-30 10:43:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu w dniu 05.07.2022r. na wniosek
wniosku Copernic Sp. z o.o. ul. Lekarska 1,
31-203 Kraków postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego
budowie farmy fotowoltaicznej PV Oleśnica o mocy
do 1,5 MW
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-07-05 10:16:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu w dniu 26.05.2022r. na wniosek
wniosku Gminy Ostrówek, Ostrówek 115, 98-311
Ostrówek postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego
modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w
miejscowości Rudlice, gmina Ostrówek w
województwie łódzkim
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-05-26 12:39:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 13.04.2022 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o
łącznej mocy do 2 MW zlokalizowanej na
działkach nr ewid. 624 i 625 obręb Nietuszyna
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-04-14 10:36:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
postanowienie o zawieszeniu z urzędu
postępowania administracyjnego w sprawie
udzielenia koncesji na wydobywanie węgla
brunatnego ze zloża "Zloczew"
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-02-16 14:08:59, wprowadzający: Admin PBIP
postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania
administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji na
wydobywanie węgla brunatnego ze złoża
"Złoczew"
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-02-16 14:05:36, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 07.02.2022 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na utworzeniu skupu złomu oraz
innych rodzajów odpadów wraz z miejscem
sortowania odpadów i ich przetwarzania na
działce o nr ewid. 370/6, obręb Ostrówek
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-02-07 14:25:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 04.02.2022 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie instalacji
fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą na działce nr
ewid. 210 obręb Dymek, gm. Ostrówek
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2022-02-04 10:11:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 02.12.2021 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej SPV
Skrzynno o mocy do 1 MW zlokalizowanej na części
działek nr ewid. 1130, 1132, obręb Skrzynno
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2021-12-02 13:59:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu w dniu 24.11.2021r. na wniosek
wniosku PGE Energia Odnawialna S.A., ul. Ogrodowa
59A, 00-876 Warszawa postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego budowie farmy fotowoltaicznej o
łącznej mocy do 2 MW zlokalizowanej na
działkach nr ewid. 624 i 625 obręb Nietuszyna
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2021-11-25 13:04:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 19.11.2021 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni
fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą składającej się z farmy
fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy
do 4,1 MW zlokalizowanej na działkach nr ewid.
913, 914, 918/2 i 919 obręb Okalew
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2021-11-19 13:00:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu w dniu 22.10.2021r. na wniosek
RE-MET Szymon Kuźbiński, Dariusz Smolnik s.c.,
Skrzynno 213A, 98-311 Ostrówek postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego utworzeniu skupu
złomu
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2021-10-22 14:45:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
uchylenie decyzji Nr 19/2018 Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28
marca 2018 r., znak: WOOS.420.45.2018.PTa.38,
określającej środowiskowe uwarunkowania
realizacji przedsiewzięcia pod nazwą Wydobycie
węgla brunatnego ze złoża Złoczew
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2021-09-30 12:28:34, wprowadzający: Admin PBIP
o wszczęciu w dniu 29.09.2021r. na wniosek
wniosku Estigo Solar Sp. z o.o.., ul. Graniczna 29
lokal 222A, 40-956 Katowice postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie
instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na
działce nr ewid. 210 obręb Dymek , gm. Ostrówek
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2021-09-29 10:51:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 16.09.2021 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW w miejscowości
Skrzynno
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2021-09-16 13:58:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
budowie farmy fotowoltaicznej SPV Skrzynno o mocy
do 1 MW zlokalizowanej na części działek nr
ewid. 1130, 1132, obręb Skrzynno, gmina Ostrówek
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2021-09-14 12:42:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 10.09.2021 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej
zlokalizowanej na działce nr ewid. 1026 w
obrębie Okalew, gm. Ostrówek
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2021-09-10 11:38:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 09.09.2021 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 1 MW
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2021-09-09 12:32:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak:
WOOS.420.45.2018.PTa.38, określającej
środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewzięcia pod nazwą Wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew, nie mogło być
zakończone w ustawowym terminie
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2021-09-06 13:21:29, wprowadzający: Admin PBIP
o wszczęciu w dniu 25.05.2021r. na wniosek
Copernic Sp. z o.o. ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,0
MW w miejscowości Skrzynno
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2021-07-21 10:11:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak:
WOOS.420.45.2018.PTa.38, określającej
środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewzięcia pod nazwą Wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew, nie mogło być
zakończone w ustawowym terminie
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2021-07-15 08:58:11, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 12.07.2021 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW w miejscowości
Skrzynno
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2021-07-13 08:50:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 09.07.2021 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 2,58 MW wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2021-07-09 11:19:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu w dniu 06.07.2021r. na wniosek Onvo
12 sp. z o.o. al. Powstania Warszawskiego 15,
31-539 Kraków (pełnomocnik: Natalia Wilk-Peszka)
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą składającej się
z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej
mocy farmy do 4,1 MW
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2021-07-06 14:22:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu w dniu 24.06.2021r. na wniosek PCWO
ENERGY PROJEKT SP.Z O.O. ul.
Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr
ewid. 1026 w obrębie Okalew, gm. Ostrówek
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2021-06-24 12:51:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu w dniu 25.05.2021r. na wniosek
Copernic Sp. z o.o. ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków
(pełnomocnik: Michał Nowak email:
m.nowak@salwis.pl ) postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW w miejscowości
Skrzynno
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2021-05-25 12:38:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 17.05.2021 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na na przebudowie drogi gminnej nr
114 055E odcinek od drogi powiatowej nr 4537E do
granicy Gminy Lututów; Gmina Ostrówek
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2021-05-17 10:34:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu w dniu 16.04.2021r. na wniosek
GLOBITELL ENERGIA 3 Sp. z o.o. ul. Łąkowa 3/5
lok 10 90-562 Łódź postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 2,58 MW
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2021-04-16 10:48:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu w dniu 31.03.2021r. na wniosek Energy
Sun SW2 Sp. z o. o. ul. Kopiec 12, 98-170 Widawa
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie instalacji wolnostojących paneli
fotowoltaicznych o mocy do 5 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2021-04-01 09:18:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu w dniu 30.03.2021r. na wniosek
F.P.R.U.H. „Grosik” os. Stare Sady 16/12,
98-300 Wieluń postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej nr 114 055E
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2021-03-31 09:28:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak:
WOOS.420.45.2018.PTa.38, określającej
środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewzięcia pod nazwą Wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew, nie mogło być
zakończone w ustawowym terminie
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2021-03-09 12:23:08, wprowadzający: Admin PBIP
postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak:
WOOS.420.45.2018.PTa.38, określającej
środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewzięcia pod nazwą Wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew, zgromadzony
został cały materiał dowodowy
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2021-02-11 11:20:07, wprowadzający: Admin PBIP
o wszczęciu w dniu 15.01.2021r. na wniosek
Expanse Plus Sp. z o. o., ul. Brzeźna 12/1,
90-303 Łódź postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2021-01-15 13:27:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak:
WOOS.420.45.2018.PTa.38, określającej
środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewzięcia pod nazwą Wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew, nie mogło być
zakończone w ustawowym terminie
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2021-01-05 10:37:22, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 04.01.2021 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 2 MW
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2021-01-04 13:58:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 02.11.2020 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o
mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2020-11-02 11:54:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 23.10.2020 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o
mocy do 1,5 MW wraz z niezbędna infrastrukturą
techniczną
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2020-10-27 08:36:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu w dniu 17.09.2020r. na wniosek
Expanse Plus Sp. z o. o., ul. Brzeźna 12/1,
90-303 Łódź postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2020-09-18 09:02:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 08.09.2020 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2020-09-08 13:35:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak:
WOOS.420.45.2018.PTa.38, określającej
środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewzięcia pod nazwą Wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew, nie mogło być
zakończone w ustawowym terminie
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2020-09-07 14:21:14, wprowadzający: Admin PBIP
o wszczęciu w dniu 21.08.2020r. na wniosek SH24
Sp. z o. o., ul. Mogilska 11/11, 31-542 Kraków
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz
z infrastrukturą techniczną
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2020-08-21 10:44:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
umorzenie postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie do 2
farm fotowoltaicznych, o łącznej mocy do 2 MW,
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w
obrębie Skrzynno, na działkach o numerze
ewidencyjnym 164 i 79 w gminie Ostrówek, powiat
wieluński, województwo łódzkie
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-07-20 11:39:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
umarzenie postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie
elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną, na
działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i
budynków nr 103, 104/7 w obrębie geodezyjnym
Bolków, gmina Ostrówek – instalacja I i
instalacja II
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-07-17 14:09:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego
w sprawie programu ochrony powietrza i planu
działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 11:41:37, wprowadzający: Admin PBIP
o wszczęciu w dniu 01.07.2020r. na wniosek
Orfeus Sp. z o. o., ul. Syrokomli 3, 80-267
Gdańsk postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2020-07-01 11:26:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu w dniu 01.07.2020r. na wniosek Estigo
Solar Sp z o. o., ul. Graniczna 29 lokal 222A,
40-956 Katowice postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2020-07-01 09:24:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu w dniu 23.06.2020r. na wniosek HSG
Sun Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie do 2 farm fotowoltaicznych
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 10:14:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak:
WOOS.420.45.2018.PTa.38, określającej
środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewzięcia pod nazwą Wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew, nie mogło być
zakończone w ustawowym terminie
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 08:25:53, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie zawieszenia Warszawa postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
fotowoltaicznej PV Okalew składającej się z
dwóch zespołów instalacji o mocy do 1 MW
każda na nieruchomościach gruntowych w
miejscowości Okalew, gmina Ostrówek, powiat
wieluński, woj. łódzkie na działkach o nr
ewidencyjnych 367, 979, 981, 983 i 985 obręb 17
Okalew
 postanowienie
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 13:14:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 15.05.2020 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr
4537E odc. Skrzynno-Gromadzice (od końca
istniejącej nawierzchni asfaltowej w m. Skrzynno
do początku m. Gromadzice).
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2020-05-15 13:08:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu w dniu 07.05.2020r. na wniosek SH24
Sp. z o. o., ul. Mogilska 11/11, 31-542 Kraków
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie elektrowni fotowoltaicznej
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2020-05-07 12:49:31 Informację zaktualizowano 2020-05-07 13:27:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu w dniu 07.05.2020r. na wniosek SH24
Sp. z o. o., ul. Mogilska 11/11, 31-542 Kraków
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie elektrowni fotowoltaicznej
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2020-05-07 11:06:13 Informację zaktualizowano 2020-05-07 13:37:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak:
WOOS.420.45.2018.PTa.38, określającej
środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewzięcia pod nazwą Wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew, nie mogło być
zakończone w ustawowym terminie
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2020-03-09 10:41:01, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 04.03.2020 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni
fotowoltaicznej
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2020-03-05 08:41:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 04.03.2020 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie dwóch elektrowni
fotowoltaicznych
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2020-03-04 13:37:58 Informację zaktualizowano 2020-03-04 13:40:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu na wniosek Powiatu Wieluńskiego, Pl.
Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń
(pełnomocnik: Biuro Projektowe Renata Krajczewska
–Jędrusiak, ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840
Lubień Kujawski) postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi powiatowej nr 4537E odc.
Skrzynno-Gromadzice (od końca istniejącej
nawierzchni asfaltowej w m. Skrzynno do początku
m. Gromadzice)
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2020-02-12 12:29:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak:
WOOS.420.45.2018.PTa.38, określającej
środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewzięcia pod nazwą Wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew, nie mogło być
zakończone w ustawowym terminie
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2019-12-05 12:33:43, wprowadzający: Admin PBIP
o wszczęciu w dniu 26.11.2019r. na wniosek Alsol
Sp. z o. o., ul. Szosa Lubicka 15a/37, 87-100
Toruń postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-11-26 12:56:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn; ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 4529E Krzeczów-Emanuelina na
odcinku Drobnice-Raduczyce oraz Dębiec
Niemierzyn"
 zawiadomienie - obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 09:15:20, wprowadzający: Admin PBIP
o wszczęciu w dniu 19.11.2019r. na wniosek PV
INVESTMENT 5 Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 200
lok. 140 , 02-486 Warszawa postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
fotowoltaicznej PV Okalew składającej się z
dwóch zespołów instalacji o mocy do 1 MW
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-11-19 10:28:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu w dniu 14.11.2019r. na wniosek
Solisys Invest Sp. z o. o., ul. Bułgarska 19A,
93-362 Łódź postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych
Skrzynno I i Skrzynno II
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-11-14 12:58:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn; ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 4529E Krzeczów-Emanuelina na
odcinku Drobnice-Raduczyce oraz Dębiec
Niemierzyn"
 zawiadmienie o zebranych dokumentach i materiałach
Data wprowadzenia informacji 2019-10-29 09:58:15, wprowadzający: Admin PBIP
o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu ,,Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Ostrówek na lata
2019-2032".
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-10-16 09:03:23, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn; ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 4529E Krzeczów-Emanuelina na
odcinku Drobnice-Raduczyce oraz Dębiec
Niemierzyn"
 zawiadomienie - obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-10-01 08:35:24, wprowadzający: Admin PBIP
postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak:
WOOS.420.45.2018.PTa.38, określającej
środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewzięcia pod nazwą Wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew, nie mogło być
zakończone w ustawowym terminie
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 13:46:57 Informację zaktualizowano 2019-08-09 13:53:26, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 12.07.2019 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o
mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-07-12 11:42:10 Informację zaktualizowano 2019-07-12 11:45:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 18.06.2019 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o
mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-06-19 09:37:15 Informację zaktualizowano 2019-07-12 11:44:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 17.06.2019 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o
mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-06-19 09:34:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak:
WOOS.420.45.2018.PTa.38, określającej
środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewzięcia pod nazwą Wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew, nie mogło być
zakończone w ustawowym terminie
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 13:42:36, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
firmy GLOBAL SUN 2 Sp. z o.o., ul. Narutowicza
34, 09-135 Łódź w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-05-28 12:15:20, wprowadzający: Admin PBIP
postanowienie (znak: DGA.I.425.7.2019, IK: 354434)
pozytywnie uzgadniające, przekazany przez
Ministra Środowiska projekt koncesji dla PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z
siedzibą w Bełchatowie na wydobywanie węgla
brunatnego ze złoża ,,Złoczew"
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-05-22 15:05:46, wprowadzający: Admin PBIP
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwziecia pn. ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.:
Skrzynno i Rudlice"
 obwieszczenie i zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 09:16:41, wprowadzający: Admin PBIP
Wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia
koncesji na wydobycie węgla brunatnego ze złoża
,,Złoczew"
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 09:45:38, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
firmy GLOBAL SUN 2 Sp. z o.o., ul. Narutowicza
34, 09-135 Łódź w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie farmy fotowoltaicznej
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2019-04-24 13:53:04, wprowadzający: Admin PBIP
Generalny Dyrekror Ochrony Środowiska przekazał
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie skargę na postanowienie Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 stycznia
2019 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.150.2018.mko.3
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2019-04-08 14:44:17, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. ,,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.:
Skrzynno i Rudlice"
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 08:57:57, wprowadzający: Admin PBIP
postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak:
WOOS.420.45.2018.PTa.38, określającej
środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewzięcia pod nazwą Wydobycie węgla
brunatnego ze złoża Złoczew, nie mogło być
zakończone w ustawowym terminie
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2019-03-26 09:18:25 Informację zaktualizowano 2019-03-26 09:20:45, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.
Skrzynno i Rudlice"
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-03-11 09:19:33, wprowadzający: Admin PBIP
postanowieniem z dnia 25 stycznia 2019 r., znak:
DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.150.2018.mko.3, utrzymał w
mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Lodzi
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 11:58:03, wprowadzający: Admin PBIP
w trakcie postępowania odwoławczego od decyzji z
dnia 28 marca 2018 r., Nr 19/2018 o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia zatytułowanego jako "wydobycie
węgla brunatnego ze złoża Złoczew" wpłynęły
nowe dokumenty
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2019-01-23 09:43:14, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 27.12.2018 roku została
wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce
mostu w m. Ostrówek oraz dwóch mostów w m.
Oleśnica i budowy trzech nowych obiektów
inżynierskich przez kanały nieżeglowne w ciągu
drogi krajowej nr 45
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-12-28 10:37:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.
Skrzynno i Rudlice"
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 08:00:50, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.
Skrzynno i Rudlice"
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-12-11 09:25:41, wprowadzający: Admin PBIP
Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Łodzi zostały dostarczone dwa zażalenia, tj.
odpowiednio Fundacji ClientEarth Prawnicy dla
Ziemi oraz Fundacji Greenpeace Polska
 obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 11:52:31, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek zawiadamia strony
postępowania, że zostało wydane postanowienie
znak: IN.6620.3.2018 z dnia 05.12.2018r. w sprawie
braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 11:48:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
odwołanie od decyzji z dnia 28 marca 2018 r., Nr
19/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia zatytułowanego jako "wydobycie
węgla brunatnego ze złoża Złoczew"
 zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2018-11-19 12:52:02 Informację zaktualizowano 2018-11-19 13:02:37, wprowadzający: Admin PBIP
postanowienie o nadanie rygoru natychmiastowej
wykonalności decyzji datowanej na 28 marca 2018
r., Nr 19/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia zatytułowanego jako
"wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew
 obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-11-14 13:25:03, wprowadzający: Admin PBIP
ws. wszczęcia postępowania o nadanie rygoru
natychmiastowej wykonalności decyzji datowanej na
28 marca 2018 r. Nr 19/2018 o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia
zatytułowanego jako ,,wydobycie węgla brunatnego
ze złoża Złoczew" popełniono inną oczywistą
omyłkę pisarską
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-10-08 13:28:32, wprowadzający: Admin PBIP
nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności
decyzji datowanej na 28 marca 2018 r., Nr 19/2018
o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia zatytułowanego jako "wydobycie
węgla brunatnego ze złoża Złoczew"
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 11:40:41, wprowadzający: Admin PBIP
o wszczęciu postępowania administracyjnego i
wystąpieniu do organów opiniujących
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-09-26 12:17:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
postepowanie odwoławcze od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak:
WOOS.420.45.2018.PTa.38
 zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2018-08-07 12:50:35, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 25.06.2018 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża
kruszywa naturalnego /piasku/ „OSTRÓWEK VIII”
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-06-25 12:48:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
odwołanie Fundacji Greenpeace Polska, datowane na
24 kwietnia 2018r. od decyzji Nr 19/2018
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 10:46:05, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 16.04.2018 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie szesnastu budynków
mieszkalnych jednorodzinnych
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-04-16 13:18:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Pana Andrzeja Nowaka w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa
naturalnego /piasku/ „OSTRÓWEK VIII”
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-04-13 09:28:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
firmy Elektrownia PV 11 Sp. z o.o. ul. Puławska
2, 02-566 Warszawa w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie elektrowni słonecznej
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-04-11 08:32:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Dla inwestycji polegającej na budowie stacji
bazowej telefonii komórkowej PLAY na działce nr
576/2 w miejscowości Ostrówek, gm. Ostrówek,
została wydana decyzja utrzymująca zaskarżoną
decyzję w mocy
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-04-04 13:25:23 Informację zaktualizowano 2018-04-04 13:26:12, wprowadzający: Admin PBIP
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na
środowisko wydał Decyzje Nr 19/2018 znak:
WOOŚ.420.45.2018.PTa.38 o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
,,Wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew"
 Ogłoszenie, Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-03-30 12:48:46, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
,,wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew"
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-02-12 13:21:49, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
,,wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew"
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 14:41:01, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 05.01.2018 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie instalacji
wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 2
MW
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2018-01-08 12:56:31 Informację zaktualizowano 2018-01-08 12:57:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Pani Agnieszki Grela Rozmarynowska w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsięwzięcia
polegającego na : budowie szesnastu budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz
z pełną infrastrukturą
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2017-12-22 11:42:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku P4
SP. Z O.O. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
(Pełnomocnik: Joanna Wrona ul. Pułtuska 12/14 m.
15, 04-331 Warszawa) w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY
na nieruchomości położonej w miejscowości
Ostrówek, gmina Ostrówek, na działce nr 576/2
obręb Ostrówek
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2017-12-05 13:13:11, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 05.09.2017 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie pawilonu stacji paliw
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2017-09-06 11:38:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku PHU
„PROFIT” Przemysław Grzybowski, Ostrówek
105, 98-311 Ostrówek w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie pawilonu stacji paliw, wiaty myjni
dwustanowiskowej z kontenerem technicznym, wiaty
na dystrybutory paliwa, wiaty na dystrybutor gazu
LPG, pylonu reklamowego, czterech masztów
reklamowych, zbiornika
infiltrująco-odparowującego na wody opadowe wraz
z infrastrukturą techniczną na działce o nr
ewid. 43/2 i 44/2 w Gwizdałkach, obręb Bolków
gmina Ostrówek
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2017-08-02 10:40:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek, informuję o przystąpieniu
do przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko w sprawie
uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie obory
wolnostanowiskowej na głębokiej sciółce o
obsadzie 170 DJP na działkach o nr ewid 44, 47/6
w miejscowości Janów, gmina Ostrówek".
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2017-07-11 12:26:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 20.06.2017 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsiewzięcia
polegającego na budowie stacji paliw i myjni
samochodowej
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2017-06-21 12:16:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku PHU
„PROFIT” Przemysław Grzybowski, Ostrówek
105, 98-311 Ostrówek w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie stacji paliw i myjni samochodowej wraz z
infrastrukturą techniczną
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2017-04-14 10:47:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 06.12.2016 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie budynku inwentarskiego
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-12-06 10:09:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wyznaczenie nowego terminu wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. "wydobycie węgla brunatnego
ze złoża Złoczew"
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-10-17 14:27:58, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 14.10.2016 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na „budowie drogi wewnętrznej
rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w m.
Janów
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-10-14 10:49:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrówek o wydaniu
postanowienia w sprawie braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko polegającego na
budowie drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do
gruntów rolnych w m. Janów
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-10-06 13:00:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
VESTAGREEBIZ Sp. z o.o., Wielgie 28, 98-311
Ostrówek w sprawie: wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na :
budowie zakładu przetwórstwa opon
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2016-09-29 11:45:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego i wystąpieniu do organów
opiniujących w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do
gruntów rolnych w m. Janów
 treść
Data wprowadzenia informacji 2016-09-15 13:24:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Pana Lucjana Wrzoska w sprawie: wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa
naturalnego /piasku/ „Ugoda Niemierzyn”
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2016-08-30 13:39:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w sprawie uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie budynku inwentarskiego na działce o nr
ewid 633 w miejscowości Wielgie, gmina
Ostrówek, powiat wieluński
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2016-08-17 10:24:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 19.07.2016 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na „przebudowie drogi powiatowej
Nr 4529E Krzeczów- Emanuelina w m. Niemierzyn
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-07-19 10:09:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu
administracyjnym w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach , dla przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr
4529E Krzeczów- Emanuelina w m. Niemierzyn
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-07-12 14:15:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 11.07.2016
roku została wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na „budowie
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości:
Nietuszyna, Bolków, gm. Ostrówek, powiat
wieluński”
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-07-11 10:05:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wydłużeniu terminu wyznaczonego w wezwaniu
Regionalnego Dyrektora, na uzupełnienie raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-06-13 14:11:28, wprowadzający: Admin PBIP
Postanawienie o braku obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko polegającego na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości:
Nietuszyna, Bolków, gm. Ostrówek, powiat
wieluński
 postanowienie
Data wprowadzenia informacji 2016-06-13 11:42:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu postępowania administracyjnego i
wystąpieniu do organów opiniujących
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-05-10 13:56:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wprowadzeniu częściowej zmiany trasy
kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Bolków i
ponownym wystąpieniu do organów opiniujących
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-05-06 08:48:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
wydał postanowienie orzekające że, Fundacja
Greenpeace Polska , stała sie uczestnikiem na
prawach strony.
 obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-05-04 11:51:13, wprowadzający: Admin PBIP
zawiadomienie stron postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwziecia polegającego na wydobyciu
węgla brunatnego ze złoża Złoczew
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-04-11 08:55:07, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek zawiadamia o wydaniu
postanowienia w sprawie braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu
administracyjnym w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach , dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej
 obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-04-05 12:08:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 16.03.2016 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o
mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 12:41:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-03-08 09:41:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Pana Tomasza Nowaka w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na
budowie budynku inwentarskiego
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2016-02-29 10:28:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Pana Mariusza Walasika w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na
budowie budynku inwentarskiego
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2016-02-17 11:10:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu postępowania administracyjnego,
zmierzającego do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu
węgla brunatnego ze złoża Złoczew oraz
przystąpiono do przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego
przedsięwzięcia
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2016-02-16 09:09:05, wprowadzający: Admin PBIP
wszczęcia postepowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego
na wydobyciu węgla brunatnego ze złoża Złoczew
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-02-16 08:24:26, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 03.02.2016 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie stacji uzdatniania
wody w Ostrówku
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-02-04 09:43:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 18.01.2016 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni słonecznej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 11:00:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Przeźmierowo w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o
nr ewid. 561, obręb Wielgie , gm. Ostrówek
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 10:50:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Gminy Ostrówek, 98-311 Ostrówek 115 w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie stacji uzdatniania
wody w Ostrówku
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2015-12-04 12:51:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku R.
Power Solar Centrum Sp. z o. o., ul. Domaniewska
39A, 02-672 Warszawa w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie elektrowni słonecznej wraz z
infrastrukturą towarzysząca
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2015-10-21 10:54:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 21.09.2015 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni słonecznej o
mocy do 2,0MW
 obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2015-09-23 09:16:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 09.07.2015 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na „uruchomieniu stacji
demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
zlokalizowanej w miejscowości Niemierzyn, na
działce o nr ew. 446 w gm. Ostrówek”
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2015-07-13 09:21:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
P.P.U.H. Viktoria Olga Lewandowicz , ul. Sieradzka
1, 98-170 Widawa w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie elektrowni słonecznej o mocy do 2,0MW
 ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2015-06-24 10:15:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w sprawie zmiany decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach z dnia
21.07.2014r. znak: IN. 6220.1.2014 zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
„uruchomienie stacji demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej w
miejscowości Niemierzyn, na działce o nr ew. 446
w gm. Ostrówek”.
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2015-04-29 12:07:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził
opinię o potrzebie przeprowadzenia procedury
oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie
elektrowni wiatrowej
 Obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 08:56:32, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
P.P.H.U. „VIKTORIA” Olga Lewandowicz z
siedzibą ul. Sieradzka 1, 98-170 Widawa
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2014-10-24 13:57:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
P.P.H.U. „VIKTORIA” Olga Lewandowicz z
siedzibą ul. Sieradzka 1, 98-170 Widawa
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2014-10-24 13:55:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Decyzje uchylające zaskarżoną decyzję w
całości i określająca środowiskowe
uwarunkowania
 Obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2014-07-31 11:51:02, wprowadzający: Admin PBIP
Decyzje uchylające zaskarżoną decyzję w
całości i określająca środowiskowe
uwarunkowania
 Obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 12:21:08, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 21.07.2014 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na „uruchomieniu stacji
demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
zlokalizowanej w miejscowości Niemierzyn, na
działce o nr ew. 446 w gm. Ostrówek”.
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 09:25:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w
całości i określajcą środowiskowe
uwarunkowania
 obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-07-09 11:29:02, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 05.06.2014 roku została
wydana decyzja odmawiająca określenia
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie 1
szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 2.0 MW
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-06-05 14:25:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 04.06.2014 roku została
wydana decyzja odmawiająca określenia
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie 1
szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 2.0 MW
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 13:39:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 02.06.2014 roku została
wydana decyzja odmawiająca określenia
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie 1
szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5 MW
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-06-02 12:20:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 30.05.2014 roku została
wydana decyzja odmawiająca określenia
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie 1
szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5 MW
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-05-30 13:28:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
Budowie instalacji wolnostojących paneli
fotowoltaicznych o mocy 2 MW
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2014-05-27 10:20:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 26.05.2014 roku została
wydana decyzja odmawiająca określenia
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 szt.
elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5 MW
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-05-26 10:31:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 14.05.2014 roku została
wydana decyzja odmawiająca określenia
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie 1
szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5 MW
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-05-14 11:17:35, wprowadzający: Admin PBIP
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
uzgodnił realizacje i określił warunki dla
przedsiewzięcia polegającego na "Budowie 1 szt.
elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW wlącznie wraz
z infrastruktutą towarzyszącą"
 Obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2014-05-14 08:53:23, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy
1 MW na terenie działek o numerach ewidencyjnych
288, 289, 291 obręb 19 Ostrówek.
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2014-05-09 10:40:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
uzgodnił realizację i okreslił warunki dla
przedsięwziecia polegającego na Budowie 1 szt.
elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW włącznie
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 Obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2014-05-05 13:18:26, wprowadzający: Admin PBIP
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2014 r. znak:
WOOŚ.4242.7.2014.AK.4 uzgodnił realizację i
okreslił warunki dla przedsiewzięcia
polegającego na ,,Budowie 1 szt. elektrowni
wiatrowej o mocy do 3,5 MW
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-04-18 09:13:30, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w sprawie uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
uruchomienie stacji demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej w
miejscowości Niemierzyn, na działce o nr ew. 446
w gm. Ostrówek
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 10:51:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w
sprawie: wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia polegającego na : uruchomienie
stacji demontażu pojazdów wycofanych z
eksploatacji zlokalizowanej w miejscowości
Niemierzyn, na działce o nr ew. 446 w gm.
Ostrówek
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 10:48:18, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w sprawie uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5 MW
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2014-02-07 11:18:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w sprawie uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5
MW
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2014-02-07 11:15:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w sprawie uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5
MW
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2014-01-27 10:16:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w sprawie uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5
MW
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2014-01-15 08:55:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w sprawie uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5
MW
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2014-01-15 08:53:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 08.01.2014 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na „uruchomieniu stacji demontażu
pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej
w miejscowości Gwizdałki , na działce o nr ew.
43/2 w gm. Ostrówek”.
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-01-09 12:44:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Informacja o ponownym przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko w sprawie
uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu
stacji demontażu pojazdów wycofanych z
eksploatacji
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2013-12-23 12:58:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 04.11.2013 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie instalacji paneli
fotowoltaicznych o mocy 1 MW
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2013-11-04 11:48:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
postanowieniem z dnia 08.10.2013 r. znak
WOOŚ.4240.88 1.2013.MŁ wyraził opinie o
konieczności przeprowadzenia procedury
oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.: Budowa 1 szt. elektrownii
wiatrowej o mocy do 3,5 MW włącznie wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2013-10-15 11:10:32, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 08.10.2013 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na polegającego instalacji
wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 1
MW wraz z niezbędną infrastrukturą w
miejscowości Nietuszyna
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2013-10-08 12:24:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na
:Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych o
mocy 1 MW
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2013-10-03 12:25:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5
MW włącznie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działkach o numerach
ewidencyjnych: 243, 432, 242 – obręb 4 Dymek
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2013-10-02 08:47:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
postanowieniem z dnia 03.09.2013 r. znak
WOOŚ.4240.710.2013.ML wyraził opinię o
konieczności przeprovvadzenia procedury oceny
oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn. budowa 1 szt. elektrowni
wiatrowej o mocy do 3,5 MW
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2013-09-05 13:47:26, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 30.08.2013 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na instalacji wolnostojących paneli
fotowoltaicznych o mocy 2 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą w miejscowości Bolków
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2013-09-04 13:03:39 Informację zaktualizowano 2013-09-04 13:05:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku STI
SUN 3 Sp. z o. o. ul. Murarska 3, 31-311 Kraków w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia polegającego na : instalacji
wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 1
MW wraz z niezbędną infrastrukturą w
miejscowości Nietuszyna
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2013-09-03 08:06:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Ministerstwo Środowiska, Departament Geologii I
Koncesji Geologicznych
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2013-08-09 09:50:48, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w sprawie uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
uruchomieniu stacji demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2013-08-02 12:05:18, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 30.07.2013 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr
4537E Nietuszyna –Okalew – Gromadzice w m.
Okalew
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2013-07-30 12:11:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5
MW włącznie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działkach o numerach
ewidencyjnych: 348/4, 349,717 – obręb 16
Nietuszyna
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2013-07-26 13:50:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby
przeprowadzenia occny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 08:06:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
wyraził opinię o braku konieczności
przeprowadzania oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
,,przebudowie drogi powiatowej Nr 4537E Nietuszyna
- Okalew - Gromadzice w miejscowości Okalew
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 14:43:58, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku STI
SUN 1 Sp. z o. o. ul. Murarska 3, 31-311 Kraków w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia polegającego na : instalacji
wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 2
MW wraz z niezbędną infrastrukturą w
miejscowości Bolków
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2013-06-28 10:51:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
pismem znak WOOŚ.4240.951.2012.TO.5 wyraził
ponowną opinię o konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwziecia polegającego na budowie 1 szt.
elektrowni wiatrowej o mocy 3,5 MW wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2013-06-25 12:57:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi powiatowej Nr 4537E Nietuszyna –Okalew –
Gromadzice w m. Okalew od km 0+015 do km 2+631 o
dł. 2,616 km
 Obieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2013-06-24 10:45:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
wyraził opinię o konieczności przeprowadzania
oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwziecia polegającego na ,,Budowie stacji
elektroenergetycznej Głównego Punktu
Zasilającego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, zlokalizowanej na działce o
numerze ewidencyjnym: 671 - obręb 16 Nietuszyna,
gmina Ostrówek".
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2013-06-21 09:15:06, wprowadzający: Admin PBIP
Opinie o konieczności przeprowadzenia procedury
oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsiewzięcia polegającego na budowie
elektrownii wiatrowej o mocy do 3.5 MW włącznie
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 Obwieszczenia RDOŚ
Data wprowadzenia informacji 2013-06-11 15:14:36, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
Budowie Stacji Elektroenergetycznej Głównego
Punktu Zasilającego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, zlokalizowanej na działce o
numerze ewidencyjnym 671 – obręb 16 Nietuszyna
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2013-06-03 11:50:47 Informację zaktualizowano 2013-06-03 11:51:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na
:budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do
3.5 MW włącznie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działkach o numerach
ewidencyjnych:720, 722, 723, 724, 725 - obręb 22
Skrzynno
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 08:48:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na
budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5
MW włącznie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działkach o numerach
ewidencyjnych:750, 749, 748, 747, 751, 752 -
obręb 22 Skrzynno
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 08:45:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5
MW włącznie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działkach o numerach
ewidencyjnych: 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719,
1720– obręb 22 Skrzynno
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 08:41:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5
MW włącznie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2013-05-21 09:45:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lodzi
pismem znak WOOS.4240.373.2013.TO.1 wyraził
opinie, o konieczności przeprowadzenia procedury
oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej
sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW
wlącznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 273, 271,
272, 275, obręb Nietuszyna, gm. Ostrówek
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2013-05-07 14:42:18, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie 1 szt. elektrowni wiatrowej o mocy do 3.5
MW
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2013-04-19 08:31:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójta Gminy Ostrówek o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
wydobywaniu kruszywa naturalnego /piasku/ metodą
odkrywkową ze złoża „OSTRÓWEK III”
zlokalizowanego na działkach ew. nr 423 i 424
położonych obręb Ostrówek, gmina Ostrówek
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2013-04-17 09:36:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w
sprawie: wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu
kruszywa naturalnego /piasku/ metodą odkrywkową
ze złoża „OSTRÓWEK III”
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2013-03-21 09:33:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójta Gminy Ostrówek o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
wydobywaniu kruszywa naturalnego /piasku/ metodą
odkrywkową ze złoża „OSTRÓWEK VII”
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2013-01-09 12:17:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójta Gminy Ostrówek o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
wydobywaniu kruszywa naturalnego /piasku/ metodą
odkrywkową ze złoża „OSTRÓWEK VI”
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2013-01-09 12:15:21 Informację zaktualizowano 2013-01-09 12:18:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Pana Jarosława Misiaka w sprawie: wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na
wydobywaniu kruszywa naturalnego /piasku/ metodą
odkrywkową ze złoża „OSTRÓWEK VII”
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-12-21 10:27:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Postanowienie zawieszające postępowanie w
sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko przedsięwzięcia polegającego na
budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy
3.0 MW , zlokalizowanej na działce, numer
ewidencyjny 34 obręb 14 Niemierzyn
 Postanowienie
Data wprowadzenia informacji 2012-12-21 08:23:18, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Postanowienie zawieszające postępowanie w
sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko polegającego na budowie
wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 3.0 MW
 Postanowienie
Data wprowadzenia informacji 2012-12-19 14:42:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Pana Andrzeja Nowaka w sprawie: wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na
:wydobywaniu kruszywa naturalnego /piasku/ metodą
odkrywkową ze złoża „OSTRÓWEK VI”
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-12-18 09:54:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia
procedury oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsiewzięcia polegającego na budowie
wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 3.0 MW
zlokalizowanej na działce numer ewidencyjny 34
obręb 14 Niemierzyn
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-12-10 10:51:10, wprowadzający: Admin PBIP
„ Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych
w miejscowościach: Dębiec, Dymek, Kopiec,
Kuźnica, Piskornik, Skrzynno i Wielgie”
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 11:58:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia
procedury oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsiewzięcia polegającego na budowie
wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 3.0 MW
zlokalizowanej na działce numer ewidencyjny 73
obręb 14 Niemierzyn
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-11-27 07:46:29, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy
3.0 MW, zlokalizowanej na działce, numer
ewidencyjny 34 obręb 14 Niemierzyn
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 08:51:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na:
budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy
3.0 MW, zlokalizowanej na działce, numer
ewidencyjny 73 obręb 14 Niemierzyn
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-11-16 14:16:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Postanowienie zawieszające postępowanie w
sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko przedsięwzięcia polegającego na
budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy
3.0 MW
 Postanowienie
Data wprowadzenia informacji 2012-11-15 08:45:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Opinia o konieczności przeprowadzenia procedury
oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 szt
wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 3.0 MW,
zlokalizowanej na działce, numer ewidencyjny 325
obręb 16 Nietuszyna
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-10-29 09:28:34, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 22.10.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej
Bolków ¬Nietuszyna od km 0+000 do km 1 +798 o
długości 1,798 km na działkach nr ewid. 514/2 w
obrębie Nietuszyna i 249, 252 w obrębie Bolków
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-10-22 12:53:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 11.09.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego
/piasku/ metodą odkrywkową ze złoża „Ugoda
Niemierzyn” zlokalizowanego na działkach nr
64, 65, 66 i 67 położonych obręb Ugoda
Niemierzyn, gmina Ostrówek, powiat wieluński
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-10-22 12:50:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy
3.0 MW, zlokalizowanej na działce,numer
ewidencyjny 325 obręb 16 Nietuszyna
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-10-09 11:14:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko na przebudowie
drogi wewnętrznej Bolków - Nietuszyna
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-10-05 12:10:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko polegającego na
przebudowie drogi wewnętrznejNiemierzyn - Kresy
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-10-05 12:06:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu postępowania administracyjnego i
wystąpieniu do organów opiniujących
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-09-19 10:48:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Gminy Ostrówek, Ostrówek 115, 98-311 Ostrówek w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia polegającego na : przebudowie
drogi wewnętrznej Bolków - Nietuszyna od km
0+000 do km 1+ 798 o długości 1,798 km na
działkach nr ew. 514/2 w obrębie Nietuszyna i
249, 252 w obrębie Bolków.
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-09-19 10:45:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
o wszczęciu postępowania administracyjnego i
wystąpieniu do organów opiniujących
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-09-19 10:42:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Gminy Ostrówek, Ostrówek 115, 98-311 Ostrówek w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia polegającego na : przebudowie
drogi wewnętrznej Niemierzyn- Kresy od km 0+000
do km 1+021 o długości 1,021 km na działkach nr
ew. 223, 164, 265/1, 234, 109 w obrębie
Niemierzyn.
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-09-19 10:40:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawła
II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy
3.0 MW, zlokalizowanej na działce, numer
ewidencyjny 750 obręb 22 Skrzynno wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w tym: stacją
transformatorową, przyłączem energetycznym,
placem manewrowym i drogą dojazdową
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-09-18 12:33:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy
3.0 MW, zlokalizowanej na działce numer
ewidencyjny 722 obręb 22 Skrzynno
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-09-14 08:56:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 11.09.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego
/piasku/metodą odkrywkową ze złoża „Ugoda
Niemierzyn” zlokalizowanego na działkach nr
64, 65, 66 i 67 położonych obręb Ugoda
Niemierzyn, gmina Ostrówek, powiat wieluński
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-09-12 10:09:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 03.09.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego
/piasku/metodą odkrywkową ze złoża „BOLKÓW
I” zlokalizowanego na działkach ew. nr 425,
1122, 426, 427 i 428 położonych obręb
Ostrówek, gmina Ostrówek, powiat wieluński
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-09-03 14:31:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Firmy TOM TRANS Tomasz Walczak, ul. Energetyczna
2-2a, 56-400 Oleśnica w sprawie: wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na :
wydobywaniu kruszywa naturalnego /piasku/metodą
odkrywkową ze złoża „Ugoda Niemierzyn”
zlokalizowanego na działkach nr 64, 65, 66 i 67
położonych obręb Ugoda Niemierzyn, gmina
Ostrówek, powiat wieluński
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-08-24 08:11:34 Informację zaktualizowano 2012-09-03 14:37:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 20.08.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
kopalnia piasku „Okalew IV” w Okalewie.
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-08-20 10:03:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 16.08.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego
/piasku/metodą odkrywkową ze złoża „OKALEW
II” zlokalizowanego na działkach nr 1033/4,
1034 i 1035 położonych w miejscowości Okalew,
gmina Ostrówek, powiat wieluński
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 12:17:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Pana Andrzeja Nowaka Kopalnia Surowca Naturalnego
„Ostrówek II” 98-311 Ostrówek 67/7 w
sprawie: wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia polegającego na : wydobywaniu
kruszywa naturalnego /piasku/ metodą odkrywkową
ze złoża „BOLKÓW I”
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-08-07 10:32:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 03.08.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego
ze złoża „OSTRÓWEK V” w miejscowości
Ostrówek, gmina Ostrówek, powiat wieluński,
województwo łódzkie.
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 11:18:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Pana Jarosława Misiaka w sprawie: wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na :
wydobywaniu kruszywa naturalnego /piasku/ metodą
odkrywkową ze złoża „OKALEW II”
zlokalizowanego na działkach nr 1033/4, 1034 i
1035 położonych w miejscowości Okalew, gmina
Ostrówek, powiat wieluński.
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-07-18 12:30:48 Informację zaktualizowano 2012-07-18 12:34:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 05.07.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego
/piasku/ metodą odkrywkową ze złoża
„Nietuszyna” zlokalizowanego na działkach nr
552 i 553 położonych w miejscowości Nietuszyna,
gmina Ostrówek.
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-07-09 14:32:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Firmy GEO-PRI Usługi i roboty inżynierskie Sp.
z o. o. ul. Złotnicza 19b/13, 58-500 Jelenia
Góra w sprawie: wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia: kopalnia piasku
„Okalew IV” w Okalewie
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-07-04 09:56:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 03.07.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na eksploatacji kopaliny - kruszywa
naturalnego ze złoża „OKALEW III”,
położonego na gruntach miejscowości Okalew,
gmina Ostrówek, powiat wieluński, województwo
łódzkie, na działkach zaewidencjonowanych pod
nr 907, 908, 931 obręb Okalew w ilości ponad 20
tys. m³ rocznie
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-07-03 11:54:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 25.06.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża
kruszywa naturalnego /piasku/ „Górne-Chojny”.
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-06-25 11:07:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Pana Andrzeja Nowaka Kopalnia Surowca Naturalnego
„Ostrówek II” 98-311 Ostrówek 67/7 w
sprawie: wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia polegającego na : wydobywaniu
kruszywa naturalnego /piasku/ metodą odkrywkową
ze złoża „Nietuszyna”
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-06-13 11:11:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 12.06.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego
/piasku/ metodą odkrywkową ze złoża
„Bolków” zlokalizowanego na działkach nr
428, 429 i 430 położonych w miejscowości
Bolków, obręb Ostrówek, gmina Ostrówek
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-06-12 12:00:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Zawiadamiam o wydaniu postanowienia w sprawie
braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-05-31 12:36:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Postanowienie w sprawie braku obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko polegającego na wydobywaniu kopaliny
ze złoża kruszywa naturalnego /piasku/
„Górne-Chojny”
 Postanowienie
Data wprowadzenia informacji 2012-05-31 12:34:18, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 24.05.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowychuwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na eksploatacji kopaliny - kruszywa
naturalnego ze złoża „OKALEW III”
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-05-24 11:19:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Firmy "WALGEO" Jerzy Waligórski ul. B. Chrobrego
5/63 28-300 Jędrzejów w sprawie: wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Wydobywaniu kruszywa naturalnego /piasku/ metodą
odkrywkową ze złoża "Bolków"
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-05-21 09:07:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
pismem o znaku: WOOŚ.4240.366.2012.EG wyraził
opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu
kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku)
,,Górne-Chojny", zlokalizowanego na terenie gminy
Ostrówek i Lututów
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-05-15 09:04:02 Informację zaktualizowano 2012-05-15 09:05:34, wprowadzający: Admin PBIP
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 10.05.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego
/piasku/ metodą odkrywkową ze złoża „Okalew
V” zlokalizowanego na działkach nr 367; 975/1;
977; 979; 981; 983 i 985 położonych w
miejscowości Okalew, gmina Ostrówek.
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-05-10 09:07:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Obwieszczenie o wszczęciu w dniu 27.04.2012r. na
wniosek Pana Jana Kitowicza postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego wydobywaniu
kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego /piasku/
„Górne-Chojny”
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-04-27 09:37:38 Informację zaktualizowano 2012-04-27 09:40:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym
wykazie danych o wniosku Pana Jana Kitowiczaw
sprawie: wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia polegającego na : wydobywaniu
kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego /piasku/
„Górne-Chojny”
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-04-27 09:34:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Pana Krzysztofa Bartosińskiego prowadzącego
działalność gospodarczą pod nazwą
GEOINWESTKRUSZYWA Krzysztof Bartosiński w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsięwzięcia
polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego
ze złoża „OSTRÓWEK V”
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 11:41:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Pana Dariusza Paczesia Firma „FADRO” sprawie:
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsięwzięcia
polegającego na :eksploatacji kopaliny - kruszywa
naturalnego ze złoża „OKALEW III
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-04-12 11:06:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Pana Jarosława Misiaka, Kolonia Broszki
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-04-04 10:14:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójta Gminy Ostrówek o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniachzgody na
realizację przedsięwzięciapolegającego
nabudowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz
z infrastrukturą techniczną na działce o
numerze ewidencyjnych 318 położonejw
miejscowości Skrzynno gmina Ostrówek.
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-04-04 10:03:31 Informację zaktualizowano 2012-04-04 10:03:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w sprawie uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego
nabudowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz
z infrastrukturą techniczną na działce o
numerze ewidencyjnym 318 położonej w
miejscowości Skrzynno gmina Ostrówek
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2012-03-13 13:21:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 10.02.2012 roku została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni
wiatrowej wraz z infrastrukturątechniczną na
działce o numerze ewidencyjnym 1199 położonej w
miejscowości Okalew gmina Ostrówek.
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-02-10 12:26:40 Informację zaktualizowano 2012-02-10 12:29:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Wójt Gminy Ostrówek podaje do publicznej
wiadomości informacje o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku
Firmy P.P.H.U. „EUROPOL” Lucjan Lewandowicz ,
ul. Kiełczygłowska 24, 98-170 Widawa
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2012-02-02 13:51:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki

Zobacz:
   Publicznie dostępny wykaz danych
   Gminny Program Usuwania Azbestu
wersja do druku