Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
° 2023r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty > 2011 strona główna 

2011
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XII/74/2011
Data wprowadzenia informacji 2019-01-11 08:39:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Gminę Ostrówek
 UCHWAŁA NR XII/76/2011 RADY GMINY OSTRÓWEK z dnia 25 listopada 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 10:39:50 Informację zaktualizowano 2011-12-09 10:41:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
zmieniająca uchwałę Nr XX/142/04 rady Gminy
Ostrówek z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji o
nieruchomościach i deklaracji na podatek od
nieruchomości
 UCHWAŁA NR XII/75/2011 RADY GMINY OSTRÓWEK z dnia 25 listopada 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 10:31:36 Informację zaktualizowano 2011-12-09 10:37:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie podatku od nieruchomości
 UCHWAŁA NR XII/73/11 RADY GMINY OSTRÓWEK z dnia 25 listopada 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 10:15:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za zbiorowe
dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie
ścieków
 UCHWAŁA NR XI/67/2011 RADY GMINY OSTRÓWEK z dnia 27 października 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 10:10:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Stanisław Bednik
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
 UCHWAŁA NR XI/ 66 /11 RADY GMINY OSTRÓWEK z dnia 27 października 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 10:06:11, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
dla celów podatku rolnego na 2012r.
 UCHWAŁA NR XI/64/11 RADY GMINY OSTRÓWEK z dnia 27 października 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 09:57:26 Informację zaktualizowano 2011-12-09 09:58:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
wersja do druku