Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sekratarz strona główna 

Sekratarz

Mieczysław Pawlak
Sekretarz Gminy

Kompetencje i uprawnienia Sekretarza Gminy


Sekretarz Gminy:
1) sprawuje bieżący nadzór nad realizacją zadań przez poszczególne stanowiska
pracy;
2) zapewnia prawidłowe stosowanie Instrukcji Kancelaryjnej;
3) dba o poprawność formalno-prawną przygotowywanych przez pracowników
decyzji administracyjnych;
4) prowadzi zbiór aktów prawnych oraz organizuje wykonanie wynikających
z nich zadań;
5) koordynuje czynności związane z przygotowaniem materiałów mających być
przedmiotem obrad rady lub komisji;
6) opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego;
7)przygotowuje zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy;
8) organizuje szkolenia wewnętrzne pracowników;
9) przeprowadza kontrole wewnętrzne;
10) prowadzi sprawy powierzone przez Wójta;
11) pełni funkcję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;
12) kieruje Referatem Ogólno - Administracyjnym.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 11:53:58, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku