Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
° Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
° Kontrole zewnętrzne
° Ewidencje i rejestry
° Obwieszczenia
° Sprawozdania
° Polityka bezpieczeństwa danych osobowych (RODO)
° Formularze KRS
° Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
° Pomoc publiczna
° Pomoc prawna
° Interpelacje wnioski i zapytania radnych Rady Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Gminy 2022 > Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy strona główna 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 21/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-30 13:05:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 1/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-03-27 10:24:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 12/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-12 08:57:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
wersja do druku