ostrowek.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Ostrówek  www.ostrowekgmina.pl
Gmina strona główna 

Gmina

Wiadomości o gminie
Wiadomości o gminie, statystyki i dane liczbowe.Gmina Ostrówek  położona jest w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego. Zajmuje  powierzchnię 102 km2 i liczy 4697 mieszkańców.
Gmina zlokalizowana jest w bliskiej odległości od wielkomiejskich ośrodków przemysłowych i regionalnych: Wielunia (15 km), Sieradza (32 km), Łodzi (85km), Częstochowy (85km), Bełchatowa (79 km), Wrocławia (133 km).

Historia

Po raz pierwszy nazwa wsi pojawiła się w źródłach pisanych jako Ostrow w 1446 r. Paweł i Mikołaj Ostrowscy zapewne właściciele miejscowości odnotowani są także w latach 1458 i 1459 ?1461. Krótkie wzmianki o Ostrowie pojawiają się również w XVI stuleciu. Prawdopodobnie było to gniazdo rodzinne familii Ostrowskich, pieczętującej się herbem Gryf. W 1608 r. zapisana została nowa , zachowana do dziś nazwa miejscowości. Wieś nie była nigdy ośrodkiem większej włości, siedziała tutaj z reguły szlachta jednowioskowa. W II połowie XVII w. Ostrówek przeszedł w ręce Saryusz Tarnowskich z Kliczkowa, z którymi należy łączyć m.in. stwierdzone podczas badań archeologicznych relikty otoczonej fosą siedziby na kopcu. Zachowany do  dzisiaj budynek dworu wzniesiony został najprawdopodobniej  w 1925 r. z inicjatywy ówczesnego właściciela majątku Antoniego Tarnowskiego. Z terenu gminy znane są liczne stanowiska archeologiczne, świadczące jednak o znacznie starszym zasiedleniu obszaru. Najbardziej znaczącym przykładem jest kurhanowe cmentarzysko kultury łużyckiej w Okalewie ? jedno z największych w Polsce.

 
Środowisko geograficzno ? przyrodnicze

Gmina Ostrówek położona jest w obrębie Niecki Sieradzkiej i posiada równinno ? płaską rzeźbę terenu. Głównym ciekiem odwadniającym obszar gminy jest rzeka Oleśnica ze swym lewobrzeżnym dopływem Pyszny. Na terenie gminy występują głównie gleby kompleksu żytniego słabego i bardzo słabego o niskiej klasie bonitacyjnej. Są to gleby wytworzone z piasku luźnego, głównie klasy V i VI. Grunty klasy V stanowią 40,6 % powierzchni gleb ponad 25 % gleb należy do klasy VI. Grunty klasy III i IV stanowią 32.8 % ogółu powierzchni znajdującej się w północno ? wschodniej i środkowej części gminy. Około 25 % powierzchni gminy zajmują lasy (przy 20% średniej wojewódzkiej). Wschodnia część gminy od rzeki Pysznej leży w obrębie ?Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu? co stanowi 2,19 % powierzchni gminy.

            W gminie Ostrówek znajdują się stawy rybne ? własność Nadleśnictwa Wieluń. Oprócz tego są 3 użytki ekologiczne ? bagna śródleśne o łącznej powierzchni 16,5 ha. Planuje się budowę  zbiornika retencyjnego we wschodniej części gminy w Jackowskim.

Walory przyrodnicze i turystyczne

Bliskość lasów, dobre warunki do grzybobrania i zbierania jagód, czysta rzeka Oleśnica, miejscowe stawy rybne ? będące rajem dla wędkarzy, dają wyjątkowe możliwości dobrego wypoczynku w kontakcie z naturą. Pozostałe walory turystyczne gminy to m.in.:

-        Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki,

-        Park z XIX w o pow. 8.09 ha w Wielgiem,

-        Park z XIX w o pow. 8.21 ha w Ostrówku,

-        Pomniki przyrody (2 okazy w Wielgiem i 1 w Ostrówku),

-        Dwór z II połowy XIX w. w Wielgiem,

-        Cmentarzysko kultury trzcinieckiej z 2 połowy I i początku II okresu epoki brązu złożone z 16 kurhanów w Okalewie,

-        Cmentarz ewangelicko ? augsburski z przełomu XVIII i XIX w. w Ostrówku,

-        Osada ze schyłku neolitu i wczesnej epoki brązu w Okalewie.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 10:51:15, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - ostrowek.bip.gmina.pl