ostrowek.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Ostrówek  www.ostrowekgmina.pl
Konsultacje strona główna 

Konsultacje
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiorami, o których
mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2018.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 14:29:01 Informację zaktualizowano 2017-11-02 09:31:49, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały zmieniającej uchwałe w sprawie
uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Ostrówek
 Zarządzenie Nr 18/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-04-26 09:59:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutów Sołectw Gminy Ostrówek
 projekt Uchwały Rady Gminy Ostrówek
Data wprowadzenia informacji 2018-04-26 10:02:18 Informację zaktualizowano 2018-04-26 10:09:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie gminy Ostrówek
 Zarządzenie Nr 23/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-05-25 10:25:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Informacja o wynikach przeprowadzonych
konsultacjach w sprawie uchwalenia Statutów
Sołectw Gminy Ostrówek
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 13:43:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji
projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży j podawania
napojów alkoholowych na terenie gminy Ostrówek
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-06-19 10:13:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Ostrówek z
organizacjami pozarządowymi
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-10-16 14:23:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi
 Zarządzenie Nr 64/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-09-26 08:46:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
 Zarządzenie Nr 22/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-03-17 12:22:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-03-25 10:05:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Ostrówek z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 o działalnosci pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2021
 treść projektu
Data wprowadzenia informacji 2020-10-02 13:27:34 Informację zaktualizowano 2020-10-02 13:30:33, wprowadzający: Admin PBIP
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Ostrówek z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 o działalnosci pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2022
 Zarządzenie Nr 61/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-10-04 12:46:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Ostrówek z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 o działalnosci pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2022
 Informacja z przeprowadzonych konsultacji
Data wprowadzenia informacji 2021-10-20 12:30:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
 terść
Data wprowadzenia informacji 2021-11-30 10:30:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Ostrówek z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami
 Zarządzenie Nr 80/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-11-30 10:35:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2021-12-15 11:19:22 Informację zaktualizowano 2021-12-15 11:36:19, wprowadzający: Admin PBIP
Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Ostrówek z
dnia 04.04.2022r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Statutów Sołectw Gminy Ostrówek
 Uchwała.Projekt.2022-03-02.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-04-05 10:28:36, wprowadzający: Admin PBIP
Załączniki do projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Ostrówek.
 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2022-04-05 11:25:51 Informację zaktualizowano 2022-04-05 11:29:49, wprowadzający: Admin PBIP
Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Ostrówek z
dnia 04.04.2022r w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Statutów Sołectw Gminy Ostrówek.
 Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2022-04-05 12:10:15, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów
Sołectw Gminy Ostrówek
 treść
Data wprowadzenia informacji 2022-04-27 08:24:05, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi
 Zarządzenie nr 74/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-10-04 08:56:00 Informację zaktualizowano 2022-10-04 14:35:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
informacja o przeprowadzonych konsultacjach
 treść
Data wprowadzenia informacji 2022-10-19 13:44:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
Strategii Rozwoju Gminy Ostrówek na lata
2023-20130
 Zarządzenie Nr 86/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-11-16 14:41:57 Informację zaktualizowano 2022-11-18 09:28:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
projekt Strategii Rozwoju Gminy Ostrówek na lata
2023-20130
 treść
Data wprowadzenia informacji 2022-11-16 14:44:31 Informację zaktualizowano 2022-11-17 09:35:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi
 Zarządzenie nr 94/2022
Data wprowadzenia informacji 2022-12-01 13:11:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi
 informacja o przeprowadzonych konsultacjach
Data wprowadzenia informacji 2022-12-09 10:24:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy
Ostrówek na lata 2023-2030
 Sprawozdanie z przebiegu i wyników Konsultacji
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 13:28:33, wprowadzający: Admin PBIP
Strategia Rozwoju Gminy Ostrówek na lata
2023-2030
 treść
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 13:32:17 Informację zaktualizowano 2023-01-03 13:33:28, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - ostrowek.bip.gmina.pl