ostrowek.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Ostrówek  www.ostrowekgmina.pl
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego strona główna 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr XXXIII/229/18
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 11:13:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego - cześć tekstowa
 Załącznik Nr 1
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 11:11:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego - Uwarunkowania
 Załącznik Nr 2
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 11:10:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego - Kierunki Zagospodarowania
 Załącznik Nr 3
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 11:07:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRYWANIA
UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
OSTRÓWEK
 Załącznik Nr 4
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 11:05:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrówek
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-07-11 09:50:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRYWANIA
UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
OSTRÓWEK
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-07-11 09:48:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
LISTA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-07-11 09:45:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ostrówek
 Projekt Uchwały
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:23:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrówek
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:20:30, wprowadzający: Admin PBIP
ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRYWANIA
UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
OSTRÓWEK
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:18:05, wprowadzający: Admin PBIP
Lista UWAG nieuwzglednionych
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:15:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:12:50, wprowadzający: Admin PBIP
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - tekst
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:11:03, wprowadzający: Admin PBIP
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Uwarunkowania
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:08:01, wprowadzający: Admin PBIP
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Kierunki Zagospodarowania
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:06:45, wprowadzający: Admin PBIP
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:04:45, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Ostrówek wraz z prognozą
oddziatywania na środowisko
 Zarządzenie Nr 28/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-06-28 11:58:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad
przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ostrówek
 protokół
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 14:30:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - tekst
Data wprowadzenia informacji 2018-04-27 08:46:51, wprowadzający: Admin PBIP
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Data wprowadzenia informacji 2018-04-27 08:45:49, wprowadzający: Admin PBIP
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-04-27 08:44:02, wprowadzający: Admin PBIP
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
  Kierunki Zagospodarowania
Data wprowadzenia informacji 2018-04-27 08:41:34, wprowadzający: Admin PBIP
PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Uwarunkowania
Data wprowadzenia informacji 2018-04-27 08:39:12, wprowadzający: Admin PBIP
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Podsumowanie
Data wprowadzenia informacji 2017-05-12 10:16:03, wprowadzający: Admin PBIP
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - tekst
Data wprowadzenia informacji 2017-05-12 10:13:57, wprowadzający: Admin PBIP
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Data wprowadzenia informacji 2017-05-12 10:12:29, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXII/155/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-05-10 13:01:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 treść
Data wprowadzenia informacji 2017-05-10 12:58:01, wprowadzający: Admin PBIP
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Uwarunkowania
Data wprowadzenia informacji 2017-05-10 12:57:15, wprowadzający: Admin PBIP
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 Kierunki Zagospodarowania
Data wprowadzenia informacji 2017-05-10 12:54:57, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Ostrówek wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
 Zarządzenie Nr 21/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-04-11 14:52:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Projekt kopalni "Złoczew"
 otwórz
Data wprowadzenia informacji 2015-12-03 14:17:56 Informację zaktualizowano 2015-12-03 14:18:50, wprowadzający: Admin PBIP
Rozstrzygnięcie Nadzorcze
 treść
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 11:56:39, wprowadzający: Admin PBIP
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
Data wprowadzenia informacji 2013-10-01 13:11:05, wprowadzający: Admin PBIP
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 UWARUNKOWANIA
Data wprowadzenia informacji 2013-10-01 13:08:09 Informację zaktualizowano 2013-10-01 13:09:13, wprowadzający: Admin PBIP
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA
Data wprowadzenia informacji 2013-10-01 13:04:27 Informację zaktualizowano 2013-10-01 13:05:25, wprowadzający: Admin PBIP
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓWEK
 treść
Data wprowadzenia informacji 2013-10-01 12:54:53 Informację zaktualizowano 2013-10-01 12:55:43, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - ostrowek.bip.gmina.pl