ostrowek.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Ostrówek  www.ostrowekgmina.pl
Strategia rozwoju gminy Ostrówek strona główna 

Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania
,,Strategii Rozwoju Gminy Ostrówek na lata
2016-2022"
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 14:39:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
BADANIE OPINI SPOŁECZNEJ – ANKIETA dot.
opracowania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju
Gminy"
 pobierz
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 14:41:27, wprowadzający: Admin PBIP
Strategia Rozwoju Gminy Ostrówek na lata
2016-2022
 treść
Data wprowadzenia informacji 2016-04-25 13:56:35 Informację zaktualizowano 2016-04-25 13:58:04, wprowadzający: Admin PBIP
Strategia Rozwoju Gminy Ostrówek na lata
2016-2022
 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XV/111/2016 RADY GMINY OSTRÓWEK Z DNIA 30 CZERWCA 2016 R.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-26 12:42:11, wprowadzający: Admin PBIP
Prognoza oddziaływania na środowisko strategii
rozwoju gminy Ostrówek na lata 2016 - 2022
 treść
Data wprowadzenia informacji 2016-07-26 12:48:14, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - ostrowek.bip.gmina.pl