ostrowek.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Ostrówek  www.ostrowekgmina.pl
Skrzynka Podawcza strona główna 

Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - WNIOSEK

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu 7.15 - 15.15 do sekretariatu instytucji mieszczącej się w pokoju nr 6 na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF

  2. XLS

  3. CSV

  4. TXT

  5. GIF, TIF, BMP, JPG

  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10MB
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 11:48:42, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - ostrowek.bip.gmina.pl