Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strona główna  

Dane

STRONA ARCHIWALNA NOWY ADRES BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ https://ostrowek.biuletyn.net/

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-12 20:01:28 Informację zaktualizowano 2023-06-15 14:30:42, wprowadzający: Admin PBIP
GMINA OSTRÓWEK
NAZWA GMINY Gmina Ostrówek
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. łódzkie , pow. wieluński
KOD 98-311
MIEJSCOWOŚĆ Ostrówek 115
KONTAKT

tel. (+48 43) 841-50-23, 841-50-26
fax (+48 43) 841-50-20
e-mail: ug_ostrowek@interia.pl

skrzynka EPUAP  /h2046yolvf/skrytka

Wójt Gminy

Ryszard Turek  
tel. (43) 841-50-23
e-mail: ug_ostrowek@interia.pl

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wojewoda 
tel. (43) 841-50-23
e-mail: ug_ostrowek@interia.pl

Sekretarz Gminy

Joanna Królewicz
tel. (43) 841-50-23
e-mail: ug_ostrowek@interia.pl

Skarbnik Gminy

Lidia Pawlak
tel. (43) 841-50-23
e-mail: skarbnikugostrowek@poczta.fm

Prawo

Dzienniki Ustaw

Monitor Polski

System aktów prawnych województwa łódzkiego

Nr rachunku bankowego do wpłat podatków, opłat  i pozostałych należności

GMINA OSTRÓWEK

Rejonowy Bank Spóldzielczy w Lututowie o/Ostrówek

Nr 47 9256 0004 6800 0156 2000 0060

Informujemy, że w związku z ustawowym obowiązkiem gromadzenia środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wyodrębnionym rachunku bankowym, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy Gminy Ostrówek prowadzony przez RBS Lututów o/Ostrówek:
Gmina Ostrówek
Ostrówek 115
98-311 Ostrówek
Numer rachunku bankowego: 20 9256 0004 6800 0185 2000 0040

 

 TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD RADY GMINY

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-08-25 10:25:54 Informację zaktualizowano 2022-02-07 09:07:17, wprowadzający: Admin PBIP
 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-12 20:12:04, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku