w sprawie opracowania planu finansowego budżetu
Gminy Ostrówek na 2020r
 Zarządzenie Nr 1/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-22 14:06:06.
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu
Urzędu Gminy w Ostrówku na 2020r
 Zarządzenie Nr 2/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-22 14:08:38.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2020 rok
 Zarządzenie Nr 3/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-22 14:10:31.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 4/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-22 14:12:09.
zmieniające zarządzenie Nr 80/2010 Wójta Gminy
Ostrówek
 Zarządzenie Nr 5/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-22 14:14:06.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 6/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-22 14:24:34.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postepowania
uzupełniającego w tym składania dokumentów na
rok szkolny 2020/2021
 Zarządzenie Nr 7/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2020-07-22 14:27:43.
w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń
i innych spraw
 Zarządzenie Nr 8/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-22 14:31:28.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2020 rok
 Zarządzenie Nr 9/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-22 14:36:17.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 10/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-22 14:38:04.
w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz
określenia wzoru umowy zawartej na korzystanie z
niektórych obiektów użyteczności publicznej
 Zarządzenie Nr 11/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2020-07-22 14:51:00.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 12/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 08:37:47.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do sprawowania nadzoru nad
wykorzystaniem udzielonych dotacji
 Zarządzenie Nr 13/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 08:40:24.
w sprawie rozliczania płatności Vat w Gminie
Ostrówek
 Zarządzenie Nr 14/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 08:42:33.
w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i
udziału w projekcie z zakresu odnawialnych
zródeł energii
 Zarządzenie Nr 15/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 08:54:36.
w psrawie powołania zespołu do przygotowania
wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu
z zakresu odnawialnych zródeł energii
 Zarządzenie Nr 15/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 09:00:35.
w sprawie wyznaczenia, na obszarze gminy, miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 17/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 09:03:44.
w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego
 Zarządzenie Nr 18/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2020-07-23 09:05:09.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2020 rok
 Zarządzenie Nr 19/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 09:07:32.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 20/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 09:10:47.
zmieniające zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy
Ostrówek
 Zarządzenie Nr 21/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2020-07-23 09:50:22.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych
 Zarządzenie Nr 22/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2020-07-23 09:55:20.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2020 rok
 Zarządzenie Nr 23/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 09:56:35.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 24/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 10:04:10.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 25/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 10:05:54.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds.
informatyki
 Zarządzenie Nr 26/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 10:08:24.
w sprawie powołania operatorów informatycznej
obsługi obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 27/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 10:10:30.
w sprawie wprowadzenia instrukcji postepowania w
zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu
 Zarządzenie Nr 28/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 10:17:36.
w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności
związanymi z wyborami
 Zarządzenie Nr 29/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 10:20:48.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 30/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 10:22:24.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 31/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 10:24:05.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 32/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 10:25:38.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 33/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 10:27:07.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 34/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 10:28:48.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 35/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 10:31:16.
w sprawie sprzedaży ciągnika rolniczego
 Zarządzenie Nr 36/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2020-07-23 10:32:59.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 37/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 11:11:42.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 38/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 11:13:44.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 39/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 11:15:43.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 40/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 11:18:52.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 41/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 12:27:35.
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w
Urzędzie Gminy w Ostrówku przypadających w
zamian za święta przypadające w soboty w 2020
roku
 Zarządzenie Nr 42/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 12:32:28.
w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza
Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego
 Zarządzenie Nr 43/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 12:39:24.
w sprawie wyznaczenia, na obszarze gminy, miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 44/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 12:45:53.
w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności
związanymi z wyborami
 Zarządzenie Nr 45/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 12:47:22.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzania
przetargów i rokowan na zbycie nieruchomości
stanowiących własnośc gminy
 Zarządzenie Nr 46/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 13:07:51.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds.
informatyki
 Zarządzenie Nr 47/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 13:12:52.
w sprawie powołania operatorów informatycznej
obsługi obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 48/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 13:14:37.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 49/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 13:17:57.
w sprawie wprowadzenia zasad polityki
rachunkowości dotyczących projektu grantowego
zdalna szkoła + w Gminie Ostrówek
 Zarządzenie Nr 50/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2020-07-23 13:24:18.
w sprawie upoważnienia pracownika do odbierania i
przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych do
Urzędu Gminy w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 51/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 13:27:04.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 52/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 13:28:35.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 53/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 13:29:58.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 54/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 13:31:11.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 55/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 13:33:15.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 56/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-09-21 09:58:49.
w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i
kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz
instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 57/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-10-22 13:26:43.
w sprawie powołania Komisji Egazminacyjnej
 Zarządzenie Nr 58/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-10-22 13:28:18.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 59/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-10-22 13:29:55.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 60/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-10-22 13:32:28.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 61/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-10-22 13:33:46.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej
 Zarządzenie Nr 62/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-10-22 13:38:41.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej
 Zarządzenie Nr 63/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-10-22 13:40:12.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej
 Zarządzenie Nr 64/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-10-22 13:46:32.
w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz
określenia wzorów umowów zawaranych w celu
korzystania z pomieszczeń szkolnych i placówkach
oświatowych
 Zarządzenie Nr 65/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2020-10-22 13:50:00.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 66/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-10-22 13:51:26.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 67/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-10-22 13:57:00.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 68/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-10-22 13:58:24.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 69/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-10-22 13:59:43.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 70/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-10-22 14:01:26.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 71/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-10-22 14:04:04.
w sprawie zwrotu kosztów dowożenia do szkól,
przedszkoli i placówek oświatowych wychowanków
i uczniów niepełnosprawnych
 Zarządzenie Nr 72/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2020-10-22 14:07:53.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 73/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-10-22 14:09:36.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 74/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-10-22 14:10:50.
w sprawie wyznaczenia koordynatora oraz zespołu
do spraw dostępności
 Zarządzenie Nr 75/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-10-22 14:15:24.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych
 Zarządzenie Nr 76/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-10-22 14:17:14 | Data modyfikacji: 2020-10-22 14:18:12.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 77/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-10-22 14:19:26.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 78/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-10-22 14:23:01.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 79/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-10-22 14:24:29.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 80/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-10-22 14:25:45.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały
 Zarządzenie Nr 81/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2020-10-22 14:28:02.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2020 rok
 Zarządzenie Nr 82/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-10-22 14:29:14.
w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i
kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz
instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 83/2020

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2020-10-22 14:34:24 | Data modyfikacji: 2020-10-22 14:50:37.
Data wprowadzenia: 2020-10-22 14:34:24
Data modyfikacji: 2020-10-22 14:50:37
Autor: Lidia Pawlak
Opublikowane przez: Admin PBIP