2012r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 74/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-31 14:38:16.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 73/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-31 14:35:50.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 72/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-31 14:28:52 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 71/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-01-31 14:24:37 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 70/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-01-31 14:19:56 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 69/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-01-31 14:18:15 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 68/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-01-31 14:15:16 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 67/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-01-31 14:07:02 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 66/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-01-31 14:05:29 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 65/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-01-31 14:01:58 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie powołania komisji do oszacowania strat
poniesionych w wyniku budowy autostrad i dróg
ekspresowych na sieci dróg samorządowych gminy
Ostrówek
 Zarządzenie Nr 64/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-01-31 13:58:35 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 63/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-31 13:54:37 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 62/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-31 13:52:30 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 61/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-31 13:48:13 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 60/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-31 13:43:50 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
zmieniające Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy
Ostrówek z dnia 31 sierpnia 2012r.
 Zarządzenie Nr 59/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-31 13:42:13 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 58/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-31 13:38:31 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 57/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-31 13:36:14 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 56/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-31 13:32:23 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania
Stałego Dyżuru Wójta Gminy Ostrówek na
potrzeby podwyższania gotowości obronnej
państwa oraz uruchamiania realizacji zadań
obronnych wynikających z wyższych stanów
gotowości obronnej państwa
 Zarządzenie Nr 55/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-01-31 13:29:11 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 54/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-31 10:43:40 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 Zarządzenie Nr 53/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-31 10:40:44 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego
Programu współpracy Gminy Ostrówek z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
 Zarządzenie Nr 52/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2012-10-10 14:27:17 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 51/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-10 13:59:20 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 50/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-10 13:57:44 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie zmian w planie flnansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 49/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-10 13:55:34 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 48/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-10 13:53:48 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki
rachunkowości) dotyczących projektu systemowego
,,Indywidualizacja uczniów klas I-III w Gminie
Ostrówek"
 Zarządzenie Nr 47/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-10 13:51:18 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
uchylające Zarządzenie Nr 38/2012 z dnia
30.07.2012 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów
przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich
rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z
miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka
umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu
i opieki przez rodziców, opiekunów lub
opiekunów prawnych
 Zarządzenie Nr 46/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2012-09-21 10:29:49 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 45/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-21 10:20:08 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 44/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-21 10:18:22 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 43/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-21 10:15:46 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu uchwały budżetowej Gminy Ostrówek
na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 42/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-21 10:13:32 | Data modyfikacji: 2013-01-31 14:32:53.
w sprawie aktualizacji przyjętych zasad(polityki)
rachunkowości
 Zarządzenie Nr 41/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-21 10:05:16 | Data modyfikacji: 2012-09-21 10:05:55.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o
awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 40/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2012-08-13 10:07:01 | Data modyfikacji: 2012-09-21 10:05:55.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 39/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2012-08-13 10:02:26 | Data modyfikacji: 2012-09-21 10:05:55.
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów
niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów
lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do
szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w
przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez
rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych
 Zarządzenie Nr 38/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2012-08-13 10:00:43 | Data modyfikacji: 2012-09-21 10:05:55.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 37/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-08-13 09:56:04 | Data modyfikacji: 2012-09-21 10:05:55.
w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Milejów
 Zarządzenie NR 36/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2012-07-20 09:36:20 | Data modyfikacji: 2012-09-21 10:05:55.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie NR 35/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2012-07-20 09:34:27 | Data modyfikacji: 2012-09-21 10:05:55.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 34/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-20 09:33:23 | Data modyfikacji: 2012-09-21 10:05:55.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o
udzielenie pomocy finansówej uczniom z terenu
Gminy Ostrówek na zakup podręczników w roku
szkolnym 2012/2013 w ramach Rządowego programu
pomocy uczniom w 2012 r. -,,Wyprawka szkolna"
 Zarządzenie Nr 33/12

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2012-07-20 09:31:48 | Data modyfikacji: 2012-09-21 10:05:55.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 32/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-20 09:29:28 | Data modyfikacji: 2012-09-21 10:05:55.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 Zarządzenie Nr 31/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-20 09:28:06 | Data modyfikacji: 2012-09-21 10:05:55.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 30/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-20 09:27:02 | Data modyfikacji: 2012-09-21 10:05:55.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 29/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-20 09:25:47 | Data modyfikacji: 2012-09-21 10:05:55.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 28/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-20 09:15:23 | Data modyfikacji: 2012-09-21 10:05:55.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora
Publicznego Przedszkola w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 27/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2012-07-20 09:13:50 | Data modyfikacji: 2012-09-21 10:05:55.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok.
 Zarządzenie Nr 26/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-20 09:12:44 | Data modyfikacji: 2012-09-21 10:05:55.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 25/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-20 09:10:45 | Data modyfikacji: 2012-09-21 10:05:55.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 24/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-14 10:32:40 | Data modyfikacji: 2012-09-21 10:05:55.
w sprawie powołania i zasadach działania komisji
konkursowej do opiniowania ofert w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu profilaktyki uzależnień
 Zarządzenie Nr 23/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2012-05-14 10:30:44 | Data modyfikacji: 2012-09-21 10:05:55.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 22/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2012-05-14 10:28:40 | Data modyfikacji: 2012-09-21 10:05:55.
w sprawie ustalenia Gminnej Komisji ds. szacowania
szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych
ujemnymi skutkami przezimowania na terenie gminy
Ostrówek
 Zarządzenie Nr 21/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2012-04-26 07:57:57 | Data modyfikacji: 2012-05-18 09:58:53.
zmieniające Zarządzenie Nr 17/ 2012 Wójta Gminy
Ostrówek z dnia 10.04.2012 w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego
Przedszkola w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 20/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2012-04-26 07:55:49 | Data modyfikacji: 2012-05-18 09:58:53.
w sprawie zmian w planie flnansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 19/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-26 07:52:16 | Data modyfikacji: 2012-05-18 09:58:53.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 18/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-26 07:50:18 | Data modyfikacji: 2012-05-18 09:58:53.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Publicznego Przedszkola w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 17/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2012-04-12 12:30:10 | Data modyfikacji: 2012-05-18 09:58:53.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 16/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-12 12:25:35 | Data modyfikacji: 2012-05-18 09:58:53.
w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
strażaka - członka OSP w Skrzynnie
 Zarządzenie Nr 15/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2012-04-12 12:19:08 | Data modyfikacji: 2012-04-12 12:26:03.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 14/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-12 12:16:26 | Data modyfikacji: 2012-04-12 12:26:03.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 13/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-12 12:14:14 | Data modyfikacji: 2012-04-12 12:26:03.
w sprawie: przeprowadzenia drugiego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
oznaczonej nr 163/3 o pow. 0,1346 ha położonej w
Rudlicach Jackowskich oraz obniżenia ceny tej
nieruchomości do drugiego przetargu
 Zarządzenie Nr 12/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2012-04-12 12:12:58 | Data modyfikacji: 2012-04-12 12:26:03.
w sprawie: przeprowadzenia drugiego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
oznaczonej nr 163/2 o pow. 0,1099 ha położonej w
Rudlicach Jackowskich oraz obniżenia ceny tej
nieruchomości do drugiego przetargu
 Zarządzenie Nr 11/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2012-04-12 12:09:23 | Data modyfikacji: 2012-04-12 12:26:03.
w sprawie: przeprowadzenia drugiego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
oznaczonej nr 163/1o pow. 0,0923 ha położonej w
Rudlicach Jackowskich oraz obniżenia ceny tej
nieruchomości do drugiego przetargu
 Zarządzenie Nr 10/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2012-04-12 12:03:56 | Data modyfikacji: 2012-04-12 12:26:03.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok.
 Zarządzenie Nr 9/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-12 12:01:54 | Data modyfikacji: 2012-04-12 12:26:03.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 8/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-12 12:00:43 | Data modyfikacji: 2012-04-12 12:26:03.
w sprawie powołania i zasadach działania komisji
konkursowej do opiniowania ofert w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu kultury fizycznej i sportu
 Zarządzenie Nr 7/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2012-04-12 11:43:54 | Data modyfikacji: 2012-04-12 12:26:03.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 6/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-12 11:41:27 | Data modyfikacji: 2012-04-12 12:26:03.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 Zarządzenie Nr 5/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-12 11:39:35 | Data modyfikacji: 2012-04-12 12:26:03.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2012 rok
 ZARZĄDZENIE Nr 4/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:06:53 | Data modyfikacji: 2012-04-12 12:26:03.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 ZARZĄDZENIE Nr 3/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:05:40 | Data modyfikacji: 2012-04-12 12:26:03.
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu
Gminy w Ostrówku na 2012 rok
 ZARZĄDZENIE Nr 2/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:04:36 | Data modyfikacji: 2012-04-12 12:26:03.
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu
Gminy Ostrówek na 2012 rok
 ZARZĄDZENIE Nr 1/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:00:54 | Data modyfikacji: 2012-04-12 12:26:03.
Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:00:54
Autor: Anna Walaszczyk
Opublikowane przez: Admin PBIP