2019

w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości
planowanej kwoty długu oraz możliwosci
sfinansowania deficytu budżetu Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr IV/13/2019

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:19:10.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Ostrówek za 2018 rok
 Uchwała Nr IV/55/2019

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-04-19 09:32:48.
w sprawie opinii dotyczącej informacji o
przebiegu wykonania budżetu gminy Ostrówek za I
półrocze 2019 r.
 Uchwała Nr IV/167/2019

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2019-09-16 09:53:34.

Zobacz:
 2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 . 
Data wprowadzenia: 2019-09-16 09:53:34
Opublikowane przez: Admin PBIP