2017

Ryszard Turek
 Wójt Gminy Ostrówek

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:13:05.
Mieczysław Pawlak
 Sekretarz Gminy

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:14:04.
Anna Walaszczyk
 Skarbnik Gminy

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:15:07.
Danuta Pilarska
 Sam. ref. ds. płacowych

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:18:02.
Edyta Wierzbicka
 Z-ca kierownika USC

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:18:31.
Leszek Bak
 Kierownik USC

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:19:46 | Data modyfikacji: 2018-05-09 10:26:55.
Renata Jażdżyk
 Insp.ds. inkasa i opłat

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:21:51 | Data modyfikacji: 2018-05-09 10:26:55.
Urszula Ulas
 Insp. ds. wymiaru i opłat

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:24:43 | Data modyfikacji: 2018-05-09 10:26:55.
Sylwester Gawleta
 Insp. ds. utrzymania czystości i porządku

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:26:40 | Data modyfikacji: 2018-05-09 10:26:55.
Anna Walaszczyk
 skarbnik

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-09-19 13:25:38 | Data modyfikacji: 2018-05-09 10:26:55.
Lidia Pawlak
 Skarbnik Gminy

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-09-19 13:29:13 | Data modyfikacji: 2018-05-09 10:26:55.
Ryszard Turek
 Wójt Gminy Ostrówek - koniec kadencji

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-12-19 11:39:09 | Data modyfikacji: 2018-05-09 10:26:55.

Zobacz:
 2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 . 
Data wprowadzenia: 2018-12-19 11:39:09
Opublikowane przez: Admin PBIP