Wybory samorządowe 2018

obwieszczcnie Wojewody Lódzkiego z dnia 23
kwietnia 2018r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody
Lódzkiego z dnia 12 lutego 2018r.
 OBWIESZCZENIE WOJEWODV ŁÓDZKIEGO

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-04-26 09:31:05.
Kalendarz Wyborczy - Załącznik do
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13
sierpnia 2018r.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-08-16 13:58:01.
Podział Gminy na okręgi wyborcze
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-08-16 14:05:27.
Informacja Krajowego Biura Wyborczego o terminie
wyborów samorządowych
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-08-16 14:09:33.
Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dn 14
sierpnia 2018r. w sprawie zgłaszania kandydatów
do składów komisji
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-08-16 14:24:05.
Data wprowadzenia: 2018-08-16 14:24:05
Opublikowane przez: Admin PBIP