2018r.

zmieniająca Uchwałę Nr VII/43/2011 Rady Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr XXVII/199/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:18:08.
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do
Wojewodzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
Rady Gminy Ostrówek przed sądami
administracyjnymi
 Uchwała Nr XXVIII/200/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:22:05 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:35:44.
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy
Ostrówek wyrazającego protest przeciw projektowi
ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej
 Uchwała Nr XXVIII/201/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:28:07 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:35:55.
w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w
zakresie prac społecznie użytecznych w Gminie
Ostrówek na rok 2018
 Uchwała Nr XXVIII/202/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:34:37 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:35:55.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Uchwała Nr XXVIII/203/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:38:43 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:35:55.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy w 2019 roku środków
stanowiących fundusz sołecki
 Uchwała Nr XXIX/204/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:43:40 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek
w 2018 roku
 Uchwała Nr XXIX/205/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:48:49 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie podziału gminy na stałe okręgi
wyborcze
 Uchwała Nr XXIX/206/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:56:57 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie podziału Gminy Ostrówek na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 Uchwała Nr XXIX/207/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-04-06 12:03:56 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji
 Uchwała Nr XXIX/208/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2018-04-06 12:06:37 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji
 Uchwała Nr XXIX/209/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2018-04-06 12:08:14 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w
Ostrówku
 Uchwała Nr XXIX/210/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2018-04-06 12:10:25 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Uchwała Nr XXIX/211/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-06 12:13:44 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
Data wprowadzenia: 2018-04-06 12:13:44
Autor: Anna Walaszczyk
Opublikowane przez: Admin PBIP