2018r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników
Urzędu Gminy w Ostrówku w zamian za dzieś
swiąteczny przypadający w soboty
 Zarządzenie Nr 1/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-04-11 09:49:37.
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu
Gminy Ostrówek na 2018 rok
 Zarządzenie Nr 2/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-11 09:58:22.
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu
Gminy w Ostrówku na 2018 rok
 Zarządzenie Nr 3/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-11 10:00:07.
w sprawie powołania i zasadach działania komisji
konkursowej
 Zarządzenie Nr 4/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-04-11 10:02:04.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do sprawowania nadzoru nad
wykorzystaniem udzielonych dotacji i
funkcjonowaniem ośrodka wsparcia w roku 2018
 Zarządzenie Nr 5/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-04-11 10:16:53.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego
 Zarządzenie Nr 6/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2018-04-11 10:28:03.
w sprawie: przeprowadzenia trzeciego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
oznaczonej numerem działki 420 o pow. 0,1800 ha
położonej w Nietuszynie oraz ustalenia ceny tej
nieruchomości do trzeciego przetargu
 Zarządzenie Nr 7/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-04-11 10:30:15.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok
 Zarządzenie Nr 8/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-11 10:33:12.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok
 Zarządzenie Nr 9/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-11 10:35:38.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Zarządzenie Nr 10/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 07:53:32.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 11/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 07:56:40.
sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na 2018
rok
 Zarządzenie Nr 12/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:01:55.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 13/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:03:58.
w sprawie: przeprowadzenia piątego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 14/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:06:28.
w sprawie: przeprowadzenia piątego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 15/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:08:28.
w sprawie: przeprowadzenia piątego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 16/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:11:04.
w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Okalew
 Zarządzenie Nr 17/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Giełzak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:13:20.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały zmieniającej uchwałe w sprawie
uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Ostrówek
 Zarządzenie Nr 18/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Giełzak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:19:26.
sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na 2018
rok
 Zarządzenie Nr 19/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:21:05.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 20/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:22:52.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 21/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:33:29.
Zmieniające Zarządzenie Nr 82/2017
 Zarządzenie Nr 22/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:36:17.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie gminy Ostrówek
 Zarządzenie Nr 23/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:45:17.
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku do
prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia
dobry start
 Zarządzenie Nr 24/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:50:35.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku do
prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia
,,dobry start"
 Zarządzenie Nr 25/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:53:56.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku do
prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia
,,dobry start"
 Zarządzenie Nr 26/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:55:59.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 27/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:58:58.
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Ostrówek wraz z prognozą
oddziatywania na środowisko
 Zarządzenie Nr 28/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:02:03.
w sprawie zmian vv planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok
 Zarządzenie Nr 29/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:03:44.
w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego
gminnej komisji ds. szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych
 Zarządzenie Nr 30/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:07:19.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 31/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:09:37.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Zarządzenie Nr 32/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:10:54.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 33/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:13:32.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 Zarządzenie Nr 34/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:18:55.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 35/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:20:48.
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa
Informacji
 Zarządzenie Nr 36/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:23:07.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie Nr 37/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:25:26.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Zarządzenie Nr 38/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:28:32.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 39/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:31:16.
zmieniające Zarządzenie Nr 41/08 Wójta Gminy
Ostrówek
 Zarządzenie Nr 40/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:33:52.
zmieniające Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy
Ostrówek
 Zarządzenie Nr 41/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:42:23.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do przyjęcia obowiązków głównego
księgowego
 Zarządzenie Nr 42/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:46:56.
w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
 Zarządzenie Nr 43/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:48:40.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
oceny stanu inwentarza żywego w gospodarstwie
rolnym
 Zarządzenie Nr 44/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:50:45.
sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na 2018
rok
 Zarządzenie Nr 45/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:52:09.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 46/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 09:58:06.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych
 Zarządzenie Nr 47/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 10:00:16.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Zarządzenie Nr 48/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 10:02:17.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 49/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 10:12:20.
w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności
związanych z wyborami
 Zarządzenie Nr 50/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 10:14:27.
zmieniające zarządzenie w sprawie
scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w
Gminie Ostrówek i jej jednostkach budżetowych
 Zarządzenie Nr 51/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 12:19:46.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku do
prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia
,,dobry start"
 Zarządzenie Nr 52/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 12:21:29.
sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na 2018
rok
 Zarządzenie Nr 53/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 12:23:40.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 54/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 12:28:30.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu uchwały budżetowej Gminy Ostrówek
na 2019 rok
 Zarządzenie Nr 55/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 12:35:09.
w sprawie powołania operatorów informatycznej
obsługi obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 56/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 12:36:53.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 57/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 12:38:04.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 58/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 12:39:42.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi
 Zarządzenie Nr 59/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 12:57:48.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Zarządzenie Nr 60/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 12:59:12.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 61/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 13:01:18 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:02:59.
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego
małych projektów lokalnych
 Zarządzenie Nr 62/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 13:06:27 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:02:59.
sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na 2018
rok
 Zarządzenie Nr 63/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 13:08:04 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:02:59.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 64/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 13:10:11 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:02:59.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Zarządzenie Nr 65/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 13:12:41 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:02:59.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 66/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 13:18:43 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:02:59.
w sprawie powolania komisji do stwierdzenia
zakonczenia realizacji matych projektów lokalnych
 Zarządzenie Nr 67/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 13:32:22 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:02:59.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Zarządzenie Nr 68/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 13:33:08 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:02:59.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 69/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 13:34:14 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:02:59.
w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich na
terenie Gminy Ostrówek
 Zarządzenie Nr 70/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Giełzak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 13:36:02 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:02:59.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok
 Zarządzenie Nr 71/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-18 11:59:22 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:02:59.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 Zarządzenie Nr 72/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-01-31 13:16:03 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:02:59.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 73/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-01-31 13:18:14 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:02:59.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 74/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-01-31 13:19:41 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:02:59.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 75/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-01-31 13:22:56 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:02:59.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 76/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-01-31 13:23:33 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:02:59.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 77/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-01-31 13:26:43 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:02:59.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 78/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-01-31 13:27:26 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:02:59.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 79/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-01-31 13:30:23 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:02:59.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 80/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-01-31 13:32:34 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:02:59.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 Zarządzenie Nr 81/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-01-31 13:34:07 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:02:59.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 82/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-01-31 13:37:55 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:02:59.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 83/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-01-31 13:38:34 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:02:59.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 Zarządzenie Nr 84/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-01-31 13:40:25 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:02:59.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 85/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-01-31 13:46:09 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:02:59.
Data wprowadzenia: 2019-01-31 13:46:09
Autor: Lidia Pawlak
Opublikowane przez: Admin PBIP