2018r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników
Urzędu Gminy w Ostrówku w zamian za dzieś
swiąteczny przypadający w soboty
 Zarządzenie Nr 1/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-04-11 09:49:37.
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu
Gminy Ostrówek na 2018 rok
 Zarządzenie Nr 2/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-11 09:58:22.
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu
Gminy w Ostrówku na 2018 rok
 Zarządzenie Nr 3/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-11 10:00:07.
w sprawie powołania i zasadach działania komisji
konkursowej
 Zarządzenie Nr 4/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-04-11 10:02:04.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do sprawowania nadzoru nad
wykorzystaniem udzielonych dotacji i
funkcjonowaniem ośrodka wsparcia w roku 2018
 Zarządzenie Nr 5/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-04-11 10:16:53.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego
 Zarządzenie Nr 6/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2018-04-11 10:28:03.
w sprawie: przeprowadzenia trzeciego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
oznaczonej numerem działki 420 o pow. 0,1800 ha
położonej w Nietuszynie oraz ustalenia ceny tej
nieruchomości do trzeciego przetargu
 Zarządzenie Nr 7/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-04-11 10:30:15.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok
 Zarządzenie Nr 8/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-11 10:33:12.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2018 rok
 Zarządzenie Nr 9/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-11 10:35:38.
Data wprowadzenia: 2018-04-11 10:35:38
Autor: Anna Walaszczyk
Opublikowane przez: Admin PBIP