2018r.

z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 19
lutego 2018r. w sali narad Urzędu Gminy w
Ostrówku
 PROTOKÓŁ XXVIII/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Giełzak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 10:23:18.
sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 21 marca
2018r.
 PROTOKÓŁ XXIX/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Giełzak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 10:25:01.
z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 17
maja 2018r. w Sali narad Urzędu Gminy w Ostrówku
 PROTOKÓŁ XXX/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Giełzak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 10:26:22.
z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 15
czerwca 2018r.
 PROTOKÓŁ XXXI/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Giełzak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 10:27:53.
sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 29
czerwca 2018r. w sali narad Urzędu Gminy w
Ostrówku
 PROTOKÓŁ XXXII/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Giełzak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 10:29:17.
z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 20
lipca 2018r. w godz. 1000 - 1400 w sali Gminnego
Ośrodka Upowszechniania Kultury i Sportu w
Ostrówku
 PROTOKÓŁ XXXIII/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Giełzak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 10:30:30.
z pierwszej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w
dniu 22 listpada 2018r.
 Protokół Nr I/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Giełzak | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:38:28.
Lista imiennego głosowania
 Sesja I

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Giełzak | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:40:06.
z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 30
listopada 2018r.
 Protokół Nr II/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Giełzak | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:42:03.
Raport wyników głosowań
 Sesja II

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Giełzak | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:43:40.
z sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 28
grudnia 2018r.
 Protokół Nr III/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Giełzak | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:45:46 | Data modyfikacji: 2019-02-13 11:44:16.
Lista imiennego głosowania
 Sesja III

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Giełzak | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:48:25 | Data modyfikacji: 2019-02-13 11:44:16.
Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:48:25
Autor: Urszula Giełzak
Opublikowane przez: Admin PBIP