2018r.

Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Okalew – Pod
Bór od km 0+000 do km 0+872 o długości 0,872 km
 Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2018-03-12 13:46:13.
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Okalew – Pod
Bór od km 0+000 do km 0+872 o długości 0,872 km
- II przetarg
 Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2018-04-04 13:21:19.
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Okalew – Pod
Bór od km 0+000 do km 0+872 o długości 0,872 km
- III przetarg
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2018-05-15 13:16:38.
Data wprowadzenia: 2018-05-15 13:16:38
Autor: Andrzej Grzybowski
Opublikowane przez: Admin PBIP