2018r.

Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Okalew – Pod
Bór od km 0+000 do km 0+872 o długości 0,872 km
 Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2018-03-12 13:46:13.
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Okalew – Pod
Bór od km 0+000 do km 0+872 o długości 0,872 km
- II przetarg
 Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2018-04-04 13:21:19.
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Okalew – Pod
Bór od km 0+000 do km 0+872 o długości 0,872 km
- III przetarg
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2018-05-15 13:16:38.
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku –
Etap I ( remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i
montaż agregatu prądotwórczego wraz z
uruchomieniem, instalacja elektryczną i
sterowaniem )
 Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:48:06.
Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu p. pożarowego
dla jednostek OSP w ramach środków Funduszu
Sprawiedliwości
 informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Stanisław Bednik | Data wprowadzenia: 2018-07-05 12:30:16.
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku –
Etap I ( remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i
montaż agregatu prądotwórczego wraz z
uruchomieniem, instalacja elektryczną i
sterowaniem )
 Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2018-08-01 08:42:52.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych na
lata 2019-2020
 Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:08:25.
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów
komunalnych z terenu gminy Ostrówek
 Informacja z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-11-23 12:56:38.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych na
lata 2019-2020 - przetarg II
 zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-11-30 14:09:57.
Data wprowadzenia: 2018-11-30 14:09:57
Autor: Małgorzata Stępień
Opublikowane przez: Admin PBIP