2018r.

Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Okalew – Pod
Bór od km 0+000 do km 0+872 o długości 0,872 km
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2018-02-22 10:11:16.
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Okalew – Pod
Bór od km 0+000 do km 0+872 o długości 0,872 km
- II przetarg
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2018-03-12 12:09:49.
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Okalew – Pod
Bór od km 0+000 do km 0+872 o długości 0,872 km
- II przetarg
 Informacja z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2018-03-28 13:34:50.
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Okalew – Pod
Bór od km 0+000 do km 0+872 o długości 0,872 km
- III przetarg
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2018-04-05 11:58:24.
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Okalew – Pod
Bór od km 0+000 do km 0+872 o długości 0,872 km
- III przetarg
 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-04-20 13:18:58.
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Okalew – Pod
Bór od km 0+000 do km 0+872 o długości 0,872 km
- III przetarg
 Informacja z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-04-20 13:23:13.
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku –
Etap I ( remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i
montaż agregatu prądotwórczego wraz z
uruchomieniem, instalacja elektryczną i
sterowaniem )
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2018-06-07 13:26:08.
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku –
Etap I ( remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i
montaż agregatu prądotwórczego wraz z
uruchomieniem, instalacja elektryczną i
sterowaniem )
 Pytania i odpowiedzi do przetargu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:08:08.
Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu p. pożarowego
dla jednostek OSP w ramach środków Funduszu
Sprawiedliwości
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Stanisław Bednik | Data wprowadzenia: 2018-06-26 11:34:39.
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku –
Etap I ( remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i
montaż agregatu prądotwórczego wraz z
uruchomieniem, instalacja elektryczną i
sterowaniem )
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2018-07-12 14:42:52.
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku –
Etap I ( remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i
montaż agregatu prądotwórczego wraz z
uruchomieniem, instalacja elektryczną i
sterowaniem )
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2018-08-08 12:08:35.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych na
lata 2019-2020
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-10-17 09:14:14.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych na
lata 2019-2020
 Odpowiedzi na pytania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-10-24 13:55:15.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych na
lata 2019-2020
 Modyfikacja SIWZ - zmiany w kolorze niebieskim

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-10-24 13:56:47.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych na
lata 2019-2020 - przetarg II
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-11-07 12:59:21.
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów
komunalnych z terenu gminy Ostrówek
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2018-11-13 13:09:03.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych na
lata 2019-2020 - przetarg II
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-11-16 13:32:23 | Data modyfikacji: 2018-11-16 14:25:48.
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów
komunalnych z terenu gminy Ostrówek
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, modyfikacja SIWZ, Odpowiedzi na pytania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2018-11-20 14:47:42 | Data modyfikacji: 2018-11-16 14:25:48.
Data wprowadzenia: 2018-11-20 14:47:42
Autor: Sylwester Gawleta
Opublikowane przez: Admin PBIP