2018r.

Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Okalew – Pod
Bór od km 0+000 do km 0+872 o długości 0,872 km
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2018-02-22 10:11:16.
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Okalew – Pod
Bór od km 0+000 do km 0+872 o długości 0,872 km
- II przetarg
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2018-03-12 12:09:49.
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Okalew – Pod
Bór od km 0+000 do km 0+872 o długości 0,872 km
- II przetarg
 Informacja z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2018-03-28 13:34:50.
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Okalew – Pod
Bór od km 0+000 do km 0+872 o długości 0,872 km
- III przetarg
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2018-04-05 11:58:24.
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Okalew – Pod
Bór od km 0+000 do km 0+872 o długości 0,872 km
- III przetarg
 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-04-20 13:18:58.
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Okalew – Pod
Bór od km 0+000 do km 0+872 o długości 0,872 km
- III przetarg
 Informacja z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-04-20 13:23:13.
Data wprowadzenia: 2018-04-20 13:23:13
Opublikowane przez: Admin PBIP