2018

w sprawie opinii dotyczącej możliwości
sfinansowania deficytu budżetowego oraz
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr IV/33/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-02-02 11:32:59.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Ostrówek za 2017 rok
 Uchwała Nr IV/53/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-04-06 12:18:57.
w sprawie opinii dotyczącej informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrówek za I
półrocze 2018 roku
 Uchwała Nr IV/218/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-10-12 11:59:50.
sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały o
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr IV/280/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-12-10 14:57:49.
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu
budżetu Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr IV/282/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-12-10 15:01:27.

Zobacz:
 2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 . 
Data wprowadzenia: 2018-12-10 15:01:27
Opublikowane przez: Admin PBIP