2018r.

w sprawie podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XXVI/178/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2017-11-27 13:20:11 | Data modyfikacji: 2017-11-27 13:33:34.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
 Uchwała Nr XXVI/179/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2017-11-27 13:23:42 | Data modyfikacji: 2017-11-27 13:33:58.
w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za zbiorowe
dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie
ścieków
 Uchwała Nr XXVI/180/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Stanisław Bednik | Data wprowadzenia: 2017-11-27 13:27:57 | Data modyfikacji: 2017-11-27 13:34:30.
Data wprowadzenia: 2017-11-27 13:27:57
Data modyfikacji: 2017-11-27 13:34:30
Autor: Stanisław Bednik
Opublikowane przez: Admin PBIP