Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w gminie Ostrówek"

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY OSTRÓWEK - FORMULARZE DO POBRANIA

Oświadczenie - kryteria rekrutacji zał. 3.doc

Ankieta doboru instalacji zał. 2.doc

Deklaracja przystąpienia.doc

 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-10-13 14:51:26 | Data modyfikacji: 2017-11-02 09:39:00.
Odnawialne źródła energii szansą na czyste
powietrze w gminie Ostrówek
 KONIEC NABORU WNIOSKÓW

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-10-31 14:03:24 | Data modyfikacji: 2017-11-02 09:39:30.
w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i
udziału w projekcie z zakresu odnawialnych
zródeł energii planowanym do realizacji przez
Gmine Ostrówek w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lódzkiego na lata
2014-2020
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-11-02 10:34:10 | Data modyfikacji: 2017-11-02 09:39:30.
w sprawie powołania zespołu do przygotowania
wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu
z zakresu odnawialnych źrodeł energii planowanym
do realizacji przez Gminę Ostrówek w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lódzkiego na lata 2014-2020
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-11-02 10:37:51 | Data modyfikacji: 2017-11-02 09:39:30.
Data wprowadzenia: 2017-11-02 10:37:51
Opublikowane przez: Admin PBIP