Konsultacje

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiorami, o których
mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2018.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-10-10 14:29:01 | Data modyfikacji: 2017-11-02 09:31:49.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały zmieniającej uchwałe w sprawie
uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Ostrówek
 Zarządzenie Nr 18/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-04-26 09:59:14 | Data modyfikacji: 2017-11-02 09:31:49.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutów Sołectw Gminy Ostrówek
 projekt Uchwały Rady Gminy Ostrówek

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:02:18 | Data modyfikacji: 2018-04-26 10:09:16.
Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:02:18
Data modyfikacji: 2018-04-26 10:09:16
Autor: Mieczysław Pawlak
Opublikowane przez: Admin PBIP