Konsultacje

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiorami, o których
mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2018.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-10-10 14:29:01 | Data modyfikacji: 2017-11-02 09:31:49.
Data wprowadzenia: 2017-10-10 14:29:01
Data modyfikacji: 2017-11-02 09:31:49
Opublikowane przez: Admin PBIP