2017

od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
 Rb-27S

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-16 07:50:29.
od początku roku do końca I kwartału roku 2017
 Rb-27ZZ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-16 07:52:00.
od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
 Rb-28S

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-16 08:12:00.
I kwartał roku 2017
 Rb-50

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-16 08:14:19.
I kwartał roku 2017
 Rb-50

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-16 08:16:44.
I kwartał roku 2017
 Rb-50

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-16 08:18:09.
I kwartał roku 2017
 Rb-50

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-16 08:19:18.
wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku
 Rb-N

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-16 08:29:39.
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku
2017
 Rb-NDS

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-16 12:10:18.
wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku
 Rb-Z

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-16 12:12:02.
wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku
 Rb-ZN

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-16 12:14:27.
wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku
 Rb-ZN

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-16 12:15:49.
od początku roku do końca II kwartału roku 2017
 Rb-27ZZ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-09-11 12:35:20.
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
 Rb-27S

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-09-11 12:36:21.
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
 Rb-28S

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-09-11 12:39:10.
II kwartał roku 2017
 Rb-50

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-09-11 12:40:45.
II kwartał roku 2017
 Rb-50

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-09-11 12:42:00.
II kwartał roku 2017
 Rb-50

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-09-11 12:43:02.
II kwartał roku 2017
 Rb-50

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-09-11 12:44:24.
wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
 Rb-N

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-09-11 12:46:01.
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2017
 Rb-NDS

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-09-11 12:47:09.
wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
 Rb-Z

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-09-11 12:50:16.
wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
 Rb-ZN

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-09-11 12:50:48.
wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
 Rb-ZN

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-09-11 12:52:04.
od początku roku do dnia 30 września roku 2017
 Rb-27S

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-12-13 11:25:49.
od początku roku do dnia 30 września roku 2017
 Rb-28S

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-12-13 11:26:22.
wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku
 Rb-N

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-12-13 11:27:41.
za okres od początku roku do dnia 30 września
roku 2017
 Rb-NDS

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-12-13 11:28:43.
wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku
 Rb-Z

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-12-13 11:30:00.
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
 Rb-27S

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-03-23 09:11:41.
od początku roku do końca IV kwartału roku 2017
 Rb-27ZZ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-03-23 09:14:30.
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
 Rb-28S

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-03-23 09:16:21.
IV kwartał roku 2017
 Rb-50

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-03-23 09:20:18.
IV kwartał roku 2017
 Rb-50

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-03-23 09:23:30.
IV kwartał roku 2017
 Rb-50

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-03-23 09:24:55.
IV kwartał roku 2017
 Rb-50

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-03-23 09:26:47.
wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku
 Rb-N

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-03-23 09:29:04.
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku
2017
 Rb-NDS

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-03-23 09:32:56.
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
 Rb-PDP

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-03-23 09:34:30.
na koniec 2017r.
 Rb- ST

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-03-23 09:37:30.
wg stanu na koniec 2017 roku
 Rb- UZ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-03-23 09:39:09.
wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku
 Rb- Z

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-03-23 09:40:52.
wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku
 Rb- ZN

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-03-23 09:42:47.
wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku
 Rb-ZN

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-03-23 09:44:58.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Gminy Ostrówek z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publiczncgo za 2017 rok
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-03-26 11:25:13.

Zobacz:
 2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-03-26 11:25:13
Autor: Lidia Pawlak
Opublikowane przez: Admin PBIP