2017r.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Zamawiającego
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-03-13 13:58:34.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Zamawiającego
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-03-13 13:59:50.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Zamawiającego
 Wyjaśnienia

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-03-22 13:29:50.
Dostawa Internetu dla 80 gospodarstw domowych,
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku i
Świetlicy Wiejskiej w Wielgiem na potrzeby
Projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Ostrówek”
 zapytanie ofertowe

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-04-10 12:17:33.
Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej w
miejscowości Ostrówek od km 0+000 do km 0+335 o
dł. 335 m
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2017-05-09 14:45:10 | Data modyfikacji: 2017-05-09 14:45:41.
Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej w
miejscowości Ostrówek od km 0+000 do km 0+335 o
dł. 335 m
 Informacja z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-05-25 13:50:40 | Data modyfikacji: 2017-05-25 13:52:04.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 2 200 000 PLN(słownie: dwa miliony
dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na
finansowanie planowanego w budżecie gminy
deficytu budżetowego na 2017r. i spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-05 13:11:27 | Data modyfikacji: 2017-05-25 13:52:04.
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku –
Etap I oraz remont SUW i studni nr 1
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2017-09-06 14:17:03 | Data modyfikacji: 2017-05-25 13:52:04.
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku –
Etap I oraz remont SUW i studni nr 1
 Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2017-09-18 11:52:41 | Data modyfikacji: 2017-05-25 13:52:04.
Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego 4X4 dla jednostki OSP w
Wielgiem
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Stanisław Bednik | Data wprowadzenia: 2017-10-25 13:13:33 | Data modyfikacji: 2017-05-25 13:52:04.
Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego 4X4 dla jednostki OSP w
Wielgiem
 Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Stanisław Bednik | Data wprowadzenia: 2017-10-30 14:17:11 | Data modyfikacji: 2017-05-25 13:52:04.
Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego 4X4 dla jednostki OSP w
Wielgiem
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Modyfikacja SIWZ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Stanisław Bednik | Data wprowadzenia: 2017-10-30 15:52:09 | Data modyfikacji: 2017-05-25 13:52:04.
Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego 4X4 dla jednostki OSP w
Wielgiem - II przetarg
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marcin Adamiak | Data wprowadzenia: 2017-11-10 13:43:14 | Data modyfikacji: 2017-05-25 13:52:04.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jednostek organizacyjnych
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2017-12-12 14:48:37 | Data modyfikacji: 2017-05-25 13:52:04.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jednostek organizacyjnych
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2017-12-18 14:46:52 | Data modyfikacji: 2017-05-25 13:52:04.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jednostek organizacyjnych
 Modyfikacja SIWZ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2017-12-19 12:35:23 | Data modyfikacji: 2017-05-25 13:52:04.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jednostek organizacyjnych
 Wyjaśnienia do SIWZ

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2017-12-19 12:38:29 | Data modyfikacji: 2017-05-25 13:52:04.
Data wprowadzenia: 2017-12-19 12:38:29
Autor: Małgorzata Stępień
Opublikowane przez: Admin PBIP