2017r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 1/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-06-13 11:44:46.
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku do
prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe
świadczenia
 Zarządzenie Nr 2/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-06-13 11:49:14.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do przyjęcia obowiązków głównego
księgowego
 Zarządzenie Nr 3/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-06-13 11:53:50.
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu
Gminy Ostrówek na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 4/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-13 12:01:08.
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu
Gminy w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 5/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-13 12:02:52.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w
Ostrówku do sprawowania nadzoru nad
wykorzystaniem udzielonych dotacji i
funkcjonowaniem ośrodka wsparcia w roku 2017
 Zarządzenie Nr 6/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-06-13 12:07:23.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 Zarządzenie Nr 7/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-06-13 12:14:28.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 Zarządzenie Nr 8/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-06-13 12:34:52.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 9/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-13 12:35:38.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 10/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-13 12:37:23.
w sprawie powołania i zasadach działania komisji
konkursowej
 Zarządzenie Nr 11/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-06-13 12:41:47.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 12/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-06-13 12:45:43.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 13/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-13 12:48:16.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 14/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-13 12:50:18.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym składania dokumentów na
rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola i
oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez
Gmimę Ostrówek
 Zarządzenie Nr 15/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2017-06-13 13:01:55.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
 Zarządzenie Nr 16/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2017-06-13 13:07:27.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 17/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-13 13:11:28.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok.
 Zarządzenie Nr 18/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-13 13:13:34.
w sprawie powołania stałej komisji
inwentaryzacyjnej
 Zarządzenie Nr 19/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-06-13 13:15:24.
w sprawie powołania zespołu do przeprowadzania
inwentaryzacji w drodze weryfikacji konta 030
 Zarządzenie Nr 20/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-13 13:22:19.
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Ostrówek wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
 Zarządzenie Nr 21/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2017-06-13 13:51:24.
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 22/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2017-06-13 14:02:43.
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 23/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2017-06-13 14:05:38.
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 24/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2017-06-13 14:09:41.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 25/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-13 14:13:07.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok.
 Zarządzenie Nr 26/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-13 14:16:24.
zmieniające Zarządzenie Nr 21/2017
 Zarządzenie Nr 27/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2017-06-13 14:29:52.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 28/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-13 14:31:55.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok.
 Zarządzenie Nr 29/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-13 14:37:15.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 30/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-13 14:40:49.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 31/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-13 14:42:33.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 32/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-13 14:44:20.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 33/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-13 14:45:13.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi
samorządowej instytucji kultury
 Zarządzenie Nr 34/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-06-13 14:47:34.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 35/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-15 11:09:06.
upoważnienie
 Zarządzenie Nr 36/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-09-15 11:11:16.
upoważnienie
 Zarządzenie Nr 37/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-09-15 11:14:29.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 38/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-09-15 11:15:55.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 39/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-15 11:18:09.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 40/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-15 11:25:59.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 41/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-15 11:27:43.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 42/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-09-15 11:29:16.
w sprawie przyjęcia Harmonogramu czynności
włączenia Gimnazjum w Ostrówku do Szkoły
Podstawowej w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 43/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-09-15 11:31:34.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 44/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-09-15 11:33:27.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o
awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 45/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2017-09-15 11:37:12.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 46/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-15 11:40:05.
w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 47/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2017-09-15 11:43:52.
zmieniające Zarządzenie Nr 6/05 w sprawie
powołania stałej Komisji Stypendialnej
 Zarządzenie Nr 48/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-09-15 11:45:56.
zmieniające Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie
powołania stałej komisji powypadkowej dla
rozpatrywania okoliczności i przyczyn zdarzeń
wypadkowych pracowników Urzędu Gminy w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 49/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-09-15 11:49:39.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 50/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-09-19 11:37:20.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok.
 Zarządzenie Nr 51/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-19 11:40:00.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 52/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-19 11:41:16.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok.
 Zarządzenie Nr 53/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-19 11:43:03.
sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego realizującego
obowiązek szkolny, któremu dowożenie i opiekę
zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni
 Zarządzenie Nr 54/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2017-09-19 11:46:15.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu uchwały budżetowcj Gminy Ostrówek
na 2018 rok.
 Zarządzenie Nr 55/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-19 11:48:18.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 56/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-01 11:22:12.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok.
 Zarządzenie Nr 57/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-01 11:24:03.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 58/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-01 11:26:27.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi
 Zarządzenie Nr 59/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-03-01 11:28:43.
w sprawie powołania Komisji do oszacowania
wysokości szkód w budynkach w wyniku zdarzeń
noszących znamiona klęsk zywiołowych
 Zarządzenie Nr 60/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-03-01 11:30:37.
w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i
udziału w projekcie z zakresu odnawialnych
zródeł energii
 Zarządzenie Nr 61/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-03-01 11:37:02.
w sprawie powołania zespołu do przygotowania
wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu
z zakresu odnawialnych zródeł energii
 Zarządzenie Nr 62/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-03-01 11:38:32.
w sprawie: przeprowadzenia czwartego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 63/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-03-01 11:39:45.
w sprawie: przeprowadzenia czwartego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 64/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-03-01 11:41:08.
w sprawie: przeprowadzenia czwartego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 65/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-03-01 11:44:59.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 66/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-01 11:46:47.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 67/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-01 11:48:39.
w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników
Urzędu Gminy w Ostrówku w zamian za dzień
świąteczny przypadający w sobotę
 Zarządzenie Nr 68/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-03-01 11:52:32.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 69/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-01 11:53:42.
w sprawie: przeprowadzenia drugiego przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 70/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-03-01 11:54:52.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 71/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-01 11:56:04.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 72/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:24:05.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 73/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:25:02.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 74/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:26:13.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 75/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:27:45.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 76/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:28:41.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 77/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:29:40.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 78/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:30:59.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 79/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:32:05.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 80/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:32:58.
w sprawie sporządzenia spisu z natury
 Zarządzenie Nr 81/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:34:19.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania
środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych w Urzędzie Gminy w Ostrówku
 Zarządzenie Nr 82/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:36:43.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania
pracownikow samorządowych Urzędu Gminy w
Ostrówku
 Zarządzenie Nr 83/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:38:35.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 84/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:39:36.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 85/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:42:01.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
dyrektora Szkoły Podstawowej w Okalewie
 Zarządzenie Nr 86/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:43:16.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 87/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:44:01.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 88/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:44:50.
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy
w Ostrówku na 2017 rok
 Zarządzenie Nr 89/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:45:35.
Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:45:35
Autor: Anna Walaszczyk
Opublikowane przez: Admin PBIP